Циклічність економічного розвитку та характеристика фаз циклу. Реферат

Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Характеристика фаз економічного циклу

Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи.

Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють:

 • короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки.
 • середнє коливання ділової активності 7-11 років.
 • великі коливання ділової активності 40-60 років.
 • вікові циклічні коливання.

Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов'язано з:

 • впливом НТР;
 • активним запровадженням ресурсозберігаючих технологій;
 • збільшенням питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг;
 • частковим монополістичним плануванням.

У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.

Кожен економічний цикл складається з 4 фаз:

 • а) криза;
 • б) депресія;
 • в) пожвавлення;
 • г) піднесення.

а) Криза - це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного:

 • вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання підприємства на складі;
 • скорочується обсяг виробництва;
 • зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи;
 • з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками;
 • зростає попит на позичковий капітал і збільшуються процентні ставки за кредит.

б) Депресія - це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.

Характерні риси:

 • поступово реалізуються товарні запаси;
 • поступово зростає сукупний попит;
 • скорочується попит на кредитні ресурси.
     

в) Пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.

Характерні риси:

 • перехід до стійкого розширення виробництва;
 • зростання попиту на сировину, паливо, енергію;
 • зростання попиту на робочу силу;
 • зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.

г) Піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.

Характерні риси:

 • значний приріст виробничих інвестицій;
 • зростання попиту на товари;
 • розширення комерційної діяльності;
 • зростання ставки проценту.

Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує ґрунт для наступної кризи, а отже і циклу.

Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.


19.07.2011

Загрузка...