Osvita.ua Высшее образование Рефераты Культура Культура Древньої Греції архаїчного періоду (VIII-VI ст.). Реферат
Загрузка...

Культура Древньої Греції архаїчного періоду (VIII-VI ст.). Реферат

Писемність. Поезія. Архітектура і скульптура. Вазовий живопис

Писемність

Одним з найважливіших чинників грецької культури VIII-VI ст. по праву вважається нова система писемності. Алфавітний лист, що частково запозичений у фінікійців, був зручніше за стародавній складовий лист мікенської епохи: воно було всього з 24 знаків, кожний з яких мав твердо встановлене фонетичне значення. Якщо в мікенському суспільстві, як і в інших однотипних суспільствах епохи бронзи, мистецтво листа було доступне лише небагатьом присвяченим, що входили в замкнуту касту писарів-професіоналів, то тепер воно стає загальним надбанням всіх громадян поліса, оскільки кожний з них міг оволодіти навиками листа і читання.

На відміну від складового листа, який використовувався головним чином для ведення рахункових записів і, можливо, якоюсь мірою для складання релігійних текстів, нова система писемності була справді універсальним засобом передачі інформації, який з однаковим успіхом міг застосовуватися і в діловому листуванні, і для запису ліричних віршів або філософських афоризмів.

Все це зумовило швидке зростання письменності серед населення грецьких полісів, про що свідчать численні написи на камені, металі, кераміці, число яких все більш збільшується у міру наближення до кінця архаїчного періоду. Якнайдавніші з них, наприклад широко відома тепер епіграма на так званому кубку Нестора з о. Пітекусса, датується третьою четвертю VIII ст., що дозволяє віднести запозичення греками знаків алфавіту Фінікії або на першу половину того ж VIII ст., або навіть до кінця попереднього IX сторіччя.

Практично в цей же час (друга половина VIII ст.) були створені і, швидше за все, тоді ж записані такі видатні зразки монументального героїчного епосу, як "Іліада" і "Одіссея", з яких починається історія грецької літератури.

Поезія

Грецька поезія після гомерівського часу (VII-VI ст.) відрізняється надзвичайним тематичним багатством і різноманіттям форм і жанрів. З більш пізніх форм епосу відомо два основні його варіанти: епос героїчний, представлений так званими поемами "Циклу", і епос дидактичний, представлений двома поемами Гесіода: "праці і дні" і "Теогонія".

Набуває широке поширення і незабаром стає провідним літературним напрямом епохи лірична поезія, що у свою чергу підрозділяється на декілька основних жанрів: елегію, ямб, монодичну, тобто призначену для сольного виконання, і хорову лірику, або мелику.

     

Найважливішою відмітною особливістю грецької поезії архаїчного періоду у всіх основних її видах і жанрах слід визнати її яскраво виражену гуманістичну забарвлену. Пильна увага поета до конкретної людської особи, до її внутрішнього світу, індивідуальним психічним особливостям достатньо яскраво відчувається вже в гомерівських поемах. "Гомер відкрив новий світ - саму Людину. Це і є те, що робить його "Іліаду" і "Одіссею" ktema eis aei, твором навіки, вічною цінністю" [N. 5].

Грандіозна концентрація героїчних оповідей в "Іліада" і "Одіссея" стала основою для подальшої епічної творчості. Протягом VII і першій половині VI ст. виник ряд поем, складених в стилі гомерівського епосу і розрахованих на те, щоб стулитися з "Ілліадой" і "Одіссеєю" і, разом зніми, утворити єдиний зв'язний літопис міфологічного переказу, так званий епічний "кикл" (цикл, круг). Антична традиція приписувала багато кого з цих поем "Гомеру" і цим підкреслювала їх сюжетний і стилістичний зв'язок з гомерівським епосом. [N. 4, c. 68]

Для грецької поезії після гомерівського часу характерне різке перенесення центру тяжкості поетичного оповідання на особу самого поета. Ця тенденція ясно відчувається вже в творчості Гесіода, особливо в його поемі "Праці і дні".

