Біологія: скелет людини. Реферат

У рефераті подано відомості про скелет людини

У скелеті верхньої кінцівки розрізняють плечовий пояс та скелет вільної верхньої кінцівки.

Плечовий пояс утворений лопаткою та ключицею. Лопатка - це пласка кістка трикутної форми. На її задній поверхні є високий виступ - лопаткова ость, яка закінчується плечовим відростком що сполучається з ключицею. Бічний кут лопатки має суглобову западину для з'єднання з плечовою кісткою. Ключиця - це трубчаста кістка S-подібної форми, що з'єднує лопатку з грудиною.

Лопатка (права):

А – вигляд ззаду; Б – вигляд спереду; 1 – лопаткова ость; 2 – плечовий відросток; 3 – суглобова западина.

Плечова кістка:

А- вигляд спереду; Б – вигляд ззаду; 1 – головка плечової кістки; 2 – анатомічна шийка; 3 – хірургічна шийка; 4 – бічний над виросток; 5 – блок плечової кістки

     

Скелет вільної верхньої кінцівки складається з трьох частин: плечової кістки, кісток передпліччя і скелета кисті.

Характерними особливостями плечової кістки є шароподібна головка, розташована на верхньому епіфізі, та блокова суглобова поверхня для з’єднання з кістками передпліччя, яка міститься на нижньому епіфізі.

Серед кісток передпліччя розрізняють ліктьову (з боку мізинця) та променеву, діафізи котрих мають тригранну форму. На верхньому потовщеному епіфізі ліктьової кістки є суглобова блокова вирізка та два відростки - ліктьовий та вінцевий; на нижньому епіфізі - головка та шилоподібний відросток. Що ж до променевої кістки, то її верхній епіфіз має головку, шийку та горбистість, а потовщений нижній - зап'ясткову суглобову поверхню і шилоподібний відросток.

Скелет кисті складається із зап'ястка, п'ястка та кісток пальців. Зап'ясток утворюють вісім кісточок, розміщених у два ряди, а п'ясток - п'ять коротких трубчастих кісток. Пальці, за винятком великого, мають три фаланги, великий - лише дві.

Кістки передпліччя:

А – вигляд спереду; Б – вигляд ззаду;

1 – ліктьова кістка; 2 – променева кістка;

3 – блокова вирізка; 4 – ліктьовий відросток; 5 – вінцевий відросток; 6 – головка ліктьової кістки; 7 – шилоподібний відросток ліктьової кістки; 8 – головка променевої кістки; 9 – шийка; 10 – зап’ясткова суглобова поверхня; 11 – шилоподібний відросток променевої кістки

Кістки тильної поверхні кисті:

1 – кістки зап’ястка; 2 – п’ясткова кістка; 3,4,5 – ближча, середня і кінцева фаланги

Скелет нижньої кінцівки складається з тазового пояса і кісток вільної нижньої кінцівки.

Тазовий пояс включає дві тазові та крижову кістки, утворюючи суцільне кільце. Обидві тазові кістки формуються шляхом зрощення трьох окремих кісток — клубової, лобкової та сідничної, яке відбувається в період статевого дозрівання. На місці зрощення тазової кістки є кульшова западина чашоподібної форми, що слугує для з'єднання зі стегновою кісткою.

Розрізняють великий і малий таз. Великий таз обмежений з боків крилами клубових кісток, ззаду - хребтовим стовпом; малий - крижовою кісткою, куприком, сідничними і лобковими кістками.

Скелет вільної нижньої кінцівки складається зі стегнової кістки, двох кісток гомілки і стопи.

Тазовий пояс:

1- клубова кістка; 2 – кульшова западина; 3 3 – крижова кістка; 4 – куприк; 5 – сіднична кістка; 6 – лобкове зрощення

Стегнова кістка:

А – вигляд спереду; Б – вигляд ззаду; 1 – голівка із суглобовою поверхнею; 2 – шийка; 3 – великий вертлюг; 4 – малий вертлюг; 5 – над виростки; 6 – виростки із суглобовою поверхнею; 7 – міжвиросткова ямка

Стегнова кістка — найдовша у людському скелеті. На її верхньому епіфізі є головка шароподібної форми, що входить у кульшову западину тазової кістки, а на дещо сплющеному нижньому — два надвиростки, два виростки і надвиросткова ямка.

Гомілка складається з двох кісток: великогомілкової та малогомілкової.

Великогомілкова кістка характеризується відносно масивним тригранним діафізом та потовщеними епіфізами. Верхній епіфіз має два виростки для з'єднання з виростками стегнової кістки, нижній – при-середню (внутрішню) кісточку.

Малогомілкова кістка, що має значно тонший діафіз, зверху викінчується головкою, а знизу - зовнішньою кісточкою.

На стику стегнової та великогомілкової кісток спереду знаходиться наколінок тригранної форми.

Скелет стопи складається із заплесна, плесна і кісток пальців. До заплесна входить сім кісток: п'яткова, надп'яткова, човноподібна, кубоподібна і три клиноподібні; до плесна - п'ять коротких трубчастих кісток; пальці складаються з трьох, а великий - із двох фаланг.

Кістки гомілки:

А – вигляд спереду;

Б – вигляд ззаду;

1 – великогомілкова кістка; 2 – малогомілкова кістка;

3 – виростки; 4 – при середня кістка; 5 – голівка малогомілкової кістки; 6 – бічна (зовнішня) кісточка

Кістки гомілки:

1 – п’яткова; 2 – надп’яткова;

3 – човноподібна; 4 – кубоподібна; 5 – клиноподібні; 6 – плеснева кістка


28.12.2011