Загрузка...

Облік вибуття основних засобів: англо-американська та західноєвропейська системи. Реферат

Облік вибуття основних засобів за англо-американської системи. Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи

Облік вибуття основних засобів за англо-американської системи

Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. За МСБО № 16 результати вибуття основних засобів повинні відображатися на фінансових результатах діяльності підприємства – в розділі інших або надзвичайних результатів.

Прибутки чи збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначаються як різниця між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів.

Це міжнародний стандарт. Проте техніка відображення в обліку операцій, пов’язаних з вибуттям основних засобів, в різних країнах може бути різна. Покажемо це за англо-американською системою на прикладі США.

Приклад №1. Фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12000 дол., нарахована амортизація – 4000 дол. Договірна ціна реалізації становить – 7000 дол.:

 • Дт "Рахунки до одержання" – 7000;
 • Дт "Амортизація устаткування" – 4000;
 • Дт "Збитки від вибуття основних засобів" – 1000;
 • Кт "Устаткування" – 12000.

Приклад №2. Ті ж самі вихідні дані, окрім договірної ціни. Ціна реалізації становить – 10000 дол.:

 • Дт "Рахунки до одержання" – 10000;
 • Дт "Амортизація устаткування" – 4000;
 • Кт "Прибутки від вибуття основних засобів" – 2000;
 • Кт "Устаткування" – 12000.

Приклад №3. Списано верстат, первісна вартість якого 12000 дол., нарахована амортизація - 12000 дол.:

 • Дт "Амортизація устаткування" – 12000;
 • Кт "Устаткування" – 12000.

Розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямків вибуття (ліквідація, реалізація) для всіх підприємств, незалежно від форм власності та господарювання.

     

Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи

Вибуття основних засобів відбувається здебільшого в результаті їх ліквідації внаслідок зносу або реалізації. За МСБО № 16 результати вибуття основних засобів повинні відображатися на фінансових результатах діяльності підприємства – в розділі інших або надзвичайних результатів.

Прибутки чи збитки від ліквідації або реалізації основних засобів визначаються як різниця між чистими надходженнями та залишковою вартістю об’єктів основних засобів. Це міжнародний стандарт.

Проте техніка відображення в обліку операцій, пов’язаних з вибуттям основних засобів, в різних країнах може бути різна. Покажемо це за західноєвропейською системою на прикладі Франції. Приклад Фірма реалізувала верстат, первісна вартість якого 12000 дол., нарахована амортизація – 4000 дол.

Договірна ціна реалізації становить 10000 дол.:

1) списується балансова вартість реалізованого верстата:

 • Дт "Амортизація устаткування" – 4000;
 • Дт "Витрати по недоамортизованій вартості основних засобів" – 8000;
 • Кт "Устаткування" – 12000;.

2) відображається надходження доходів від реалізації верстата:

 • Дт "Розрахунки з клієнтами" – 10000;
 • Кт "Доходи від вибуття основних засобів" – 10000.

Різниця між сумою рахунку "Доходи від вибуття основних засобів" та рахунку "Витрати по недоамортизованій вартості основних засобів" покаже результат від реалізації (вибуття) верстата.

Але цей результат буде виявлено на рахунку "Фінансові результати звітного періоду", куди відносяться всі доходи і витрати звітного періоду.

Розглянуті методики відображення вибуття основних засобів однакові для різних напрямків вибуття (ліквідація, реалізація) для всіх підприємств, незалежно від форм власності та господарювання.


06.03.2011