Osvita.ua Высшее образование Рефераты Культура Культура Еллади: характерні риси. Реферат

Культура Еллади: характерні риси. Реферат

Архітектура. Мистецтво вазопису. Література. Писемність. Релігія

Можна визнавати незаперечно доведеним, що класове суспільство і держава, а разом з ним і цивілізація зароджувалися на грецькому ґрунті двічі з великим розривом в часі: спочатку в першій половині II тис. до н. е. і вторинні в першій половині I тис. до н. е. Тому всю історію стародавньої Греції зараз прийнято ділити на дві великі епохи:

 • епоху мікенської, або крито-мікенської, палацової цивілізації,
 • епоху античної полісної цивілізації.

Розкажемо про культуру першої епохи.

I. Культура Еллади

Самобутньою і багатогранною була ранньогрецька культура. Різні чинники прискорювали її рух. Наприклад, етногенез грецького народу, що завершився, укріплював внутрішні зв'язки всього грекомовного світу, не дивлячись на нерідкі локальні зіткнення.

Творча діяльність греків епохи бронзи ґрунтувалася на виробленні ними великого запасу експериментальних знань. Повинно перш за все відзначити рівень і об'єм технологічних знань, що дозволили населенню Еллади широко розвинути спеціалізоване ремісниче виробництво. Металургія включало не тільки високотемпературну (до 1083°С) плавку міді.

Ливарники працювали також з оловом, свинцем, сріблом і золотом, рідкісне самородне залізо йшло на ювелірні вироби. Створення сплавів не обмежилося бронзою, вже в XVII-XVI ст. греки виготовляли елєктр і добре знали прийом золочення бронзових виробів. З бронзи відливали знаряддя праці, зброю і побутові предмети. Всі ці вироби відрізнялися раціональністю форми і якістю виконання.

Гончарні вироби також свідчать про вільне володіння складними термічними процесами, що проводилися в печах різної конструкції. Вживання гончарного круга, відомого ще з XXIII ст., сприяло створенню і інших механізмів, що приводяться в рух силою людини або тяглових тварин. Так, колісний транспорт вже на початку II тис. складався з бойових колісниць і звичайних возів.

Принцип обертання, що відвіку використався в прядінні, застосовували у верстатах для виготовлення канатів. При обробці дерева застосовувалися токарно-свердлувальні пристосування. Досягнення інженерної думки ахеян ясно ілюструють створені в XVI-XII ст. водопроводи і закриті водозбірники. Особливо показові знання гідравліки, точність розрахунків, проведених при споруді потаємних систем водопостачання у фортецях Мікен, Тірінфа і Афін біля 1250-х років.

     

Накопичення технологічних знань і прогрес майстерності широкого кола рядових працівників як в сільському господарстві, так і в спеціалізованих і домашніх ремеслах були основою інтенсивного економічного розвитку країни.

Архітектура

Високими досягненнями відрізнялася архітектура. Архітектурні пам'ятники яскраво відображають наявність майнової нерівності і свідчать про появу ранньокласових монархій. Вже монументальні критські палаци XIX-XVI ст. вражають масштабами. Проте характерно, що загальний план критських палаців був лише монументальним повторенням плану садиби заможного землероба.

Інший рівень архітектурної думки виявляють більш пізні палаци материкових царів. В основі їх лежить центральне ядро - мегарон, що також повторює традиційний план рядового житла. Він складався з передньої (продомоса), головного залу (домоса) з парадним вогнищем і задньої кімнати.

Багато хто в акрополі були захищені могутніми кам'яними стінами циклопічної кладки завтовшки в середньому 5-8 м. Не менше вражає майстерність архітекторів, що створювали монументальні валикоподібні царські гробниці, фалоси.

Майстерність ахейських архітекторів доповнювалася досягненнями інших видів мистецтва. Назвемо високохудожній поліхромний і рельєфний декор зовнішніх і внутрішніх стін крупних будівель. Широко застосовувалися колони і напівколони, різьблення по каменю і мармуру, розписи стін найскладнішими композиціями.

