Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Внутрішній план аналітичних рахунків. Реферат

Внутрішній план аналітичних рахунків. Реферат

В новій редакції, в основному, відображено зміни та доповнення до Внутрішнього плану аналітичних рахунків, що були внесені протягом 2003 року постійно діючою Комісією з уточнення діючих та запровадження нових параметрів аналітичного обліку

Зміни та доповнення до Внутрішнього плану аналітичних рахунків:

1. Згідно з п. 4 Постанови Національного банку України від 20.08. 2003 р. №356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України" внесені зміни до Внутрішнього плану аналітичних рахунків АКБ "Укрсоцбанк" в частині рахунків 14, 30, 31, 32, 33, 41, 42 розділів, 605, 631, 705, 731 груп та балансових рахунків 5103, 6203, 6393, 6714, що пов'язані з відображенням в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами, які будуть здійснюватися відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.08. 2003р. №355, з 01.01. 2004 року.

2. Внесено зміни до балансових рахунків 3800, 6204. У відповідності до змін надаємо роз'яснення щодо застосування цих рахунків:

 • Переоцінка залишків на всіх валютних рахунках (в т. ч. балансового рахунку 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів") повинна здійснюватися з використанням аналітичного рахунку 6204 К FFF Р V 0008 "Результат переоцінки рахунків в іноземній валюті та банківських металах":
 • Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
 • Кт 6204 К FFF Р V 0009 "Результат переоцінки операційної валютної позиції банку (крім переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС) " - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті;
 • за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу операційної валютної позиції Головного офісу відносяться:

 • позиція щодо результату минулих років, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К 5030 (5031) КМММК (ІV-а група рахунків);
 • позиція щодо доходів витрат поточного року в іноземній валюті, яка відображається на аналітичних рахунках 3800 ІІ-ї та ІІІ-ї групи рахунків;
 • операційна позиція банку щодо реструктуризації заборгованості в іноземній валюті, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 03 NNN;
 • позиція щодо купівлі/ продажу безготівкової іноземної валюти для забезпечення формування резервів під активні операції, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 04 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів для інших власних потреб, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 05 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу основних засобів і нематеріальних активів за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 10 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 11 NNN;
 • інша позиція, яка відображається на аналітичному рахунку 3800КРРР 99 тм.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС 3800 К FFF 12 NNN "Позиція банку щодо розрахунків по операціях з міжнародними платіжними системами (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
 • Кт 6204 К FFF Р V 0003 "Результат переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС (відкривається на балансі Головного офісу)" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків неторгової валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
 • Кт 6204 К FFF Р V 0012 "Результат переоцінки неторгової валютної позиції банку" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу неторгової валютної позиції Головного офісу відносяться (для філій):

 • Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:
 • Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".
 • Кт 6204 К FFF Р V 0009 "Результат переоцінки операційної валютної позиції банку (крім переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС)" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу операційної валютної позиції філії банку відносяться:

 • позиція щодо результату минулих років, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К 5030 (503 1) ММНМК (ІV-а група рахунків);
 • позиція щодо доходів витрат поточного року в іноземній валюті, яка відображається на аналітичних рахунках 3800 ІІ-ї та ІІІ-ї групи рахунків;
 • операційна позиція банку щодо реструктуризації заборгованості в іноземній валюті, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К РРР 03 МММ;
 • позиція щодо купівлі/ продажу безготівкової іноземної валюти для забезпечення формування резервів під активні операції, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 04 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів для інших власних потреб, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 05 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу основних засобів і нематеріальних активів за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 10;
 • позиція щодо купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 11 NN14;
 • інша позиція, яка відображається на аналітичному рахунку 3800КРРР 99 МШ.
     

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків неторгової валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".
 • Кт 6204 К FFF Р V 0012 "Результат переоцінки неторгової валютної позиції банку" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу неторгової валютної позиції філії банку відносяться:

 • позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 01 NNN;
 • позиція щодо купівлі/продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN.

