Характеристика АКБ "УКРСОЦБАНК": аналіз структури активів та пасивів. Реферат

Активи Банку за станом на 01.01. 2001 р. склали 1705,9 млн. грн., або в порівнянні з початком року зросли майже на 40%. Зокрема, в активі балансу кошти на коррахунку в НБУ склали 111,5 млн. грн. та збільшились порівняно з початком року на 17,3 млн. гривень

Аналіз структури активів та пасивів АКБ "УКРСОЦБАНК" за даними балансу на 01.012000-01.01. 2001рр. свідчить, що за рахунок проведення цілеспрямованої і більш виваженої кредитно-ресурсної політики Банку структура балансу суттєво поліпшилась.

 

Рис. 1. Структура активів АКБ "УКРСОЦБАНК" за 2000-2001рр.

Активи Банку за станом на 01.01. 2001 р. склали 1705,9 млн. грн., або в порівнянні з початком року зросли майже на 40%. Зокрема, в активі балансу кошти на коррахунку в НБУ склали 111,5 млн. грн. та збільшились порівняно з початком року на 17,3 млн. грн., або в 1,2 рази, a гривневий еквівалент коштів на коррахунках в інших (закордонних) банках зріс майже в 4 рази, розмір готівкових коштів збільшився на 12,3 млн. грн., або 23,8%, це дозволило Банку забезпечити безперебійне проведення внутрішньодержавних і міжнародних розрахунків та готівково-касове обслуговування клієнтів.

Кошти, розміщені у короткострокові депозити (в тому числі овернайт) і кредити в інших банках, за станом на 1 січня 2001 року, в порівнянні з початком року збільшились в 1,5 рази і становили 137,1 млн. грн. Кредитні вкладення Банку (без міжбанківських кредитів) за станом на 01.01. 2001 року склали 1017,1 млн. грн., або 59,6% сукупних активів Банку. Заборгованість за кредитами з урахуванням вексельних операцій зросла на 265,9 млн. грн., або в 1,4 рази. Обсяг цінних паперів в портфелі Банку на продаж та інвестиції на 1 січня 2001 року складав 62,1 млн. грн. та у порівнянні із станом на 1 січня 2000 виріс на 10,0 млн. грн., або 19,2%.

 

Рис. 2. Структура пасивів АКБ "УКРСОЦБАНК" за 2000-2001рр.

Позитивні зрушення відбулися у структурі пасивів - зобов'язань і капіталу Банку. Пасиви Банку зросли у порівнянні з початком року на 37,6% і склали 1705,9 млн. грн., в основному за рахунок приросту коштів клієнтів. Кошти на кореспондентських рахунках банків протягом року збільшилися на 1,5 млн. грн. та складали 1,7 млн. грн. станом на 01.01. 2001 року.

     

Одночасно депозити та кредити банків зросли на 238,5% та складали 100,5 млн. грн., що є забезпеченням під міжбанківські кредити іншим банкам та свідчить про зростання активності на грошовому ринку, приріст коштів до запитання клієнтів (без бюджетних) склав 60,9% та дорівнював станом на 1 січня 2001 року 756,1 млн. грн., одночасно з цим строкові депозити клієнтів Банку [без бюджетних] склали 292,5 млн. грн.

Протягом 2000 року АКБ "УКРСОЦБАНК" вживав додаткові заходи по залученню на обслуговування ресурсоємких клієнтів та мобілізації коштів населення. Проявом цього стало розширення продуктового ряду, створення пільгових умов та переваг в обслуговуванні клієнтів, що призвело до підвищення їх довіри до Банку, задоволенні позитивними зрушеннями та впевненості у перспективності відносин. Станом на 1 січня 2001 року, в порівнянні з початком звітного року, залишки коштів на рахунках підприємств і організацій зросли на 47% і склали 806,6 млн. грн., їх питома вага у загальній структурі ресурсів зросла до 47,3%. Зростає до Банку довіра громадян України, про що свідчить збільшення коштів фізичних осіб за звітний рік на 28,3%, загальна їх сума склала 242 млн. грн. -14,2% у загальній сумі пасивів, з них 88,3% - строкові вклади.


28.06.2011

Загрузка...