Надзвичайно складний, багатий і барвистий мир людських відчуттів, думок і переживань розкривається перед нами в творах наступного за Гесіодом покоління грецьких поетів, що працювали в різних жанрах лірики. Відчуття любові і ненависті, печалі і радості, глибокого відчаю і бадьорої упевненості в майбутньому, виражені з граничною, нечуваною до того часу відвертістю і прямотою, складають основний зміст дійшли до нас від цих поетів віршованих фрагментів, на жаль не так вже численних і в більшості своїй дуже коротких (нерідко всього два-три рядки).

В найвідвертішій, можна сказати, нарочито підкресленій формі індивідуалістичні віяння епохи утілилися в творчості такого чудового поета-лірика, як Архілох. Як би ні розуміти його вірші, ясне одне: індивід, що скинув тісні узи стародавньої родової моралі, тут явно протиставляє себе колективу як вільна особа, не підвладна нічиїм думкам і ніяким законам.

Настрої такого роду повинні були сприйматися як соціально небезпечні і викликати протест як в середовищі ревнителів старих аристократичних порядків, так і серед поборників нової полісної ідеології, що закликали співгромадян до помірності, розсудливості, дієвої любові до вітчизни і покори законам. Прямою відповіддю на вірші Архілоха звучать виконані суворій рішучості рядки з "войовничих елегій" спартанського поета Тіртея:

Славна справа - в передніх рядах з ворогами б'ючись
Хороброму чоловіку в бою смерть за батьківщину прийняти.
Гордістю служитиме і для міста і для народу
Той, хто, зробивши крок широко, в перший просунеться ряд
І сповнений завзятість, забуде про втечу ганебну
Життя свого не щадивши і багатомогутньої душі.
(фр. 9. Пер. В. В. Латишева).

Якщо Тіртей робить в своїх віршах головний упор на відчуття самопожертвування, готовність воїна і громадянина померти за вітчизну (заклик, звучний вельми актуально в такій державі, як Спарта, яка в VII-VI  ст. вела майже безперервні війни з своїми сусідами), то інший видатний майстер елегійного жанру і разом з тим прославлений державний діяч - Солон ставить на перше місце серед всіх цивільних чеснот відчуття міри, або уміння у всьому дотримувати "золоту середину". В його розумінні тільки помірність і розсудливість здатні утримати громадян від пожадливості і пересичення багатством, запобігти породжуваним ними міжусобним розбратам і встановити в державі "благозаконня" (евкомію).

Тоді як одні грецькі поети прагнули осягнути в своїх віршах складний внутрішній світ людини і знайти оптимальний варіант його взаємостосунків з цивільним колективом поліса, інші не менше настирливо намагалися проникнути в пристрій навколишнього людину всесвіту і вирішити загадку її походження. Одним з таких поетів-мислителів був відомий нам Гесіод, який в своїй поемі "Теогонія", або "Походження богів", спробував представити існуючий світовий порядок в його, так би мовити, історичному розвитку від похмурого і безликого первородного Хаосу до світлого і гармонійного світу очолюваних Зевсом богів-олімпійців.

Архітектура і скульптура

В VII-VI ст. грецькі архітектори вперше після тривалої перерви почали зводити з каменя, вапняку або мармуру монументальні будівлі храмів. В VI в. виробився єдиний загально грецький тип храму у формі прямокутної, витягнутої в довжину споруди, з усіх боків обнесеною колонадою, іноді одинарною (периптер), іноді подвійний (диптер). Тоді ж визначилися основні конструкційні і художні особливості двох головних архітектурних ордерів: доричного, особливо широко що розповсюдився на Пелопоннесі і в містах Великої Греції (Південна Італія і Сицилія), і іонічного, користувався особливою популярністю в грецькій частині Малої Азії і в деяких районах європейської Греції.

Типовими зразками доричного ордера з такими характерними для нього особливостями, як сувора потужність і масивність важкоатлета, можуть вважатися храм Аполлона в Коринфі, храми Посейдонії (Пестум) на півдні Італії і храми Селінута в Сицилії. Більш витончені, стрункі і разом з тим відмінні деякою химерністю декоративного убрання споруди іонічного ордера були представлені в цей же період храмами Гери на о. Самосі, Артеміди в Ефесі (прославлений пам'ятник архітектури, що вважався одним з "семи чудес світла"), Аполлона в Дідімах недалеко від Мілета.

