Прилади контролю опромінення. Реферат

Дозиметричний контроль опромінення особового складу проводиться з метою визначення боєздатності опроміненого особового складу підрозділів (частин), а також для визначення ступеня важкості променевого ураження

У військах дозиметричний контроль опромінення організується командирами (начальниками) підрозділів (частин) та штабами і може проводитися двома методами - індивідуальним і груповим.

Індивідуальний метод контролю полягає в тому, що отримана доза радіоактивного опромінення визначається за показниками дозиметрів, виданих військовослужбовцям, які за видом своєї служби виконують завдання у відриві від своїх підрозділів.

Груповий метод контролю полягає в тому, що доза радіації, отримана особовим складом всього підрозділу, визначається за показниками 1-2 дозиметрів, виданих підрозділу, при умові, що особовий склад підрозділу діє в однакових умовах, і ця доза зараховується для кожного члена групи.

Зчитування даних з військових дозиметрів у особового складу, який знаходиться на радіаційне забрудненій місцевості, проводиться не рідше одного разу на добу.

Проте після впливу гама- і нейтронного випромінювання при ядерному вибуху зчитування даних проводиться негайно.

При низьких і стабільних рівнях радіації на місцевості (наприклад, після аварії на АЕС) можна застосувати розрахунковий метод контролю опромінення. При цьому час знаходження у вогнищі (в годинах) помножується на величину рівня радіації (мР/год.).

Облік доз опромінення солдат і сержантів у підрозділах ведеться командирами підрозділів, у частинах і з'єднаннях - стройовими відділеннями (відділами), а офіцерів - відділеннями (відділами) кадрів. У підрозділах ведеться журнал обліку радіоактивного опромінення особового складу. Отримані сумарні дози опромінення періодично заносяться в картки обліку доз радіоактивного опромінення і обов'язково дублюються записами у військових квитках або посвідченнях особистості військовослужбовців.

На підставі даних обліку радіоактивного опромінення командири підрозділів (частин) подають донесення про отримані дози опромінення особового складу до вищих штабів, а при одноразовому опроміненні більш як 100 Рад - негайно.

При визначенні сумарних доз опромінення, отриманих особовим складом багаторазово, необхідно врахувати, що організм людини може відновити частину променевого ураження (табл. 1).

Таблиця 1. Відносна частина залишкової дози радіації.

Час після опромінення, тижні

Залишкова доза радіації, доля від отриманої

до 4 діб

1 тиждень

2 тижні

3 тижні

4 тижні (1 міс.)

5 тижнів

6 тижнів

7 тижнів

8 тижнів

9 тижнів

10 тижнів

11 тижнів

12 тижнів

14 тижнів (1 кварт.)

1

0,9

0,75

0,6

0,5

0,42

0,35

0,3

0,25

0,2

0,17

0,15

0,13

0,1

 

Так, за 30 діб організм відновлює 50% отриманої дози, за 3 місяці - 90% отриманої дози. Доза, яка відновлюється, називається оборотною. 10% променевого ураження не відновлюється. Ця доза називається залишковою, вона викликає віддалені наслідки ураження.

Протягом перших чотирьох днів відновлення не відбувається. Після закінчення цього часу, за рахунок мобілізації захисних функцій, організм починає боротися з променевим ураженням, тому у наступні дні ступінь променевого ураження не буде відповідати початковій дозі, а лише залишковій величині цієї дози.

Розрахування ступеню боєздатності особового складу здійснюється на основі сумарних доз опромінювання, що не призводять до зниження боєздатності (табл. 2), а ступеня боєздатності підрозділів - в залежності від величини залишкової дози і тривалості опромінення (табл. 3).

Таблиця 2. Дози зовнішнього опромінення, що не призводить до зниження боєздатності.

Тривалість опромінення

Доза, Р

Однократне протягом перших 4-х діб

50

Багатократне:

протягом перших 10-30 діб

протягом 3-х місяців

протягом року

 

100

200

300

 

Таблиця 3. Категорії боєздатності підрозділів в залежності від величини ефективної дози опромінення.

Категорії боєздатності

Дози опромінення (Р), отримані протягом

 

4-х днів

одного місяця

І Категорія - повністю боєздатні

до 50

до 100

ІІ Категорія

ІІІ Категорія

ІV Категорія

 

обмежено боєздатні

до 150

до 250

більш, ніж 250

до 250

до 4000

більш, ніж 400

       

 

Примітка: Ефективна доза являє собою залишкову величину від загальної дози опромінення, яка відновлюється по перебігу 4-х діб із швидкістю 2,5 рентгена на добу.

Прийнято вважати, що зовнішнє опромінення дозою 50 Р, якого військовослужбовець зазнав в строк до 4-х діб, хоча і зумовлює променеву реакцію, проте не викликає гострої променевої хвороби і не призводить до зниження боє- та працездатності.

Підрозділи, які віднесені до обмежено боєздатних ІІ категорії, зберігають боєздатність з уповільненням часу реакції, в складному становищі знижена боєздатність до 50%; до ІІІ категорії - виконання розумової праці супроводжується 20-50% помилкових дій, знижена фізична боєздатність і працездатність більше як на 50%, можуть виконувати легку фізичну роботу; до IY категорії - можлива загибель 10-20% особового складу, допускається, як виняток легка фізична робота, подальше опромінення недопустиме.

