Лісові ресурси світу та проблеми, пов'язані з їх використанням. Реферат

Лісові ресурси світу налічують 3,8 млрд. га, промислові запаси деревини становлять до 50 млрд. куб. м. Більша частина лісів сконцентрована у двох лісових поясах - північному, з переважанням хвойних порід (пролягає через Канаду, США, Скандинавію, Росію) та південному, з листяними породами дерев (території Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, Південної та Південно-Східної Азії)

Ліси є основним постачальником кисню в атмосферу. Деревина використовується як паливо, як цінний матеріал для будівельної та хімічної індустрії. Ліси виконують ґрунтозахисну та водоакумулятивну функції, є місцем відпочинку, відіграють надзвичайно важливу природоохоронну роль.

Найбільші площі лісів збереглися в Азії та Південній Америці, найменші - в Австралії та Європі. Щороку площі лісів скорочуються на 25 млн. га, що є важливим аспектом екологічної проблеми. За запасами деревини провідні місця в світі належать Росії, Канаді, Бразилії, США, Індонезії; з-поміж африканських країн - Демократичній Республіці Конго (ДРК).

Світові лісові ресурси характеризуються двома важливими показниками: розмірами лісової площі відновлюваних. Але оскільки ліси забираються під ріллю, будівництво, деревину використовують як дрова, як сировина для деревообробного й іншого видів промисловості (виробництво паперу, меблів і ін.), проблема скорочення лісових ресурсів і збезлісення територій стоїть досить гостро. Для раціонального використання лісових ресурсів необхідно комплексно переробляти сировину, не вирубувати ліси в обсязі, що перевищує їхній приріст, проводити лісовідновлювальні роботи.

Ліси світу поширені нерівномірно. Вони утворюють дві приблизно рівних по площі і запасам деревини лісові смуги - північну і південну. Північна смуга - у зоні помірного і частково субтропічного клімату.

Найбільш заліснені країни північного поясу - Росія, США, Канада, Фінляндія, Швеція.

Південний пояс - у зоні тропічного й екваторіального кліматів. Основні лісові райони південного поясу - Амазонія, басейн Конго, Південно-Східна Азія, країни - Конго, Бразилія, Венесуела.

Лісові ресурси (ліси) називають "легенями" планети, вони відіграють величезну роль у житті всього людства. Вони відновлюють кисень в атмосфері, зберігають ґрунтові води, запобігають руйнуванню ґрунту. Вирубка тропічних лісів Амазонії призводить до порушення "легень" планети. Збереження лісів необхідно в тому числі і для здоров'я людства.

У лісові ресурси входять: деревина, живиця, пробка, гриби, плоди, ягоди, горіхи, лікарські рослини, мисливські-промислові ресурси і т. д., а також корисні властивості лісу - водоохоронні, кліматорегулюючі, протиерозійні, оздоровчі й ін. Лісові ресурси відносяться до поновлюваних ресурсів.

     

Світові лісові ресурси характеризуються двома головними показниками:

 • розмірами лісової площі (4,1 млрд. га чи близько 27% площі суші),
 • запасами деревини на корені (350 млрд. м3), що завдяки постійному приросту щорічно збільшуються на 5,5 млрд. м3.

Однак ліси зводяться під ріллі і плантації, під будівництво. До того ж деревина широко використовується на дрова і деревообробну продукцію. У результаті обезліснення набуло загрозливих масштабів. Площа лісів у світі щорічно зменшується, як мінімум, на 25 млн. га, а світова заготівля деревини в 2 000 р. повинна досягти 5 млрд. м3. Це означає, що її щорічний річний приріст буде використаний цілком.

Останнім часом відбувається катастрофічно швидке зведення тропічних лісів. У 80-х рр. щорічно вирубувалося 11 млн. га таких лісів. За останні 200 років площа лісів скоротився як мінімум у 2 рази. Щорічно знищується ліс на площі 125 тис. км2, що дорівнює території таких країн як Австрія і Швейцарія разом узяті.

Головними причинами знищення лісів є:

 • розширення сільськогосподарських угідь,
 • вирубка лісів з метою використання деревини.

Ліси вирубуються в зв'язку з будівництвом ліній зв'язку. Найбільше інтенсивно знищується зелений покрив тропіків. У більшості країн, що розвиваються, вирубка проводиться в зв'язку з використанням деревини як палива, а також випалюються ліси для одержання орних земель.

Скорочуються і деградують від забруднення атмосфери і ґрунтів ліси у високорозвинених країнах. Відбувається масове усихання верхівок дерев, унаслідок їхньої поразки кислотними дощами.

Наслідки обезліснення несприятливі для пасовищ і ріллі. Така ситуація не могла залишитися непоміченою. Найбільш розвиті й у теж час малозабезпечені лісом країни вже проводять у життя програми по збереженню і поліпшенню лісових угідь. Так, у Японії й Австралії, а також у деяких західноєвропейських країнах площі під лісами залишаються стабільними, а виснаження деревостою не спостерігається.

Найбільша площа лісів збереглася в Євразії. Це близько 40% усіх світових лісів і майже 42% загального запасу деревини, у тому числі 2/3 обсягу деревини найбільш коштовних порід. Найменшу покритість лісами має Австралія. Оскільки розміри континентів неоднакові, важливо враховувати їхню лісистість, тобто відношення лісопокритої площі до загальної площі. По цьому показнику перше місце у світі займає Південна Америка.

При господарській оцінці лісових ресурсів першорядне значення має така характеристика, як запаси деревини. За цією ознакою виділяють стани Азії, Південної і Північної Америки. Ведучі позиції в цій області займають такі країни, як Росія, Канада, Бразилія і США. Практичною відсутністю лісу характеризуються Бахрейн, Катар, Лівія й ін.

