Osvita.ua Высшее образование Рефераты Экономика предприятия Типи виробничої структури та основні шляхи її вдосконалення. Реферат
Загрузка...

Типи виробничої структури та основні шляхи її вдосконалення. Реферат

Існує три типи виробничої структури промислового підприємства, а саме предметний. технологічний та змішаний або предметно-технологічний

Предметна структура спеціалізація цехів на виготовленні певного виробу, вузлів, деталей з використанням різноманітних технологічних процесів та операцій (підприємства великосерійного та масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами продукції) має такі переваги:

 • спрощує і обмежує форми виробничого взаємозв'язку між цехами.
 • скорочує шлях руху деталей.
 • здешевлює міжцеховий і цеховий транспорт.
 • дозволяє розставляти обладнання по ходу технологічного процесу.

Як наслідок: забезпечення збільшення обсягів продукції, зростання продуктивності праці, зменшення собівартості продукції.

Технологічна структура спеціалізація цехів на виконанні певної частки виробничого процесу або окремої стадії виробничого процесу (одиничне та дрібносерійне виробництва з різноманітною номенклатурою продукції), спрощує керівництво цеху.

Змішана має такі переваги:

 • зменшення обсягів внутрішньо цехових перевезень.
 • скорочення тривалості виробничого циклу.
 • поліпшення умов праці.
 • більш високий рівень завантаження обладнання.
 • зростання продуктивності праці.

Основні шляхи вдосконалення виробничої структури:

 • Укрупнення, розукрупнення підприємств.
 • Пошук та реалізація більш досконалого принципу побудови цехів.
 • Дотримання раціонального співвідношення між основними, допоміжними та обслуговуючими цехами.
 • Постійна робота раціоналізації, планування підприємств.
 • Швидка зміна виробничого профілю та вдосконалення спеціалізації або кооперації.
 • Створення без цехової структури підприємств.

Загальна структура підприємства

Загальну структуру створює сукупність усіх виробничих. невиробничих та управлінських підрозділів підприємства:

 • Директор (здійснює керівництво).
 • головний інженер (керує науково-дослідними роботами).
 • головний економіст (організація планової роботи на підприємстві).
 • начальник виробництва (виконання планів підприємства).
 • заступник директора з комерційних питань (вивчення попиту, ринків збуту, реклами).
 • заступник директора з кадрових і соціальних питань (реалізація кадрової політики підприємства).
 • головний бухгалтерію.
 • відділ технічного контролю (контроль якості продукції).
 • канцелярія (реалізація діловодства).

Сукупність лінійних та апаратних органів управління та відносини між ними утворюють систему управління підприємством.

     

Зв'язки наведених вище елементів системи управління поділяються на лінійні. функціональні і між групові:

 • Лінійні - між підрозділами і керівниками різних рівнів підприємства.
 • Функціональні - взаємодія керівників на різних рівнях управління, що виконують різні функції та між ними не існує адміністративного підпорядкування.
 • Міжгрупова - між підрозділами одного рівня управління.

Характер зазначених зв'язків визначає відповідний тип організаційної структури управління.


01.06.2011

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!