Для головного офісу Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К РРР 01 NN14;
 • позиція щодо купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800КРРР 06 NNN "Позиція банку щодо торгових операцій з банківськими металами (відкривається на балансі Головного офісу)", 3800 КFFF 07 NNN "Позиція банку щодо торгових операцій з безготівковою іноземною валютою (відкривається на балансі Головного офісу)", 3800KFFF 08 NNN "Позиція банку щодо конверсії іноземної валюти (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
 • Кт 6204 К FFF Р V 0014 "Результат від переоцінки торгової валютної позиції REUTERS-1 (відкривається на балансі Головного офісу) "- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800 КFFF 09 NNN "Позиція банку щодо безготівкових конверсійно-арбітражних операцій (відкривається на балансі Головного офісу) " та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

 • Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"
 • Кт 6204 К FFF Р V 0015 "Результат від переоцінки торгової валютної позиції REUTERS-2 (відкривається на балансі Головного офісу) "- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

Розрахунки із застосуванням платіжних документів. Платіжне доручення оформляється платником за формою (передбаченою договором між платником та банком, що обслуговує його, у порядку, передбаченому цим розділом) згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, та подається в банк, що обслуговує його, не менше ніж у двох примірниках.

Платник за власним бажанням може зазначити в платіжному дорученні дату валютування, якщо це передбачено в договорі про розрахунково-касове обслуговування банком цього платника та якщо порядок виконання таких платіжних доручень визначеного договором між банками, що обслуговують платника і одержувача, а також можливість зарахування коштів за такими платіжними дорученнями передбачена договором про розрахунково-касове обслуговування одержувача.

Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.

Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку. Платіжні доручення платника у разі відсутності / недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, якщо порядок приймання та виконаний таких платіжних доручень передбачено договором між банком та платником.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами:

 • За фактично відвантажену/продану продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);
 • У порядку попередньої оплати - якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та обумовлено в договорі;
 • Для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку установленого чинним законодавством;
 • Для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті в банках;
 • Для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;
 • В інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного законодавства.

Фізичні особи використовують платіжні доручення в разі перерахування коштів зі своїх поточних та вкладних/депозитних рахунків згідно з режимом використання цих рахунків, що встановлений Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12. 98року №527 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12. 98 року №819/3259, без будь-яких підтверджувальних документів.

Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів одержувачу.

Платник та одержувач у договорах між ними можуть установлювати додаткові вимоги до даних, які потрібно зазначати в реквізиті "Призначення платежу". Посилання на суму податку на додану вартість платник робить у випадках, передбачених чинним законодавством.

Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у цьому розділі, лише за зовнішніми ознаками.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" (залежно від конкретного випадку) зазначається таке:

 • Під час розрахунків за фактично відвантажену/продану продукцію (виконані роботи, надані послуги) - назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;
 • Якщо платник перераховує кошти як попередню оплату, то зазначається, що не попередня оплата та назва/вид товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, а також назва, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;
 • При перерахуванні коштів за актом звірки взаємної заборгованості - назва/вид товарів (виконаних робіт, наданих послуг) дата і номер чинного акта звірки та дата, за станом на яку її здійснено;
 • У разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати - працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, дата виплати заробітної плати, форма її видачі (у натуральній формі, виплати з виручки тощо) період, за який здійснено виплату. Крім того, можуть зазначатись інші потрібні дані.

У цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю) що вони перераховуються пропорційно сумі виплаченої заробітної плати.

Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, несе платник.

Платіжне доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, відкриті в установах банків, грошові чеки на отримання заробітної плати платник подає в банк разом з платіжними дорученнями на одночасне перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів або документальним підтвердженням їх сплати раніше.

Документальним підтвердженням про сплату платником утриманих з цієї заробітної плати сум є примірники платіжних доручень про їх перерахування, в яких банк платника заповнив реквізит "Дата виконання", або оригінал листа відповідного органу про звільнення цього платника від сплати податку чи збору, або наявність за ним переплати.

У договорі про розрахунково-касове обслуговування банк і платник можуть передбачати можливість подання платником платіжного доручення в довільній формі, яка передбачається цим договором. Цей договір має визначати також правила заповнення платником таких доручень та умови їх приймання та виконання банком.

Платіжне доручення в довільній формі обов'язково має містити всі реквізити платіжного доручення, та вказівки платника щодо порядку виконання банком цього платіжного доручення.