Ліси відіграють величезну роль в економіці як джерела деревини і багатьох видів сировини - рослинного (смоли, гриби, ягоди, лікарські рослини) і тваринного (м'ясо, хутра, коштовні лікарські препарати - панти, боброва і кабарожья струмінь, ведмежа жовч і т. п.). У житті багатьох народів Росії ліс - основне життєве середовище, на якому базується весь уклад (фінно-угорські народи, евенки й ін.). Для населення ліс - найважливіший рекреаційний ресурс.

На відміну від більшості західних народів, аматорські збір грибів, ягід, лікарських рослин і полювання - не тільки економічна підмога, але і необхідна частина життєвого укладу. Росія має найбільшими у світі запасами лісу. На 1993 р. площа лісової частини лісового фонду складала 886.5 млн. га, а загальний запас деревини - 80.7 млрд. м3, що складає відповідно 21.7 і 25.9% світових запасів. Перевищення другої цифри над першою говорить про те, що Росія має у своєму розпорядженні більш зрілими і більш продуктивні ліси, чим інша планета в цілому.

Ліси відіграють величезну роль у газовому балансі атмосфери і регулюванні планетарного клімату Землі. Загальний баланс для лісів Росії склав для вуглекислого газу 1789064.8 тис тонн, а для кисню - 1299019.9 тис тонн. Щорічно в лісах Росії депонується 600 млн. тонн вуглецю. Ці гігантські обсяги міграції газів істотно стабілізують газовий склад і клімат планети. Основні запаси лісів Росії концентруються в Сибіру і на Далекому Сході, а також на Європейській півночі.

Максимальні відсотки лісопокритої площі відзначаються в Іркутській області і Приморському краї, трохи нижче вони на півдні Хабаровського краю, півдні Якутії, у приєнісейскій частини Красноярського краю й у республіці Комі, Вологодській, Костромській і Пермській областях. Однак лісистість збігається з високими запасами деревини лише в Приморському краї і, у меншому ступені, на півдні Красноярського краю.

В інших регіонах, де виростають найбільш продуктивні ліси (на Кавказі, Алтаї, Європейському центрі) лісистість помітно знижена, причому в значній мірі завдяки діяльності людини. Найбільш бідні лісами області півдня Європейської Росії - Ростовська, Волгоградська, Астраханська, Оренбурзька, Ставропольський край і республіка Калмикія, а також рівнинні тундрові райони. Слід зазначити, що на значній частині цих територій сучасна лісистість помітно нижче природної. Росіяни в степовій зоні і оленярі на півдні тундри істотно знизили площі лісів.

Площі лісів на території Росії постійно скорочуються от уже 500 років, але, безумовно, найбільше різко - у ХХ ст. Але все-таки цей процес торкнувся Росії в меншому ступені, чим основного світу. Вважають, що в останні 10 тис. років було знищено 2/3 лісів Євразії. Для Росії цей показник не оцінювався, але він, безумовно, менше 1/3. Загальна лісова площа за останні 10 років у Росії навіть зросла на 6 млн. га, але це почасти викликано зміною системи обліку.

Однак, у багатьох регіонах має місце відновлення лісів, зв'язане з глибокою кризою сільського господарства й економіки в цілому. Але в той же час запаси деревини знизилися на 1.2 млрд. м3, що говорить про те, що ліси Росії "молодіють", тобто вирубуються найбільш коштовні - спілі і продуктивні ліси, а відновлення йде за рахунок малоцінних дрібнолистих молодняків. Лісові ресурси Росії вважаються одними з найбагатших у світі. Площа доступних для експлуатації спілих і перестійних лісів оцінюється в 156.2 млн. га - 44.5% покритої лісом площі країни.

Лісові ресурси - один з найважливіших видів біологічних ресурсів. Це вичерпні, але відновлювані ресурси багатоцільового призначення. Лісові ресурси мають величезне значення: відновлюють кисень, зберігають ґрунтові води, запобігають руйнування ґрунту; крім того, вони - джерело різноманітних конструкційних матеріалів, палива, грибів, плодів, ягід, горіхів і лікарських рослин і т. д. Лісами покрито менше 30% суші.

Світові лісові ресурси характеризуються двома головними показниками: розмірами лісової площі (4 млрд. га) і запасами деревини на корені (350 млрд. кубометрів).

Лісу світу поширені нерівномірно:

 • по лісистості (це відношення лісопокритої площі до загальної площі країни) - I місце займає Південна Америка (Бразилія, Колумбія й ін.);
 • по запасах деревини - країни Азії, Південної і Північної Америки, частково Євразії (Бразилія, Канада, США, Росія).

Але є ціла група держав, що практично безлісні: Бахрейн, Катар, Лівія й ін.

Проблеми використання лісових ресурсів

1. Скорочення площі лісів через розширення сільськогосподарських угідь, вирубки лісів, з метою господарського використання деревини, у зв'язку з будівництвом і т. д.

За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася приблизно в 2 рази. Щорічно у світі знищуються ліси на площі 125 тис. кв. км, що дорівнює території Австрії і Швейцарії разом узятих (в основному в країнах, що розвиваються,). У високорозвинених державах лісові масиви скорочуються і деградують у зв'язку з забрудненням повітряного середовища і ґрунтів.

2. Збезлісення територій через надмірну вирубку, у результаті чого верхній шар ґрунту, неукріплений коренями, вимивається чи несеться вітром; земля деградує; трав'яний покрив пасовищ бідніє.

Шляхи рішення проблем:

 • комплексна переробка лісової сировини;
 • не вирубувати лісу в обсязі, що перевищує їхній приріст;
 • лісовідновлювальні роботи;
 • контроль за якістю вод, повітря;
 • заміна деревини іншими конструкційними матеріалами і джерелами палива.


30.08.2011