Мистецтво вазопису

Протягом XX-XII ст. швидко розвивалося мистецтво вазового розпису. Вже на початку II тис. до н. е. традиційний геометричний орнамент критян був доповнений мотивом спіралі, блискуче розробленим кікладськими майстрами ще в попередньому столітті. Надалі, в XIX-XV ст., у всіх областях країни вазописці звернулися і до натуралістичних мотивів, відтворюючи рослини, тварин і морську фауну. Повинно відзначити, що в деяких районах склалися яскраві локальні художні традиції, чітко характеризуючи вазописи кожного центру.

Широта художніх запитів суспільства виявилася в пильній увазі мистецтва до людини і його діяльності. Блискучим прикладом є багатоколірні розписи в будинках горожан Акротії, виконані декількома майстрами. Особливо важлива передача ідеї руху, що принципово відрізняє культуру Еллади в XXX-XII ст. від традицій одночасних їй інших стародавніх культур.

Висока професійна майстерність дозволяла художникам в умовах ломки суспільного світогляду швидко відійти від стародавніх канонів умовності і орнаментальності. І якщо в мистецтві III тис. поки відомо небагато пам'ятників, які говорять про тягу художників до природності, то в XX-XII ст. творіння багатьох художників відрізняються умінням гармонійно поєднувати відчуття живої природи з вимогами декоративного стилю.

Особливо помітна увага мистецтва до внутрішнього світу людини і прагнення зобразити індивідуальні риси персонажів, що зображаються. При цьому художники не забували про передачу фізичного вигляду людини, відтворюючи голі фігури в живописі, скульптурі, торевтиці і гліптиці. Примітно, що навіть в рядових пам'ятниках мистецтва можна помітити пошану до людини.

Література

Література ранніх греків, як і інших народів, сходила до традицій стародавньої фольклорної творчості, що включала казки, байки, міфи і пісні. Із зміною суспільних умов почався швидкий розвиток народної поезії-епосу, що прославляв діяння предків і героїв кожного племені.

До середини II тис. епічна традиція греків ускладнилася, в суспільстві з'явилися професійні поети-оповідачі, аеди. В їх творчості вже в XVII-XII ст. помітне місце зайняли оповіді про сучасні їм найважливіші історичні події. Цей напрям свідчив про інтерес еллінів до своєї історії, що зуміли і пізніше в усній формі зберегти свою багату легендарну традицію на протязі майже тисячі років до того, як вона була записана в IX-VIII ст.

В XIV-XIII ст. епічна література склалася в особливий вид мистецтва з своїми спеціальними правилами мовного і музичного виконання, віршованим розміром-гекзаметром, обширним за пасом постійних характерних епітетів, порівнянь і описових формул. Усна передача немало сприяла строго об'єктивному відбору творів, які народ утримав в своїй пам'яті.

Про рівень поетичної творчості ранніх греків свідчать епічні поеми "Іліада" і "Одіссея" - видатні пам'ятники світової літератури. Обидві поеми відносяться до круга історичних оповідань про похід ахейських військ після 1240 р. до н. е. на троянське царство.

Слід зазначити, що обидві поеми показують дивне співзвуччя епосу пластичній творчості Греції XVIII-XII ст. Їх об'єднує сила і життєвість образів, багатство уяви і волелюбність. Високе літературне мистецтво ахеян, висунувши шиї на перший план людини і його роль в своїй долі, не дивлячись на визначення богів, є дорогоцінним внеском ранньої Греції в світову культуру.

Крім художньої літератури, в усній традиції греків часу, що вивчається, зберігалася також величезна кількість історичних, генеалогічних і міфологічних переказів. Вони були широко відомі в усній передачі аж до VII-VI ст., коли їх включила письмова літера туру, що розповсюджувалася тоді.

Писемність

Писемність в грецькій культурі XXII-XII ст. грала обмежену роль. Як і багато народів миру, жителі Еллади перш за все стали робити малюночні записи, відомі вже в другій половині III тис. Кожний знак цього піктографічного листа позначав ціле поняття. Крітяни деякі знаки, правда небагато, створили під впливом єгипетського ієрографічного листа, що виник ще в IV тис. Поступово форми знаків спрощувалися, а частина стала позначати тільки склади. Такий складовий (лінійне) лист, що склався вже до 1700 р., називається листом А, який дотепер залишається розгаданим.

Після 1500 р. в Елладі була вироблена більш зручна форма писемності - складовий лист В. Він включав близько половини знаків складового листа А, декілька десятків нових знаків, а також деякі знаки якнайдавнішого малюночного листа.