Принцип гармонійної врівноваженості цілого і його частин, чітко виражений в самій конструкції грецького храму, знайшов широке вживання і в іншій ведучій галузі грецького мистецтва - монументальній скульптурі, причому в обох випадках можна з упевненістю говорити про соціальну обумовленість цієї важливої естетичної ідеї.

Якщо храм з колонадою, що нагадує ряди гоплитів у фаланзі, сприймався як модель і разом з тим символ тісно згуртованого цивільного колективу, то образ вільного індивіда, що є невід'ємною частиною цього колективу, утілився в кам'яних статуях, як одиночних, так і з'єднаних в пластичні групи. Їх перші, ще украй недосконалі в художньому відношенні зразки з'являються приблизно в середині VII ст. до н. е.

Одиночна скульптура кінця архаїчного періоду представлена двома основними типами: зображенням голого хлопця - куроса і фігурою одягненої в довгий, щільно облягаючий тіло хітон, дівчини - кори.

Поступово удосконалюючись в передачі пропорцій людського тіла, добиваючись все більшого життєвої схожості, грецькі скульптори VI ст. навчилися долати спочатку властиву їх статуям статичність.

При всьому життєвтіленні кращих зразків грецької архаїчної скульптури майже всі вони підлеглі певному естетичному стандарту, зображаючи прекрасного, ідеально складеного хлопці або дорослого чоловіка, вчинено позбавленого при цьому яких би то не було індивідуальних фізичних або психічних особливостей.

Вазовий живопис

Наймасовішим і доступним видом архаїчного грецького мистецтва була, безумовно, вазовий живопис. В своїй роботі, орієнтованій на найширшого споживача, майстри-вазописці набагато менше, ніж скульптори або архітектори, залежали від освячених релігією або державою канонів. Тому їх мистецтво було набагато більш динамічним, багатоманітним і швидше відгукувалося на всілякі художні відкриття і експерименти.

Ймовірно, саме цим пояснюється незвичайна тематична різноманітність, характерна для грецької вазописи VII-VI  ст. Саме у вазовому живописі раніше, ніж в якій-небудь іншій галузі грецького мистецтва, за виключенням, можливо, тільки коропластики і різьблення по кістці, міфологічні сцени почали чергувати з епізодами жанрового характеру.

При цьому не обмежуючись сюжетами, що запозичають з життя аристократичної еліти (сцени бенкетів, іподромів на колісницях, атлетичних вправ і змагань і т. п.), грецькі вазописці (особливо в період розквіту так званого чорно-фігурного стилю в Коринфі, Аттиці і деяких інших районах) не нехтують і життям соціальних низів, зображаючи сцени польових робіт, ремісничі майстерні, народні святкування на честь Діоніса і навіть нелегка праця рабів в рудниках.

В сценах такого роду особливо яскраво виявилися гуманістичні і демократичні риси грецького мистецтва, які були щеплені йому навколишнім суспільним середовищем починаючи з архаїчною епохою.

Література

  1. "История Европы", изд. "Наука", 1988 г., т. 1 "Древняя Европа".
  2. Андре Боннар, "Греческая цивилизация", изд. "Искусство" 1992 г., I-III книги.
  3. В. С. Нерсянц, "Сократ", изд. "Наука", 1984 г.
  4. А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи, из серии "Жизнь замечательных людей"-"Платон, Аристотель", изд. "Молодая Гвардия" 1993 г.
  5. Проф. И. М. Тронский, "История Античной литературы", изд. УЧПЕДГИЗ, 1947 г.
  6. Кессиди Ф. Х., "От мифа к логосу", М., 1972, с. 68.
  7. М. Луи Буржея, "Наблюдение и опыт у врачей "Гиппократова сборника", 1953 г.
  8. Платон, "Политика или Государство", перевод с греческого Карпова, часть III, СПБ, 1863 г., с. 284.
  9. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд., Т. 20, с. 193, 555, 643; Т. 23 с. 92, 643.


25.06.2012

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!