Проведення дня цивільної оборони в загальноосвітній школі: підготовка, проведення, вікторини. Реферат

Підготовка "Дня ЦО" у школі. Проведення "Дня цивільної оборони". Організація проведення вікторин з ЦО. Організація проведення естафет з ЦО. Досвід роботи

Підготовка "Дня ЦО" у школі

"День ЦО" проводиться без порушення навчального процесу, у квітні.

На підготовку до проведення "Дня цивільної оборони" відводиться не менше двох місяців.

Успіх проведення "Дня ЦО" великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного визначення складу учасників.

Для цього ретельно планується та підготовлюється увесь комплекс заходів, розроблюються необхідні документи:

 • Наказ директора - начальника ЦО школи "Про підготовку і проведення "Дня ЦО", у якому вказується мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази і терміни їх виконання, відповідальні організатори, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих точках та інше, (додаток № 1).
 • План підготовки і проведення "Дня ЦО", що затверджується начальником ЦО школи і погоджується з начальником управління освіти міськвиконкому, територіальним відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста), (додаток № 2). План підготовки до "Дня ЦО" і план проведення "Дня ЦО" можуть бути окремими.

Навчальні заклади, які проводять показові заходи з метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів середньої освіти надають гарно оформлену програму організації і проведення "Дня ЦО в школі".

В період підготовки до "Дня цивільної оборони" керівництво закладу активізує пропаганду цивільної оборони через усні виступи, стіннівки, роботу радіовузла, демонструються науково-популярні, хронікально-документальні та учбові фільми. Крім того, в цей період проводиться цілеспрямована робота для підвищення рівня підготовки постійного складу, вдосконалюється навчання учнів з питань цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності, інтенсивно проводяться заняття, тренування.

За добу до проведення "Дня ЦО" на інформаційному стенді школи вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

     

Під час підготовки всі учні поділяються на 3 вікові групи (2-4-ті, 5-9-ті, 10-11-ті класи). їх своєчасно ознайомлюють із переліком запланованих заходів, в яких вони братимуть участь, змістом, місцем і часом проведення "Дня ЦО".

Основними заходами, що плануються до "Дня ЦО", є:

А). Практичні заходи:

 • збір постійного складу школи або засідання штабу ЦО;
 • перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань цивільної оборони;
 • приведення в готовність захисних споруд, якщо вони є в наявності;
 • відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту;
 • проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів;
 • відпрацювання практичних дій відповідно до "Плану дій у HC";
 • знезаражування територій, будинків, майна та ін.

Б). Навчально-методичні заходи (практичні (розв'язування ситуаційних завдань), класно-групові заняття, семінари, прес-конференції, бесіди, вікторини і відкриті уроки) з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників з надзвичайних ситуацій та у справах цивільного захисту населення.

В). Агітаційно-пропагандистські заходи (огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно, відеофільмів, виставки).

Г). Спортивні змагання, естафети, тренування (по одяганню протигазів, захисних костюмів, по транспортуванню і мобілізації постраждалих під час HC, по умінню працювати на приладах РХР тощо).

З метою інтенсифікації заходів ЦО в день проведення "Дня ЦО" заздалегідь передбачають його в розкладах занять і планують на цей день максимально можливу кількість уроків, занять з ЦО (за рахунок часу на заняття по ОБЖД).

Найбільш активними учасниками заходів "Дня ЦО" є постійний склад школи, учні старших класів, особовий склад невоєнізованих формувань.

Учні усіх класів, беруть участь у заходах "Дня цивільної оборони" у ході планових занять на уроках малювання - у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; праці - виготовлення простіших засобів індивідуального захисту і відновлення навчально-матеріальної бази ЦО на практичних заняттях і тренуваннях, у цей день активно використовуються інші шкільні предмети для поглибленого вивчення факторів, що ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія тощо), та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та історичних подій, у яких зачіпається тема HC.

Відпрацювання питань різних ввідних, як правило планується на останньому або за рішенням директора на будь-якому уроці.

Ввідні можуть бути такими:

 • радіаційна небезпека,
 • хімічна небезпека,
 • загроза затоплення,
 • землетрус,
 • загроза терористичного акту, пожежа та інших, характерних для навчального закладу.

Оповіщення по ввідній проводиться згідно зі схемою оповіщення учбового закладу.

Порядок дій постійного складу та учнів визначається згідно з календарним планом, планом дій органів управління та сил цивільної оборони учбового закладу щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Під час відпрацювання ввідних враховується організованість і дисципліна учнів при виконанні заходів, точність і якість виконання поставлених завдань. Виставляються бали кожному класу. Постійна увага приділяється виконанню вимог безпеки, особливо при опрацюванні евакуації учнів з приміщень учбового закладу. При цьому виконуються умови, що учні молодших класів ці заходи відпрацьовували раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх вчителів і після проведення ввідних з ними, підбити підсумки по закінченні заняття.

