Osvita.ua Высшее образование Рефераты Биология Земноводні як водно наземні хордові тварини. Реферат

Земноводні як водно наземні хордові тварини. Реферат

До типу Хордові належить близько 40 тис. видів тварин, які живуть на суходолі, в океанах, морях і прісних водоймах

Еволюція органічного світу досягла найвищого ступеня розвитку в типі хордових, а саме - в підтипі хребетних. Вивчення еволюції хребетних допомагає зрозуміти особливості будови тіла людини. Хребетні мають велике народногосподарське і медичне значення.

Хордові мають комплекс специфічних ознак, які не зустрічаються у тварин, що належать до інших типів тваринного світу.

1. Опорою всього тіла хордових є внутрішній осьовий скелет, або хорда. Вона розміщена в спинній частині тварин і являє собою пружний стрижень з вакуолізованих клітин. Розвивається хорда з ентодерми. Впродовж життя вона зберігається лише у нижчих форм (ланцетник). У вищих вона є лише в зародковому стані і пізніше змінюється хребцями.

2. Центральна нервова система трубчастого типу розміщена над хордою. Розвивається вона з ектодерми і у хребетних диференціюється на головний і спинний мозок.

3. Під хордою розміщена травна трубка. Вона починається ротом і закінчується відхідником. Передній відділ кишки (глотка) у зародків пронизаний зябровими щілинами, які або зберігаються впродовж усього життя у нижчих хордових (ланцетник, риби тощо), або редукуються в процесі розвитку.

4. Центральний орган кровообігу (серце або кровоносна судина, що його замінює) міститься в черевній частині тіла.

Хорда, нервова і травна трубки тягнуться вздовж усього тіла і становлять комплекс осьових органів.

Разом з тим хордові тварини, як і вищі представники безхордових, є тришаровими організмами з білатеральною, або двобічною, симетрією, вторинною порожниною тіла і вторинним ротом.

     

Тип Хордові поділяють на три підтипи:

  • Оболонники,
  • Безчерепні,
  • Черепні, або Хребетні, з яких у посібнику розглядається два останніх.

До підтипу Безчерепні належать невеликі морські тварини, що живуть на дні піщаних обмілин, зарившись у пісок. Підтип містить лише один клас - Ланцетники.

Клас Ланцетники

Відомо 25 видів ланцетників. Розмір їх досягає 8 см. Тіло сплюснуте з боків і загострене з обох кінців.

Ланцетник більшу частину життя проводить, зарившись у пісок і виставивши назовні передній кінець тіла. Одна з основних особливостей безчерепних - відсутність черепа, а отже, і щелепового апарату; звідси - пасивне живлення, яке полягає у фільтруванні води. Ланцетник використовує в їжу лише ті морські організми (бактерії, дрібні планктонні тварини, ікринки риб тощо), які потрапляють разом з водою в ротовий отвір.

По всьому спинному боці тварини тягнеться низький спинний плавник, який переходить у високий хвостовий. Хвостовий плавник має форму ланцета, з чим і пов'язана його назва. В задній частині черевного боку є короткий і низький під-хвостовий плавник. На передньому кінці розміщена ротова лійка, оточена щупальцями. Шкіра гладенька, складається з двох шарів: епідермісу і власне шкіри, яка утворена драглистою сполучною тканиною. Осьовий скелет представлений хордою. М'язова система утворена численними м'язовими сегментами (міомерами).

Травна система тісно пов'язана з органами дихання. Обидві системи починаються перед-ротовою лійкою, яка оточена віночком щупалець. На дні лійки знаходиться рот, який веде в глотку, що досягає майже половини довжини кишкового каналу. Глотка переходить у середню кишку, початковий відділ якої має сліпий порожнистий виріст (печінку).

Глотка побудована дуже складно і є спеціалізованим апаратом пасивного живлення та органом дихання. З двох боків вона пронизана численними (близько 150 пар) зябровими щілинами, які відокремлені одна від одної між-зябровими перегородками. Щілини відкриваються в навколо-зяброву порожнину, яка захищає глотку від засмічення і пошкоджень.

Мал. 1. Поздовжній розріз ланцетника:

1 — хвостовий плавник; 2 — спинний плавник, 3 — мюмер (показаний тільки у хвостовій частині тіла); 4 — хорда. 5 — нервова трубка; 6 — вічка Гессе; 7 — перед-ротовий отвір, оточений щупальцями; S — зяброві щілини; 9 — мета-плевральна складка; 10 — печінковий виріст кишки, 11 — кишка; 12 — статеві залози; ІЗ — навколо-зяброва порожнина; 14 — атрюпор.

Між-зяброві перегородки, як і вся глотка, вкриті численними війками, коливання яких створює постійну течію води через рот, глотку і зяброві щілини в навколо-зяброву (атріальну) порожнину, а звідси назовні крізь спеціальний отвір (атріопор). При цьому відбувається газообмін у крові, що протікає по зябрових кровоносних судинах (дихання).

