Загрузка...

Персонал підприємства: визначення, склад та структура. Реферат

Визначення, склад структура персоналу. Показники чисельності персоналу

Визначення, склад структура персоналу

Персонал підприємства-колектив працівників закріплених за підприємством, що має професійну підготовку або (і) досвід практичної роботи.

Залежно від сфери застосування весь персонал поділяється на 2 групи:

 • Персонал основної діяльності.
 • Неосновний.

Персонал основної діяльності - працівники основних, допоміжних, обслуговуючих, експертних цехів, працівники управлінського апарату.

Неосновний персонал-працівники служб по соціальному обслуговуванню.

Залежно від виконуваних функцій персонал поділяють на:

1. Управлінський:

 • Керівники-працівники, які виконують управлінські функції. (Керівники підприємства, підрозділів, відділів, служб, їх замісники; начальники цехів, майстри, головні спеціалісти, гол. технологи бухгалтер, економіст, конструктор... їх заступники).
 • Спеціалісти - працівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи (інженери, бухгалтери, конструктори, агрономи, математики, енергетики, технологи, юристи).
 • Службовці - працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль (секретарі-машиністи, стенографісти, табельщики, обліковці, креслярі).

2. Робітники (Основні робітники та допоміжні):

 • Робітники - працівники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних благ і цінностей (у процесі виробництва), наданням послуг, займаються ремонтними роботами, переміщенням вантажів.
     

3. Безпосередньо робітники зайняті такими видами робіт:

 • управління, регулювання, нагляд за роботою автоматичних ліній, машин, агрегатів, устаткування
 • виготовлення продукції (матеріальних цінностей вручну, або з допомогою простих механізмів та інструментів)
 • вантаження-розвантаження, ремонтні роботи, переміщення, збереження, відправка вантажів, догляд за машинами, їх ремонт.

4. Основні робітники - виготовлення матеріальних цінностей.

5. Допоміжні - обслуговування основних.

Структура персоналу - співвідношення окремих груп персоналу до загальної кількості персоналу у відсотковому вигляді:

 • 80%-82% - робітники.
 • 18%-20%- управлінці.

Класифікації персоналу здійснюється:

 • за професіями.
 • за спеціальністю.
 • за кваліфікаційним рівнем.

Професія - вид трудової діяльності, який потребує певної підготовки.

Спеціальність - вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

Кваліфікація - сукупність знань, навичок, що визначають ступінь підготовлення працівників до виконання професійних функцій.

За кваліфікаційним рівнем класифікують:

Управлінці:

 • працівники найвищої кваліфікації (мають вчену ступінь)
 • працівники вищої кваліфікації (вища освіта)
 • працівники середньої кваліфікації (середньо-спеціальна освіта)
 • спеціалісти-практики (замають керівні посади в силу того, що практики, спеціальної освіти (вищої чи середньо-спеціальної) не мають).

Робітники:

 • висококваліфіковані (складні роботи).
 • кваліфіковані
 • малокваліфіковані
 • некваліфіковані (учні).

Показники чисельності персоналу

I). Кількісні показники - характеризують кількісний склад.

 • Облікова численність (спискова) на дату - всі працівники, які зараховані до штату підприємства хоча б на 1 день.
 • Явочна чисельність (явочний склад) - всі, хто з'явився на роботу (на кожен день).
 • Неявочна чисельність - ті, хто не з'явився з певних причин.
 • Середньооблікова чисельність - визначається як середньо облікова чисельність місячна, квартальна, річна.
 • Середньооблікова місячна чисельність дорівнює сумі облікового складу за кожний календарний день місяця (включаючи вихідні та святкові) поділені на кількість календарних днів місяця.
 • Середньооблікова чисельність квартальна дорівнює сумі середньомісячних поділеній на 3.
 • Середньооблікова чисельність річна - сума середньомісячних поділеній на 12, або сума середньоквартальних поділеній на 4.

Для оцінки якісного складу персоналу застосовують такі показники:

1. Коефіцієнт плинності кадрів

Кпл = Кзв/СОЧ

Кзв- кількість звільнених за рік (за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни).

СОЧ- середня облікова чисельність (за рік).

2. Показник відданості підприємству.

Квід = Крок/СОЧ

Крок-кількість відпрацьованих років

3. Коефіцієнт дисципліни.

Кдис=Кн/Кл_д

Кн. - кількість неявок (людино-дні).

Кл_д- кількість відпрацьованих людино-днів усім колективом (за рік).


01.06.2011

Загрузка...