Проведення "Дня цивільної оборони"

Удень проведення "Дня ЦО" до початку занять першої зміни з постійним складом школи відпрацьовуються питання оповіщення і збору, уточнюються дії при виникненні HC відповідно до плану, а також проводиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.

Заслуховування доповідей посадових осіб з уточненими розрахунками, заявками на одержання майна по основних заходах "Плану дій при HC" директор школи проводить у зручний для педагогічного колективу час.

Про початок "Дня ЦО" оголошується по шкільному радіо, а викладачі, на початку 1-го уроку, по класах доводять інформацію про заходи, що проводяться в школі і ступінь участі в них учнів. Звичайно перед першим уроком проводяться загальношкільні лінійки, присвячені відкриттю "Дня ЦО", трагедії Чорнобиля, виступи агітбригад юних інспекторів руху, юних пожежників, юних рятувальників, тривалістю до 15-20 хвилин.

Залежно від тематики й обсягів навчання з ОБЖД і ЦО в "День ЦО" проводяться:

 • У початкових класах: - вікторини, рольові ігри з ОБЖД, змагання, до програми яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань; відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення в разі виникнення HG по класах; заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріали, присвячених питанням HC.
 • У середніх класах: - вікторини з ЦО, змагання, естафети у класах і групах паралельних класів; учні 6-7 класів беруть участь у випусках стінгазет, по накопичених матеріалах оформлюють фотовітрини, створюють альбом.
 • У старших класах: - змагання по здаванню нормативів ЦО, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття по вирішенню ситуаційних завдань, практичні заняття по наданню першої медичної допомоги.

За рішенням директора школи визначені класи роблять екскурсію на курси ЦО, відвідують захисні споруди, ознайомлюються з організацією ЦО одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту своїх працівники.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з ОБЖД у початкових класах.

Закінчується "День ЦО" підбиттям підсумків. Директор школи дає вказшку про місце і час підбиття підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей начштабу ЦО і своїх заступників підбиває підсумки виконання запланованих заходах з питань ОБЖД та ЦО. У підсумковій частині свого виступу директор зазначає, яким чином досягнута мета і як вирішені завдання "Дня ЦО", дає оцінку діям формувань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів.

За цими підсумками складається наказ директора школи про результати проведення "Дня ЦО". На основі цих результатів можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків, внесені необхідні зміни у план ЦО та інше.

Особовий склад школи: формування, команди, класи, учні, педагоги, які відзначилися під час виконання заходів цивільної оборони, конкурсів, вікторин, естафет нагороджуються призами, грамотами, сувенірами.

Після загального розбору класні керівники підводять підсумки, аналізують роботу кожного учня, визначають тих, хто домігся успіхів в своїх класах.

Організація проведення вікторин з ЦО

Для проведення вікторин призначається журі для кожного класу. До журі для молодших класів доцільно включати учнів Х - ХІ класів. Для проведення вікторини клас розподіляється на команди. Журі оголошує питання і кількість балів за кожну відповідь. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь з незначними недоліками - знижується на 1 бал, за відповідь з суттєвими недоліками на 2 бали, за неправильну відповідь бали не призначаються.

Питання ставиться перед усім класом, той хто бажає - відповідає, облік ведеться, як індивідуальний, так і командний. Для наочності і підняття змагального духу таблиця накреслюється крейдою на дошці.

Інший варіант питання вікторини готуються учнями самостійно до проведення вікторини. Команди змагаються, оцінюється як рівень підготовленого питання команди, що його задає, так і повнота відповіді команди, що відповідає на питання.

Всі питання вікторини не перевищують обсяг досліджуваної програми.

Учні, що показали в ході вікторини найбільш глибокі знання, можуть брати участь у шкільній олімпіаді, переможці якої удостоюються права представляти свою школу на загальноміській олімпіаді з ЦО, яка проводиться районним відділом (міськім управлінням) освіти спільно з відділом (управлінням) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, курсами цивільної оборони області.

Організація проведення естафет з ЦО

Учні третьої вікової групи приймають участь в проведенні комбінованих естафет з цивільної оборони. Кількість учнів в кожній команді не обмежена, бажано, щоб в кожній команді були і хлопці і дівчата.

Для проведення естафет з цивільної оборони повинні бути обладнанні траси (напрямки, рубежі, заздалегідь за наказом директора, створюється суддівський апарат, складається список майна, готується документація).

