Загрузка...

Вміст білка у плазмі крові свиноматок. Реферат

У рефераті подано відомості про вміст загального білка та білкових фракцій у плазмі крові свиноматок на останньому тижні вагітності з урахуванням їх віку при фізіологічних та патологічних родах

У свиноматок протягом лактації змінюється інтенсивність обміну білків, що пов’язано із впливом плода на організм матері. Перед опоросом і особливо при появі молозива ці зміни найбільш помітні.

Дослідження проводилися в умовах ТОВ "Ряснянське" Краснопільського району Сумської області. Спостереження за свиноматками та їх нумерацію починали при їх осіменінні. Після останнього осіменіння складався календар поросності свиноматок.

Ретельне спостереження за свиноматками починали при їх переведенні в індивідуальні станки для опоросу зі 104 – 106 дня вагітності, проводили ректальне підтвердження вагітності та спостерігали характер перебігу родового процесу.

Взагалі було досліджено 80 свиноматок – по 20 кожного з опоросів (І, ІІ, ІІІ, ІV). У кожної з свиноматок проводилося відбирання крові: на 106 день вагітності (згідно календаря поросності); 112 або 113 день – при виділенні при здоюванні молозива, хоча б з декількох дійок вимені; на 113 або 114 день вагітності – рівно через добу після попереднього взяття крові.

Взяття крові проводили з краніальної порожнинної вени голкою 1,2Х100, дотримуючись правил асептики та антисептики. З крові отримували плазму: до 9 об’ємів крові відразу додавали 1 об’єм 3,8% цитрату натрію та не довше, ніж за 1 годину центрифугували на протязі 12 хвилин при 1500 об. /хв.

Надосадову рідину (плазму) відразу заморожували у полістиролових пробірках за допомогою морозильної камери з температурним режимом нижче –18°С. В дослідженнях не використовувалась кров, яка згорнулася, гемолізована та після першого розморожування.

Після опоросу свиноматок розділили на дві групи: свиноматки у яких спостерігалися фізіологічні роди та свиноматок з патологічними родами. В кожну з цих груп відібрали по 5 свиноматок кожного опоросу. Таким чином, лабораторні дослідження крові були проведені на 40 свиноматках.

Вміст загального білка визначався біуретовою реакцією; альбуміни, глобуліни, у тому числі α1, α2, β, γ та альбуміно-глобулінове співвідношення – методом "Білкових фракцій", використовуючи основні реактиви: KH2PO4 та NaOH виробництва "Макрохім".

Отримані вихідні кількісні показники представлені у вигляді (M±m), де M – вибіркове середнє, m – стандартна помилка середнього (SEM), р – досягнутий рівень значущості. В усіх дослідах об’єм вибірки дорівнював 5 (n=5). Нами був використаний двовибірковий t-критерій Стьюдента. Критичний рівень значимості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймався рівним 0,05 (або 5%).

Отримані результати представлені у таблиці 1.

Ми бачимо, що рівень загального білку на 106 день вагітності у свиноматок з фізіологічними родами знаходиться в межах від 70,0 до 72,0 г/л, а у свиноматок у яких будуть спостерігатися патологічні роди цей рівень значно вищій (p<0,05) – від 79,33 до 85,33 г/л. Ця тенденція зберігається і на 112–114 дні вагітності. Причому більша кількість загального білку у свиноматок з майбутніми патологічними родами обумовлена більшими кількостями глобулінових фракції.

На наш погляд у плодів, що патологічно розвиваються, підвищена кількість продуктів обміну, які подразнюють ретикулоендотеліальну систему та печінку свиноматок, викликаючи зростання глобулінових фракцій.

При появі у свиноматок молозива кількість загального білку значно зменшується, як при фізіологічних (до 63,33–66,0 г/л), так і при патологічних родах (до 74,67–78,0 г/л).

На останньому тижні вагітності відбувається зниження альбуміно-глобулінового співвідношення з 0,76–0,85 до 0,65–0,72 у свиноматок з фізіологічними родами та з 0,61–0,73 до 0,57–0,64 – з патологічним опоросом.

Таблиця 1. Вміст загального білка та білкових фракцій у плазмі крові свиноматок

Таблиця 1. Вміст загального білка та білкових фракцій у плазмі крові свиноматок

Показ-
ники

опо-
рос

106 день вагітності

112 –113 день вагітності

(поява молозива)

113 –114 день вагітності

(через добу після появи молозива)

фізіологія

патологія

фізіологія

патологія

фізіологія

патологія

Загальний
білок, г/л

І

70,0±4,83

79,33±4,99

65,33±2,49

76,0±3,56

62,0±2,71

72,0±5,93

ІІ

71,67±3,03

85,33±3,59

66,0±2,01

78,0±2,7

61,33±3,09

75,33±3,89

ІІІ

72,0±1,70

78,33±1,97

64,67±2,26

74,67±2,0

62,67±2,21

72,67±2,45

ІV

71,33±1,70

82,0±1,7

63,33±1,83

76,67±1,83

60,67±2,67

72,0±3,43

сер.

