Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Бухгалтерські проведення по нематеріальних активах та основних засобах. Реферат
Загрузка...

Бухгалтерські проведення по нематеріальних активах та основних засобах. Реферат

У рефераті подано відомості про бухгалтерські проведення при відображенні інвентаризаційних розбіжностей по основних засобах і нематеріальних активах

Якщо під час інвентаризації встановлено недостачі або лишки, комісія бере від матеріально відповідальної особи (осіб) письмове пояснення причин виникнення таких розбіжностей і надалі використовує їх для встановлення характеру лишків та недостач, для регулювання інвентаризаційних різниць та прийняття рішення про відшкодування недостач. Лишки, незалежно від причин їх виникнення, оприбутковуються на баланс підприємства.

Результати обробляються працівниками бухгалтерії підприємства. Така робота полягає у регулюванні розбіжностей фактичної наявності основних фондів і даних бухгалтерського обліку, встановлених під час інвентаризації. Позиції, щодо яких є розбіжності, під час інвентаризації заносяться до звіряльної відомості, форма якої наведена в таблиці. 2.

Таблиця 2. Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів №

Періодичність проведення обов'язкової інвентаризації основних засобів визначена п. 3 "б" Інструкції №69: "Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років".

Усі основні фонди підприємства для цілей бухгалтерського обліку класифікуються за такими групами:

Бухгалтерські проведення з відображення інвентаризаційних різниць.

     

Таблиця 3. Схема бухгалтерських проведень з регулювання інвентаризаційних різниць за основними засобами і нематеріальними активами.

З набранням чинності П (С) БО 7 зникає різниця в порядку відображення операцій, які стосуються основних засобів на державних і недержавних підприємствах. Відтепер статутний фонд будь-якого підприємства є недоторканним - до моменту прийняття власником (-ами) рішення про його зміну. Тому всі проведення, які стосуються статутного фонду, можливі за наявності відповідних документів, що підтверджують внесення тих чи інших змін до розмірів цього фонду.

У проведенні №3 задіяний рахунок 84 "Інші операційні витрати" (див. проведення за новим Планом рахунків), адже не всі підприємства використовують у своїй роботі 9-й клас рахунків.

І, нарешті, в пунктах 23 і 24 проведення Д-т 01 К-т 01 і Д-т 02 К-т 02 зроблено тому, що, як було зазначено відтепер МНМА належать до складу необоротних активів, тож доцільно обліковувати їх у складі основних засобів старого Плану рахунків. Під час перегрупування такі предмети переносяться з одного субрахунку рахунка 01 на інший. Те ж саме можна сказати і про рахунок 02.

Сума нарахованого зносу за предметами, помилково зарахованими до МНМА, може бути меншою або більшою від суми зносу, що належить нарахувати за цим предметом у складі основних засобів.

Література

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. -практ. посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001.

2. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2004.

3. Пархоменко В. М., Баранцев П. П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ч. 4. – Луганськ, 2004.

4. Райс, Ентоні. Розкриття таємниці фінансової звітності / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – Дн.: Баланс-клуб, 2001.

5. Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов / Пер. з англ. – М.: ИНФРА - М, 2001.

6. Энтони Р. Н. Основы бухгалтерського учета. – М., 2003.

7. Интернет-издание GAAP. RU. Теория и практика финансового и управленческого учета http://www. gaap. ru/biblio/.

8. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність – Київ, 2000. – 796 с.

9. Грабова Н. Н., Добровський В. Н. Бухгалтерський облік у промислових та торгівельних підприємствах, 2000.: -- КАСК, 2000. – 624с.

10. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260с.

11. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік" -Житомир: Рута, 2001.

12. Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук Т. В. "Інформаційні системи бухгалтерського обліку"- Житомир: Рута, 2002.

13. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: Центр учбової літератури, 2003.


11.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!