Бактерії надцарства прокаріоти. Реферат

У рефераті подано відомості про бактерії, їх будову, дихання, живлення, розмноження, рух, пристосування до несприятливих умов та поширення

Надцарство - Прокаріоти. Царство - Дроб'янки, Відділи - Бактерії та Ціанобактерії або синьозелені водорості.

Будова бактерії (бактеріальної клітини):

1. Оболонка.

 • а) Зовнішня - клітинна стінка - тонка, еластична. До складу входить муреїн, який придає бактеріальній клітині певну форму, захищає склад клітини від дії факторів навколишнього середовища і виконує інші функції.
 • б) Напівпроникна плазматична мембрана забезпечує вибіркове поступлення речовин у клітину і виділення в навколишнє середовище продуктів обміну, а також утворює вп'ячування - вирости всередину цитоплазми - мезосоми. На мембранах мезосом розміщуються ферменти, а у форосинтетиків пігменти, що можуть виконувати функції мітохондрій, хлоропластів або апарату Гольджі. Багато бактерій зовні клітинної стінки утворюють слизову капсулу.

2. Цитоплазма, в якій містяться:

 • а) Нуклеотид - ядерна ділянка зі спадковими матеріалами (кільцева молекула ДНК), який контролює всі внутрішньоклітинні процеси. Ядерець немає.
 • б) Рибосоми - велика кількість - до 20 тис., за будовою подібні до рибосом еукаріот, але дрібніші за розмірами.
 • в) У деяких бактерій є газові вакуолі (бактерії водойм і ґрунтів). За допомогою цих вакуолей бактерії можуть переміщуватись у водному середовищі з мінімальними втратами енергії.
 • г) Запасні поживні речовини, що містяться в цитоплазмі: вуглеводи, глікоген і крохмаль), жири, білки, поліфосфати, сірка та інші мінеральні речовини.
 • д) У деяких бактерій можуть міститись пігменти (ціанобактерії) - бактеріохлорофіл, бактеріолуркурин, бактеріофікоеритрин, та більшість бактерій - безбарвні.

3. Органами руху є джгутики (один - кілька). Складається з однієї молекули специфічного білка. Можуть бути у декілька разів довші за саму клітину, але незначного діаметру.

4. Пілі (фімбрії) - ниткоподібні утвори з білків чи полісахаридів - сприяють прикріпленню клітин до субстрату (середовища) або беруть участь у статевому процесі. Форми бактерій: коки (кулясті), палички (бацили), вібріони (зігнуті), спірили (2-3 оберти, спірально вигнуті), спірохети (більше 3 обертів), джгутикові (мають джгутики - тоненькі вирости цитоплазми). Коки: монококи, диплококи, тетракоки, стрептококи - ниткоподібні, стафілококи - грона винограду.

Дихання: Дихають бактерії всією поверхнею клітини, за відношенням до кисню бактерії поділяються на: аероби - використовують кисень; анаероби - живуть без кисню.

Живлення: За характером живлення бактерії поділяють на автотрофні і гетеротрофні.

     

1. Автотрофні бактерії, що синтезують органічні речовини в результаті фотосинтезу (фототрофи) і хемосинтезу (хемотрофи). Хемосинтез у бактерій відкрив Виноградський у 1887 р. Хемотрофні - живляться за рахунок хемосинтезу, тобто енергію отримують при хімічних реакціях (нітрифікуючі, залізо- і сірко-бактерії). Фототрофні - пурпурні і зелені сіркобактерії. Використовують світлову енергію.

2. гетеротрофи - живляться готовими органічними речовинами:

 • а) Сапротрофи - (сапрофіти) живляться органічними рештками відмерлих рослин і тварин, продуктами живлення людини. Викликають гниття і бродіння (ферментацію органічних речовин) - бактерії молочно-кислого та оцтово-кислого бродіння. Бактерії гниття. Гниття - це розщеплення білків, жирів та інших азотовмісних сполук під дією гнильних бактерій з виділенням сполук неприємного запаху.
 • б) Симбіотичні бактерії - азотфіксуючі бактерії (бульбочкові - мутуалізм) поглинають азот з ґрунту і повітря, збагачують ґрунт сполуками азоту, що доступні бобовим рослинам, які в свою чергу дають бактеріям поживні речовини.
 • в) Паразити - живуть за рахунок інших організмів - хвороботворні (патогенні).

Розмноження:

 • Нестатеве розмноження поділом - амітоз, перед цим клітина збільшується в розмірах, подвоюється молекула ДНК, подальше розходження їх в дочірні клітини і ділиться навпіл через кожні 20-30 хвилин.
 • Статевий процес - коньюгація, коли дві клітини обмінюються спадковою інформацією (у вигляді фрагментів молекули ДНК) через цитоплазматичний місток або пілі. Це явище підвищує спадкову мінливість і має ще одну назву - генетична рекомбінація (кишкова паличка - Escherichia coli).
 • Спороутворення - за несприятливих умов можуть утворюватись спори (всередині). Спори вкриваються щільною оболонкою і вони здатні витримувати температуру. Посушливий період та інші несприятливі умови.
 • Дуже рідко зустрічається брунькування.

Рух:

 • а) за рахунок джгутиків;
 • б) за рахунок виділення слизу (реактивний рух);
 • в) спірилам властиві хвилеподібні рухи, маятникові і поступальні рухи.

Пристосування до несприятливих умов:

 • 1 За несприятливих умов бактерія інцистується - тобто покривається захисною товстою оболонкою - цистою. Цисти зберігають життєздатність протягом багатьох років, здатні витримувати високі температури +250˚С або низькі - 180˚С.
 • 2. Багато бактерій при несприятливих умовах здатні стискатися. Втрачати воду і переходити в стан спокою (примітивний анабіоз).
 • 3. Спороутворення.

Поширення бактерій: в ґрунті, в воді, в повітрі, живих і мертвих організмах, в снігах полярних областей, гарячих джерелах. Атомні реактори. Винятком є лише кратери діючих вулканів. Бактерії - аборигени нашої планети - першопоселенці.


26.08.2011