71,25±0,44

81,25±1,57

64,83±0,57

76,34±0,69

61,67±0,43

73,0±0,79

Альбу-
міни,

%

І

46,0±0,95

41,8±0,80

43,2±1,02

40,2±0,66

41,8±0,8

38,8±0,49

ІІ

45,4±0,81

42,4±0,24

42,2±1,28

40,2±0,37

40,6±1,08

39,0±0,32

ІІІ

43,8±0,66

39,8±0,37

41,8±0,66

39,0±0,45

39,4±0,6

38,4±0,51

ІV

43,0±0,89

38,0±0,3

41,2±0,74

36,8±0,37

40,0±0,89

36,2±0,37

сер.

44,6±0,70

40,5±1,0

42,1±0,42

39,1±0,80

40,5±0,51

38,1±0,65

α1 - гло-
буліни

І

5,6±0,25

6,4±0,40

6,0±0,45

6,6±0,24

6,4±0,25

7,0±0,32

ІІ

5,8±0,49

6,2±0,66

6,8±0,2

7,0±0,55

7,0±0,45

7,0±0,45

ІІІ

6,4±0,4

7,6±0,24

7,0±0,32

8,4±0,24

7,6±0,24

8,4±0,24

ІV

6,6±0,51

7,8±0,37

6,8±0,2

8,4±0,4

6,8±0,2

8,6±0,4

сер.

6,1±0,24

7,0±0,41

6,7±0,22

7,6±0,47

7,0±0,25

7,8±0,43

α2 - глобуліни

І

7,8±0,66

8,0±0,32

6,8±0,58

8,2±0,2

6,6±0,51

7,6±0,24

ІІ

7,8±0,2

8,6±0,51

7,4±0,24

8,2±0,37

7,2±0,37

7,4±0,4

ІІІ

8,2±0,58

8,4±0,4

8,6±0,24

8,4±0,24

8,0±0,45

8,2±0,37

ІV

8,4±0,51

8,4±0,24

7,4±0,24

8,4±0,24

7,2±0,37

8,2±0,2

сер.

8,1±0,15

8,4±0,13

7,6±0,38

8,3±0,06

7,3±0,29

7,9±0,21

β - гло-
буліни

І

13,0±0,63

14,2±0,73

15,0±0,84

14,4±0,6

15,8±0,86

14,6±0,51

ІІ

13,6±0,51

13,2±0,66

14,8±0,37

13,8±0,86

15,4±0,68

15,0±0,71

ІІІ

14,2±0,73

14,6±0,51

15,2±0,49

13,4±0,68

16,4±0,93

13,8±0,8

ІV

14,8±0,58

16,8±0,86

16,0±0,71

15,8±0,92

17,4±0,75

16,2±0,66

сер.

13,9±0,39

14,7±0,76

15,3±0,26

14,4±0,53

16,3±0,43

14,9±0,50

γ - гло-
буліни

І

27,6±0,60

30,0±0,71

29,4±0,60

30,8±0,58

29,8±0,66

31,8±0,49

ІІ

27,4±1,29

29,6±0,68

28,4±1,03

30,8±0,37

29,4±0,81

31,6±0,4

ІІІ

27,4±0,68

29,6±0,24

27,4±0,87

30,8±0,49

28,6±0,68

31,2±0,58

ІV

27,2±0,73

29,0±0,32

28,6±0,40

30,6±0,24

28,6±0,81

30,8±0,49

сер.

27,4±0,08

29,6±0,21

28,5±0,41

30,8±0,05

29,1±0,30

31,4±0,22

альбуміно-
глобулінове
співвідно-
шення

І

0,85±0,03

0,72±0,02

0,76±0,03

0,67±0,02

0,72±0,02

0,63±0,01

ІІ

0,83±0,03

0,73±0,01

0,73±0,04

0,67±0,01

0,69±0,03

0,64±0,01

ІІІ

0,78±0,02

0,66±0,01

0,72±0,02

0,64±0,01

0,65±0,02

0,62±0,01

ІV

0,76±0,03

0,61±0,01

0,70±0,02

0,58±0,01

0,67±0,02

0,57±0,01

сер.

0,81±0,02

0,68±0,03

0,73±0,01

0,64±0,02

0,68±0,01

0,62±0,02

р>0,05

p<0,05

p<0,01

p<0,001

порівняно до фізіологічних родів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


31.12.2011