Туша свині: складові м’ясності. Реферат

Свинарству, як одній з най скоро-спіліших, економічно вигідних галузей тваринництва, приділяється значна увага у вирішенні питань збільшення виробництва м’яса на основі підвищення продуктивності існуючих порід свиней з використанням сучасних селекційно-генетичних досягнень

Свині за біологічними і фізіологічними особливостями є кращими продуцентами м’яса і жиру в порівнянні з іншими видами тварин, що зумовлено їх високою плодючістю, швидко-стиглістю, високим забійним виходом.

Свинина характеризується високою харчовою цінністю, оскільки вона містить менше неповноцінних, сполучнотканинних білків і значно переважає яловичину по вмісту незамінних полі-ненасичених жирних кислот і вітаміну В1 при практично рівній кількості інших незамінних факторів харчування. До цього ж в туші свині міститься кісток майже у два рази менше, ніж у туші великої рогатої худоби.

Розділення напівтуші на передню, середню та задню третини проводили так: передню частину відокремлювали від середньої між 5-м і 6-м грудними хребцями; задній окіст відокремлювали від середньої частини між останнім і передостаннім поперековими хребцями.

Вміст м’яса, сала і кісток в туші визначали шляхом обвалування правих напівтуш. Визначення частки впливу генотипу батька і матері на співвідношення частин напівтуші та тканин проводили за допомогою дисперсійного аналізу.

Встановлено, що належність до заводської лінії чи родини практично не впливає на розвиток передньої третини напівтуші (табл. 1).

1. Співвідношення відрубів напівтуш,% (M±m)

Заводські лінії, родини

Голів

Третина напівтуші

передня

середня

задня

Громкий

9

30,4±0,57

35,2±0,33

34,4±0,37

Драчун

14

30,1±0,21

35,9±0,27

34,0±0,22

Леопард

3

29,9±0,23

36,5±0,30

33,6±0,40

Сват

9

30,2±0,15

36,4±0,29

33,4±0,22

Шаблон

4

30,4±0,09

35,8±0,28

33,8±0,24

Беатриса

6

31,0±0,56

35,0±0,36

34,0±0,39

Герань

4

29,8±0,21

35,5±0,56

34,7±0,38

Реклама

7

30,2±0,32

35,7±0,24

34,1±0,35

Соя

3

30,0±0,40

36,4±0,70

33,6±0,29

Тайга

11

30,1±0,11

35,8±0,56

33,1±0,21

Чорна Пташка

4

30,5±0,10

36,0±0,24

33,5±0,18

 

Не встановлено вірогідної різниці і за розвитком середньої третини напівтуші, яка у загальній масі займає найбільшу питому вагу: у розрізі належності до заводських ліній – 35,2... 36,5%, у розрізі належності до родин – 35,0... 36,4%. За розвитком задньої третини напівтуші встановлено суттєвий вплив генотипу.

Якщо за виходом кісток в туші не встановлено різниці між представниками заводських ліній чи родин, то за виходом м’яса і сала в туші існує суттєва різниця (табл. 2).

2. Співвідношення тканин в тушах,% (M±m)

Заводські лінії, родини

Голів

Тканини

м’ясо

сало

кістки

Громкий

9

57,0±0,34

31,7±0,28

11,4±0,09

Драчун

14

57,0±0,23

31,6±0,24

11,4±0,08

Леопард

3

57,2±0,53

31,6±0,45

11,2±0,09

Сват

9

56,9±0,34

31,8±0,66

11,3±0,07

Шаблон

4

59,2±0,74

29,5±0,57

11,3±0,17

Беатриса

6

57,3±0,41

31,4±0,36

11,3±0,10

Герань

4

56,8±0,46

30,1±0,34

11,2±0,09

Реклама

7

57,0±0,25

31,6±0,23

11,4±0,15

Соя

3

57,0±0,73

31,1±0,68

11,9±0,38

Тайга

11

57,0±0,31

31,0±0,55

12,0±0,06

Чорна Пташка

4

59,5±0,41

29,3±0,34

11,2±0,07

 

Збільшення виходу м’яса в туші приводить до зменшення виходу сала не залежно від належності до заводських ліній чи родин.

Генотип батька у більшій ступіні впливає на розвиток задньої третини напівтуші (η2=0,458), а генотип матері – на розвиток передньої третини напівтуші (табл. 3).

3. Вплив генотипу батька і матері на розвиток частин напівтуші та тканин, частка одиниці

Показники

Частка впливу

батька

матері

Передня третина напівтуші

0,362

0,481

Середня третина напівтуші

0,255

0,319

Задня третина напівтуші

0,458

0,295

Вміст в туші: м’яса

0,050

0,349

                       сала

0,203

0,115

                       кісток

0,270

0,383

 

У той же час на вміст м’яса в туші генотип батька впливає в меншій ступіні у порівнянні з часткою впливу на даний показник генотипу матері.

Таким чином, складові м’ясності туш свиней детерміновані генотипом особин; розвиток передньої третини напівтуші – генотипом матері, задньої – генотипом батька.


31.12.2011