Платіжні доручення в довільній формі застосовуються при розрахунках у разі:

 • Періодичного перерахування платником фіксованих сум одним і тим самим одержувачам коштів;
 • Надання платником повноважень банку списати зі свого рахунку визначену суму в разі настання умов, визначених договором;
 • Перерахування підприємством заробітної плати, пенсії тощо на особисті рахунки одержувачів;
 • Інших випадків відповідно до чинного законодавства та укладених договорів.

Платіжне доручення в довільній формі складається не менше ніж у двох примірниках, перший примірник залишається в банку платника, другий - з відміткою банку про дату народження та засвідчений підписом відповідального виконавця і відбитком штампа банку - повертається платнику.

Якщо для виконання платіжного доручення в довільній формі потрібне складання меморіального ордера, то відповідно до цього доручення та на його підставі відповідальний виконавець банку оформляє (не менш ніж у двох примірниках) меморіальний ордер (залежно від конкретного випадку), у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначається номер і дата цього платіжного доручення в довільній формі та надається інформація (що має бути зрозумілою для одержувача коштів) про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів.

Якщо фізична особа не має рахунку в банку, то платник може здійснювати розрахунки з нею, перераховуючи кошти за платіжним дорученням на повідомлений цією особою відповідний рахунок у банку, який здійснюватиме виплату цих коштів готівкою.

У реквізиті "Призначення платежу" такого платіжного доручення платник обов'язково має зазначити прізвище, ім'я та по батькові цієї фізичної особи, інша інформація надається за бажанням платника.

Якщо кошти, що надійшли на відповідний рахунок, не отримані фізичною особою протягом 30 календарних днів, то банк меморіальним ордером повертає їх платнику.

Якщо фізична особа не має рахунку в банку або розрахунки безпосередньо з фізичною особою чи підприємством через банк не можливі, платник також може здійснювати розрахунки з ними через підприємство поштового зв'язку шляхом перерахування відповідної суми на рахунок з переказаних операцій підприємства зв'язку.

Через підприємства поштового зв'язку здійснюються перекази:

 • На ім'я окремих фізичних осіб - коштів, що належать їм особисто (пенсії, аліменти, заробітна плата, витрати на відрядження, авторський гонорар тощо);
 • Підприємствам - коштів на виплату заробітної плати, для організованого набору працівників, заготівлі

Платіжні вимоги. Стягувані, які мають рахунки в банках і стягувачі, які рахунків в банках не мають здійснюють примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників, відкритих у банках, у порядку, передбаченому цим розділом.

Порядок виконання платіжних вимог на примусове списання коштів з платників, рахунки яким відкриті в органах Державного казначейства, визначається і регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України.

У разі надходження до банку платіжних вимог на примусове списання коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу державного казначейства, якщо це передбачено договором між банком та цим органом державного казначейства, в іншому випадку повертаються без виконання.

Примусове списання коштів з рахунків платників дозволяється лише в випадках, установлених законами України, а саме: на підставі виконавчих документів, установлених законами України, рішень податкових органів та визнаних претензій.

Розпорядження про примусове списання коштів стягувач оформляє на бланку платіжної вимоги за формою додатка 4 або 4-а (у разі коли стягувач не є одержувачем цих коштів) згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 та цьому розділі, - не менше ніж у трьох примірниках.

Банки виконують платіжні вимоги на примусове списання коштів з усіх рахунків підприємств (у тому числі поточних, депозитних, відкритих за рахунок цього підприємства для здійснення розрахунків за акредитивами) та платіжні вимоги на примусове списання коштів з вкладних рахунків фізичних осіб.

Стягувач несе відповідальність за обґрунтованість примусового списання коштів і правильність даних, що внесені в платіжну вимогу на примусове списання коштів.

