Типи виробничої структури та основні шляхи її вдосконалення. Реферат

Існує три типи виробничої структури промислового підприємства, а саме предметний. технологічний та змішаний або предметно-технологічний

Предметна структура спеціалізація цехів на виготовленні певного виробу, вузлів, деталей з використанням різноманітних технологічних процесів та операцій (підприємства великосерійного та масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами продукції) має такі переваги:

 • спрощує і обмежує форми виробничого взаємозв'язку між цехами.
 • скорочує шлях руху деталей.
 • здешевлює міжцеховий і цеховий транспорт.
 • дозволяє розставляти обладнання по ходу технологічного процесу.

Як наслідок: забезпечення збільшення обсягів продукції, зростання продуктивності праці, зменшення собівартості продукції.

Технологічна структура спеціалізація цехів на виконанні певної частки виробничого процесу або окремої стадії виробничого процесу (одиничне та дрібносерійне виробництва з різноманітною номенклатурою продукції), спрощує керівництво цеху.

Змішана має такі переваги:

 • зменшення обсягів внутрішньо цехових перевезень.
 • скорочення тривалості виробничого циклу.
 • поліпшення умов праці.
 • більш високий рівень завантаження обладнання.
 • зростання продуктивності праці.

Основні шляхи вдосконалення виробничої структури:

 • Укрупнення, розукрупнення підприємств.
 • Пошук та реалізація більш досконалого принципу побудови цехів.
 • Дотримання раціонального співвідношення між основними, допоміжними та обслуговуючими цехами.
 • Постійна робота раціоналізації, планування підприємств.
 • Швидка зміна виробничого профілю та вдосконалення спеціалізації або кооперації.
 • Створення без цехової структури підприємств.

Загальна структура підприємства

Загальну структуру створює сукупність усіх виробничих. невиробничих та управлінських підрозділів підприємства:

 • Директор (здійснює керівництво).
 • головний інженер (керує науково-дослідними роботами).
 • головний економіст (організація планової роботи на підприємстві).
 • начальник виробництва (виконання планів підприємства).
 • заступник директора з комерційних питань (вивчення попиту, ринків збуту, реклами).
 • заступник директора з кадрових і соціальних питань (реалізація кадрової політики підприємства).
 • головний бухгалтерію.
 • відділ технічного контролю (контроль якості продукції).
 • канцелярія (реалізація діловодства).

Сукупність лінійних та апаратних органів управління та відносини між ними утворюють систему управління підприємством.

     

Зв'язки наведених вище елементів системи управління поділяються на лінійні. функціональні і між групові:

 • Лінійні - між підрозділами і керівниками різних рівнів підприємства.
 • Функціональні - взаємодія керівників на різних рівнях управління, що виконують різні функції та між ними не існує адміністративного підпорядкування.
 • Міжгрупова - між підрозділами одного рівня управління.

Характер зазначених зв'язків визначає відповідний тип організаційної структури управління.


01.06.2011

Загрузка...