Загрузка...

Підприємство: стратегія розвитку. Реферат

Сутність стратегічного планування. Місія та цілі стратегічного планування. Основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Стратегічна діагностика

Сутність стратегічного планування

В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу до управління зокрема до планування діяльності підприємства.

Стратегія підприємства - це генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети і для підприємства проблеми, його місію, головні цілі і розподіл ресурсів для їх досягнення. Вона формулює цілі та основні шляхи для їх досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку.

За своїм змістом стратегія розвитку підприємства - це довгостроковий плановий документ, тобто це результат стратегічного планування. В свою чергу стратегічне планування - це процес здійснення цілей на певний період та напрямків діяльності підприємства.

Розробка стратегій підприємств - це досить складний і тривалий процес, враховуючи постійну переоцінку і періодичну перевірку вибраних цілей, аналізуючи при цьому стан середовища діяльності самого підприємства.

Місія та цілі стратегічного планування

Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних цілей, яка має певні вимоги до себе.

Система стратегічних цілей:

 • повинна бути багаторівневою - це означає, що повинна бути визначально головна ціль та ряд підрядних цілей;
 • неоднорідно за періодом часу;
 • різноманітною за змістом або предметом відображення, тобто має бути вказано конкретне виробництво. інвестиційна діяльність;
 • нерівнозначною за об'єктом характеристики.
     

Основне завдання, тобто загальну ціль підприємства прийнято називати місією підприємства. Її вибір залежить від зовнішнього середовища та чинників існування конкретного підприємства.

На основі загальної місії підприємства формулюються його стратегічні цілі. Від їх характеру буде залежати реальність та ефективність вибраної стратегії підприємства. Якщо стратегічні цілі будуть конкретними, вимірюваними, чітко орієнтовані в часі, досяжними, збалансованими, взаємо підтримуючими та ресурсно забезпеченими, то і стратегія підприємства буде визначена правильно та ефективно.

Основні етапи стратегічного планування на підприємстві

Основними етапами стратегічного планування на підприємстві є:

 • визначення місії підприємства;
 • формулювання стратегічних цілей;
 • аналіз зовнішнього середовища та оцінка актуальності і реальності діяльності підприємства;
 • аналіз потенціалу підприємства, перспектив його розвитку;
 • вибір генеральної стратегії;
 • аналіз стратегічних цілей;
 • розробка функціональних та ресурсних стратегій;
 • впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.

Стратегічна діагностика

Після визначення місії підприємства починається діагностичний етап стратегічного планування. Першим і найбільш важливим кроком при цьому є вивчення зовнішнього середовища діяльності підприємства.

Аналіз зовнішнього середовища - це процес безперервного спостереження, вивчення та контролю дії зовнішніх чинників по відношенню до підприємства для того, щоб своєчасно і якомога конкретніше визначити позитивну та негативну дію зовнішніх чинників, якими є політичні, економічні, науково-технічні, соціальні, міжнародні і т. п.

Слід відмітити, що при розробці та здійснення стратегії значне місце посідає аналіз ринкових чинників, які безпосередньо впливають на діяльність підприємства, тобто розглядають попит, пропозицію, кон'юнктуру та рівень конкуренції за певною системою показників. Весь цей процес має назву в економіці - стратегічна діагностика.


10.07.2011

Загрузка...