Реквізит "Призначення платежу" платіжної вимоги стягувач заповнює залежно від конкретного випадку примусового списання коштів а саме:

 • У разі примусового списання коштів на підставі виконавчого документа зазначаються його назва, номер і дата. Виконавчий документ, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, до банку не подається;
 • У разі списання коштів на підставі рішення податкового органу в цьому реквізиті стягувач зазначає назву, номер і дату цього рішення, а також назву та статтю закону, що передбачає списання коштів. Рішення, на підставі якого оформлено платіжну вимогу, у банк не подається;
 • Якщо примусове списання коштів здійснюється згідно із статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України до цей реквізит має містити назву, номер, дату листа-відповіді платника про визнання претензії та суму визнаної претензії. У цьому разі платіжну вимогу стягувач подає до банку разом з оригіналом листа-відповіді платника про визнання претензії (оформляється відповідно до вимог законодавчих актів), а якщо в цьому листі не зазначено суму визнаної претензії до додається також копія претензії. У разі заповнення цього реквізиту з порушенням вимог, що визначені цим розділом, банк повертає платіжну вимогу без виконання. Сума платіжної вимоги визначається стягувачем, але банк не приймає платіжну вимогу до виконання, якщо її сума перевищує суму, яка підлягає сплаті відповідно до наданого разом з нею листа-відповіді про визнання претензійна підставі якого її оформлено (якщо в листі-відповіді про визнання претензії суму не зазначено то суму претензії).

Платіжна вимога на примусове списання коштів і супровідні документи, подання яких разом з платіжною вимогою передбачено цим розділом, є невід'ємними частинами.

Платіжну вимогу та супровідні документи стягувач подає до банку, що його обслуговує, разом з реєстром платіжних вимог за формою додатка 9 до цієї Інструкції, реквізити, якого заповнюються згідно з вимогами, що викладені в додатку 8, не менше ніж у двох примірниках. Банк стягувача, приймає платіжні вимоги протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банк платника - протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

Банк стягувача, приймаючи від стягувача платіжні вимоги, супровідні документи та реєстри платіжних вимог, перевіряє наявність усіх супровідних документів, що передбачені цим розділом, та відповідність назви, коду, підпису та відбитка печатки стягувача тим, що зазначені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Перевірку інших реквізитів цих документів банк стягувача здійснює, якщо це передбачено договором між банком та стягувачем. Якщо стягувач і платник обслуговуються в різних банках, то банк стягувача надсилає банку платника не менше ніж два примірники платіжної вимоги на примусове списання коштів (один з яких-перший) та супровідні документи. При цьому стягувану повертається не менше ніж один примірник платіжної вимоги та реєстру платіжних вимог. Перший примірник реєстру платіжних вимог залишається в банку стягувана.

Якщо стягувач і платник обслуговуються в різних банках і платіжну вимогу на примусове списання коштів у банк платника надсилає безпосередньо державний виконавець або податковий орган, то всі примірники платіжної вимоги, супровідні документи та не менше ніж один примірник реєстру повертаються банком платника цьому державному виконавцю або податковому органу, а перший примірник реєстру платіжних вимог залишається в банку, що обслуговує його.

Платіжні вимоги на примусове списання коштів банки приймають та виконують у порядку, установленому розділом II цієї інструкції. Платіжні вимоги стягувачів приймаються банком до виконання незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника. Ці платіжні вимоги виконуються банком частково в межах наявного залишку коштів платника, а в невиконаній сумі повертаються разом із супровідними документами, що надавалися разом з ними:

 • якщо платіжна вимога надійшла від банку стягувача до вона повертається стягувачу через цей банк;
 • якщо платіжна вимога надійшла безпосередньо від державного виконавця або податкового органу і в ній зазначено його адресу - безпосередньо цьому державному виконавцю або податковому органу не пізніше наступного робочого дня із зазначенням причин повернення. Якщо адресу державного виконавця в платіжній вимозі не зазначеного вона повертається через банк, що обслуговує цього державного виконавця/податковий орган.

У разі надходження до банку платника платіжних вимог на примусове списання коштів з рахунку платника не пізніше ніж наступного робочого дня, якщо не передбачено договором про рахунково-касове обслуговування платника.

Відповідальний виконавець банку платника на зворотному боці супровідних документів, повернення яких передбачено вищезгаданим пунктом, обов'язково зазначає суму, яку списано з рахунку платника, та дату списання, засвідчуючи їх своїм підписом та відбитком штампа банку.


20.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!