Виловлювання завислих у воді найдрібніших часточок поживи здійснюється за допомогою таких пристосувань: уздовж черевного боку глотки тягнеться особливий жолобок - ендостиль; він вкритий війками і виділяє слиз. Часточки поживи обволікаються слизом і рухами війок спрямовуються в середню кишку, де пожива перетравлюється. Кишка являє собою пряму трубку, що відкривається назовні відхідником.

Органи виділення - нефридії, що нагадують органи виділення кільчастих червів; нефридії чисельністю близько 100 пар розміщені на між-зябрових перегородках.

Кровоносна система ланцетника замкнена, коло кровообігу одне, серця немає. Фізіологічне його замінює черевна аорта, яка приймає венозну кров. У результаті пульсації судин кров з черевної аорти надходить у зяброві артерії. Останні не розгалужуються на капіляри, газообмін відбувається крізь стінки артерій у між-зябрових перегородках. Окиснена кров по спинній аорті надходить до різних органів, а від них - знову до зябер.

Над хордою розміщена нервова трубка, яка в головному відділі утворює невелике розширення. Це розширення порівнюють з третім шлуночком головного мозку хребетних. На ранніх етапах розвитку ланцетника порожнина нервової трубки сполучається із зовнішнім середовищем. У дорослої особини на передній частині головного відділу тіла залишається заглибина, яку називають нюховою ямкою. По всій нервовій трубці розміщені особливі світлочутливі пігментні клітини (вічка Гессе). Крім вічок є дотикові клітини на щупальцях і в шкірі. У зв'язку з малою рухливістю органи чуття у ланцетника дуже слабко розвинені. Периферична нервова система представлена нервами, що відходять від нервової трубки.

Розмноження. Ланцетник - роздільностатева тварина. Статеві залози (гонади) розміщені метамерно по боках тіла. Дозрілі яйцеклітини і сперматозоони через розрив гонади випадають у навколо-зяброву порожнину і через атріопор виводяться назовні. Запліднення яєць і розвиток зародка відбуваються у воді. Личинка впродовж трьох місяців тримається у верхніх шарах води за допомогою війок, що вкривають тіло. Потім вона опускається на дно.

Подібність ланцетників до безхребетних і хребетних тварин. Через просту будову ланцетників їх тривалий час вважали близькими до молюсків. О. О. Ковалевський встановив, що ланцетники дуже подібні до риб, а отже, й до інших хордових (наявність хорди, розміщення і будова нервової системи тощо). Разом з тим у ланцетників багато спільних ознак з кільчастими червами і молюсками (відсутність головного мозку і серця, сегментарна будова м'язів, будова органів кровообігу, виділення, травлення та спосіб живлення). Таке поєднання ознак безхребетних і хребетних свідчить про те, що вони є близькими формами до предків хребетних тварин.

Підтип Хребетні, або Черепні, - найбільш високоорганізована і прогресивна група типу хордових тварин. У них досконало розвинені системи органів: травна, дихальна, видільна, кровоносна, лімфатична, ендокринна, нервова, статева та покриви тіла і апарат руху. Від решти підтипів хордових хребетні відрізняються активним пошуком і захопленням їжі. З цим і пов'язана вища організація їхнього тіла. Хребетні мають найдосконаліші органи чуття, необхідні для пошуку їжі, розвинені органи пересування і складний головний мозок.

Шкіра має два шари: епітелій і власне шкіру. Похідними шкіри є луска, пір'я, шерсть. Скелет складається з черепа, хребта і кінцівок, з'єднаних з хребтом. Мускулатура поділяється на мускулатуру тіла (посмугована) і мускулатуру внутрішніх органів (непосмугована і посмугована). Травна система характеризується наявністю пристосувань для подрібнення їжі (зуби) і розвинених травних, залоз.

Органи дихання представлені зябрами або легенями. У хребетних з'являється спеціальний пульсуючий орган кровоносної системи — серце. Кровоносна система замкнена; крім того, існує незамкнена лімфатична система. В регуляції обміну речовин велику роль відіграють залози внутрішньої секреції: гіпофіз, надниркові, щитоподібна, підшлункова, статеві залози тощо. Нервова система поділяється на центральну і периферичну. Органи чуття - зору, слуху, нюху, смаку і дотику - досягають високого розвитку. Усі хребетні роздільностатеві.

Підтип Хребетні включає надклас Риби та надклас Чотириногі з класами Земноводні, Плазуни, Птахи і Ссавці. За наявністю або відсутністю зародкових оболонок хребетних поділяють на нижчих і вищих. До нижчих належать хребетні, які в своєму розвитку пов'язані з водою і зародки яких не мають оболонок. Це риби і земноводні. До вищих належать плазуни, птахи і ссавці.

Література

  1. Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3тє вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.: іл.
  2. Словник-довідник із зоології. – К., 2002.


01.01.2012

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!