Система рахунку, як і раніше, ґрунтувалася на десятковому численні. Записи складовим листом велися як і раніше зліва направо, проте правила писемності сталі більш строгими: слова, розділені спеціальним знаком або простором, писали по горизонтальних лініях, окремі тексти забезпечували заголовками і підзаголовками. Тексти креслили на глиняних табличках, видряпували на камені, писали кистю або фарбою або чорнилом на судинах.

Ахейський лист був доступний лише освіченим фахівцям. Його знали служителі в царських палацах і якийсь шар імущих городян.

Релігія

Релігія ранньої Греції грала велику роль в динаміці суспільної думки еллінів.

Первинно грецька релігія, як і всяка інша примітивна релігія, відображає лише слабкість людини перед лицем тих "сил", які в природі; пізніше в суспільстві і у власній свідомості, заважають, як йому здається, його діям і представляють загрозу для його існування, тим більше страшну, що він погано розуміє, звідки вона виходить. Первісну людину цікавить природа в тій мірі, в якій вона вторгається в його життя і визначає її умови [N. 1, т. 1, стор. 184].

Різнохарактерні сили природи втілювалися у вигляді особливих божеств, з якими була зв'язана безліч сакральних переказів, міфів.

Еллінська міфологія відрізняється багатством, причому вона зберігала і в пізніші епохи багато переказів часів родового ладу. Протягом XXX-XII ст. релігійні представлення населення Греції зазнали багато змін. Спочатку винятковим шануванням користувалися божества, що втілювали сили природи. Особливо шанували Велику богиню (пізніше - Деметра, що означає "Матір хлібів"), що відала родючістю рослинного і тваринного миру. Її супроводжувало чоловіче божество, за ним слідували другорядні боги. Культові обряди включали приношення жертв і дарів, урочисті процесії і ритуальні танці. Божества мали певні атрибути, зображення яких вельми часті, причому вони служили символами цих небесних сил.

Утворення ранньокласових держав внесло нові риси в духовне життя, у тому числі і в сакральні уявлення. Співтовариство еллінських богів (пантеон) одержало більш певну організаційну структуру. Світогляд народу малював тепер відносини між богами, вельми схожі з тими, які ахеяни бачили в царських столицях. Тому на Олімпі, де мешкали головні божества, верховним був Зевс, батько богів і людей, який володарював над всім світом. Підлеглі йому інші члени ранньоеллінського пантеону мали спеціальні суспільні функції. Ахейській епос, що зберіг відомості про шанування багатьох ранньоелінських божеств, передає і властивий тільки грецькому мисленню дещо критичний погляд на небожителів: боги багато в чому схожі з людьми, їм властиві не тільки благі якості, але також недоліки і слабкості.

Витвори мистецтва і дані ахейського епосу про неприязнь олімпійців до окремих людей або племен, мабуть відображали думки ахеян про існування добрих і ворожих сил природи. Про останнє говорять дивно злі обличчя теракотових богинь з святилища на мікенському акрополі. Характерно що мистецтво ахеян надзвичайно виразно відтворювало життєстверджуючі символи релігії і доброзичливі образи богів-покровителів.

Література

 1. "История Европы", изд. "Наука", 1988 г., т. 1 "Древняя Европа".
 2. Андре Боннар, "Греческая цивилизация", изд. "Искусство" 1992 г., I-III книги.
 3. В. С. Нерсянц, "Сократ", изд. "Наука", 1984 г.
 4. А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи, из серии "Жизнь замечательных людей"-"Платон, Аристотель", изд. "Молодая Гвардия" 1993 г.
 5. Проф. И. М. Тронский, "История Античной литературы", изд. УЧПЕДГИЗ, 1947 г.
 6. Кессиди Ф. Х., "От мифа к логосу", М., 1972, с. 68.
 7. М. Луи Буржея, "Наблюдение и опыт у врачей "Гиппократова сборника", 1953 г.
 8. Платон, "Политика или Государство", перевод с греческого Карпова, часть III, СПБ, 1863 г., с. 284.
 9. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд., Т. 20, с. 193, 555, 643; Т. 23 с. 92, 643.


25.06.2012

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!