Проблема твердих відходів на сучасному етапі: основні принципи та шляхи вирішення. Реферат

У рефераті розглянуто принципи державної політики України щодо вирішення проблеми твердих відходів на сучасному етапі

Основними принципами державної політики України у сфері вирішення проблем твердих відходів на сучасному етапі є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від їх негативного впливу, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів щодо утворення та використання твердих відходів

Основними напрямками вирішення проблеми твердих відходів на сучасному етапі являється:

 • розроблення та затвердження загальнодержавної програми по вирішенню проблем твердих відходів;
 • запровадження маловідходних та безвідходних технологічних процесів в переробці твердих відходів;
 • забезпечення своєчасного збирання та знешкодження твердих відходів;
 • дотримування правил екологічної безпеки при їх розміщенні, переробці та знешкодженні;
 • зменшення токсичності твердих відходів у виробничих процесах;
 • забезпечення комплексного використання твердих відходів;
 • стимулювання роздільного збирання компонентів відходів;
 • сприяння максимально можливій утилізації твердих відходів;
 • постійне розширення переліку твердих відходів, які підлягають вторинному використанню;
 • організація контролю та моніторингу за місцями та об’єктами розміщення твердих відходів, запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей;
 • обов’язковий облік твердих відходів на основі їх класифікації та паспортизації;
 • створення загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи та банку даних по утворенню, використанню та знешкодженню твердих відходів;
 • розробка загальнодержавних нормативних документів, які регламентують та регулюють питання утворення, використання та знешкодження твердих відходів;
 • погодження лімітів на утворення та розміщення твердих відходів;
 • затвердження загальнодержавних санітарних норм і правил під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих відходів;
 • встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції яка виготовлена із ресурсів вторинної сировини та видача гігієнічних сертифікатів на неї;
 • моніторинг місць утворення, зберігання та видалення твердих відходів;
 • заборонення вести будь-яку господарську діяльність з утворенням твердих відходів без затверджених лімітів на їх утворення;
 • організація роздільного збору небезпечних (високотоксичних) компонентів твердих відходів.


10.07.2011

Загрузка...