На першому етапі естафета може включати 1-2 теоретичних питання, якість і повнота відповідей на які оцінюється у вигляді штрафних секунд, які потім додаються до підсумкового часу, який показала команда.

Перед початком естафети учасникам доводяться умови виконання вправ.

Варіанти етапів для різних вікових категорій можуть бути різні.

Досвід роботи

Згідно з організаційно-методичними вказівками облдержадміністрації та плану міського управління з питань надзвичайних ситуацій щорічно в місті Миколаєві, в кожному районі проходять "День ЦО". І з кожним роком форми та методи проведення цих заходів удосконалюються.

Міські курси ЦО надають постійну методичну допомогу шкільним закладам у підготовці заходів з питань цивільного захисту. На передодні "Дня ЦО" проводяться навчально-методичні збори з керівним складом навчальних закладів з метою ознайомлення їх з рекомендаціями курсів по організації та проведенню заходів з питань ЦО, разом з управлінням освіти плануються показові заходи.

Звичайно ці показові заходи готуються заздалегідь і проводяться в кожному районі міста за допомогою міських курсів ЦО. З керівниками навчальних закладів, з якими завжди знаходимо порозуміння, плануємо перелік заходів, вносимо нові пропозиції, щоб вдосконалити їх, додатково проводимо практичні заняття з командирами невоєнізованих формувань цих закладів.

Вже доброю традицією стало запрошувати на показові заходи підрозділи пожежно-рятувальної служби "01", підрозділи внутрішніх військ МВС, які демонструють свою професійну рятувальну майстерність. Такі заходи дуже видовищні і мають практичну направленість. Вони потрібні не тільки для обміну досвідом між навчальними закладами, але й для практичного запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Такі заходи висвітлюються в засобах масової інформації. Тому кожний навчальний заклад проявляє свій творчий підхід, професіоналізм, майстерність проводити заходи на високому методичному рівні.

Сумісно з управлінням освіти курси ЦО вже накопичили фото-інформаційний матеріал, відеоматеріал по проведенню "Дня ЦО" використовується при підготовці наступних заходів.

Наказ

начальника цивільної оборони - директора СШ (ПТУ)

Про підготовку та проведення "Дня цивільної оборони".

Згідно з планом підготовки з питань цивільної оборони на 2007 р. з метою забезпечення високої організованості, якісного та наочного проведення всіх заходів

Наказую:

1. Провести "День ЦО".

2. Основною метою та завданнями "Дня ЦО" вважати:

2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров'я та життя в /мовах надзвичайних ситуацій.

2.2. Виховання впевненості учнів у ефективності проводимих заходів ЦО.

2.3. Формування та розвиток у учнів високих морально-психологічних якостей.

3. Головними завданнями "Дня ЦО" вважати:

3.1. Удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і практичних навичок щодо іій в умовах екстремальних ситуацій.

3.2. Практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦО, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

3.3. Навчання керівного та командно-начальницького складу ЦО школи (ПТУ) організації і проведенню заходів ЦО.

4. До участі в "Дні ЦО" школи (ПТУ) залучити: ' керівний та командно-начальницький склад школи (ПТУ);

особовий склад невоєнізованих формувань ЦО; весь постійний склад та учнів 2-11 класів.

5. Призначити загальношкільні комісії з питань проведення змагань, естафет, вікторин під моїм керівництвом у складі:

заступника голови - начальника штабу ЦО

членів комісії: заступника директора, вчителя предмета "Захист Вітчизни", підкомісію з питань проведення змагань ЦО:

голова, члени підкомісії.

6. Начальнику штабу ЦО школи (ПТУ).

6.1. Розробити детальний план підготовки "Дня ЦО".

6.2. Разом з головами підкомісій розробити суддівську документацію.

6.3. Заступнику директора по господарській частині забезпечити проведення заходів "Дня ЦО" необхідним майном.

6.4. Вчителю предмета "Захист Вітчизни підготувати навчально-матеріальну базу для проведення "Дня ЦО".

6.5. Класним керівникам провести тренування, а також ознайомити учнів з правилами безпеки в ході проведення "Дня ЦО".

7. Загальна готовність до "Дня ЦО".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО школи (ПТУ).

9. Наказ оголосити всьому постійному складу школи (ПТУ).

Начальник цивільної оборони школи (ПТУ).

Література

 1. Закон України про цивільну оборону 2000 р.
 2. Цивільна оборона населення 2001 р.
 3. Методичні вказівки, щодо проведення дня цивільної оборони в школі. Фаховий журнал "Захист Вітчизни" 2-2000 рік.
 4. Матеріли по цивільній обороні Виноградської сільської ради.


25.09.2011