На підставі даних дозиметричного контролю можна в залежності від отриманої дози радіації, прогнозувати вихід з ладу особового складу, а також розподіл втрат протягом певного часу.

Так, при одноразовому опроміненні у дозі 100 Р протягом 2 діб будуть одиничні випадки виходу з ладу, протягом 2-3 тижня - випадків виходу зі строю не передбачається, протягом 3-4 тижня - одиночні випадки виходу зі строю, за весь період - одиночні випадки виходу із ладу, смертності не буде.

При опроміненні у дозі 200 Р протягом 2 діб по опроміненні 15% опромінених вийде із ладу, протягом 2-3 тижня - випадків виходу із ладу не передбачається, протягом 3-4 тижня - 35% опромінених вийде із ладу, за весь період - 50% вийде зі строю.

Смертність - одиничні випадки; при опроміненні у дозах 400 Р і 600 Р протягом 2 діб по опроміненні 100% опромінених вийде із ладу, смертність при опроміненні у дозі 400 Р складе 40%, а 600 Р - 100%.

Дозиметричний контроль опромінення у медичних підрозділах (частинах) організується їх командирами (начальниками) і здійснюється по відношенню до особового складу медичної служби, поранених і хворих, які знаходяться в медичних підрозділах (частинах), а також поранених і хворих, які надходять на етапи медичної евакуації.

На етапах медичної евакуації контроль здійснюється груповим методом по відношенню до особового складу медичної служби, поранених і хворих, які знаходяться на даному етапі. По відношенню до особового складу, що знаходиться у відриві від своїх підрозділів і частин, контроль здійснюється індивідуальним методом.

Облік доз опромінення за даними військових вимірювачів дози опромінення ведеться:

  • на МПП - начальником медичного пункту на весь особовий склад;
  • у підрозділах омедб - їх командирами на весь особовий склад підрозділів;
  • в управлінні омедб - начальником штабу на весь особовий склад управління і командирів підрозділів.

Стосовно поранених і хворих, які прибувають з ядерного вогнища, на МПП дані дозиметрів знімаються за медичними показаннями, в омедб - у всіх прибулих з ядерного вогнища. Отримана доза заноситься до первинної медичної картки або історії хвороби, а при виписці з лікувального закладу - до індивідуальної картки обліку доз радіоактивного опромінення.

Прилади контролю опромінення. Для дозиметричного контролю опромінення використовуються вимірювачі доз опромінення ДП-22В, ІД-1, ІД-11, ДП-70МП.

Комплект дозиметрів ДП-22В призначений для вимірювання доз гама-опромінювання в діапазоні від 2 до 50Р при рівні радіації на місцевості 0,5 - 200 Р/год. До комплекту входить 50 прямопоказуючих дозиметрів ДКП-50А і зарядний пристрій ЗД-5.

Комплект ІД-1 призначений для вимірювання поглинутих доз гама-нейтронного випромінювання в діапазоні від 20 до 500 рад. Складається з 10 індивідуальних дозиметрів і зарядного пристрою ЗД-6.

Комплект індивідуальних вимірювачів дози опромінення ІД-11 призначений для вимірювання гама-нейтронного випромінювання в діапазоні 10-1500 рад з метою первинної діагностики ступеня важкості радіаційних уражень. Складається з 500 індивідуальних вимірювачів дози опромінення та вимірювального пристрою.

ІД-11 зберігає одержану дозу 12 місяців і може накопичувати дозу при цілодобовому опроміненні. Можливе багаторазове вимірювання тієї самої дози. ІД-11 видається кожному військовослужбовцю. Вимірювальний пристрій забезпечує 120 вимірювань (зняття) доз за годину із індивідуальних дозиметрів. Вимірювальний пристрій працює від мережі змінного струму (220 В) і постійного струму (12В або 24В).

Хімічний дозиметр ДП-70МП призначений для вимірювання індивідуальних доз гама- чи гама-нейтронного опромінення і видається всьому особовому складу.

Показники з нього знімаються у медичних частинах (закладах), куди евакуюється уражений. В комплекті з польовим колориметром ПК-56М він забезпечує вимірювання дози опромінення в діапазоні від 50 до 800 Р.

Підрахунок доз опромінення проводиться за шкалою колориметру. Всередині корпусу колориметра є диск з одинадцятьма світлофільтрами, забарвлення яких відповідає інтенсивності забарвлення розчину в ампулі.

Індивідуальний хімічний дозиметр ДП-70МП дозволяє вимірювати дозу, отриману як одноразово, так і багаторазово, протягом 10-15 діб.

Орієнтовну дозу опромінення (менше чи більше за 100 Р) можна визначити шляхом порівняння кольору розчину, що знаходиться в ампулі дозиметру, з кольоровим еталоном, що знаходиться у його кришці.

Література

  1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю. М. Скалецького, І. Р. Мисули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – С. 165-171, 199-215, 312-329.
  2. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів. – К.: УВМА, 2003. – С. 30-36, 78 – 86.
  3. Каракчиев Н. И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент: Медицина, 1978. – С. 318-321, 359-365, 406-418.
  4. Защита от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. В. В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1984. – С. 135-139, 181-327.
  5. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н. В. Саватеева. - Л.: ВМА им. С. М. Кирова, 1987. - С. 284-296, 304-308.


28.09.2011