Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Порядок нарахування амортизації. Реферат
Загрузка...

Порядок нарахування амортизації. Реферат

Порядок нарахування амортизації прямолінійним та виробничим (по кількості випущеної продукції) методами і відображення її обліку. Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми цифр років експлуатації і відображення її в обліку. Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ

Порядок нарахування амортизації прямолінійним та виробничим (по кількості випущеної продукції) методами і відображення її обліку

Амортизаційна політика є найважливішим питанням господарської та фінансової діяльності. В умовах ринкової економіки вона постійно перебуває в полі зору господарств та фірм, а також держави.

З одного боку, амортизація – це витрати, що їх включають у витрати виробництва та у собівартість продукції. З іншого боку, амортизаційні відрахування – це джерело для інвестицій, модернізації обладнання та інших основних засобів.

В країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Найважливішими з них є:

 • метод лінійної амортизації;
 • метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції;
 • метод подвійної норми амортизації;
 • метод суми цифр років експлуатації.

Амортизація за кількістю випущеної продукції. Застосовується в тому разі, якщо об’єкт основних засобів використовується нерівномірно по періодах, тобто в кожному періоді кількість продукції істотно коливається.

Тоді визначають ставку амортизації на один виріб за формулою: (Первинна вартість – Ліквідаційна вартість) / Кількість продукції до випуску протягом строку експлуатації.

Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми цифр років експлуатації і відображення її в обліку

З одного боку, амортизація – це витрати, що їх включають у витрати виробництва та у собівартість продукції. З іншого боку, амортизаційні відрахування – це джерело для інвестицій, модернізації обладнання та інших основних засобів.

     

В країнах ринкової економіки застосовують кілька методів нарахування амортизації. Метод подвійної норми амортизації. Це метод прискореної амортизації. Норма прискореної амортизації визначається шляхом множення норми лінійної амортизації на встановлений коефіцієнт для прискореної амортизації.

Ціллю прискореної амортизації є швидше перенесення балансової вартості основних засобів на витрати виробництва. В результаті акумулюються засоби для здійснення технічного прогресу, впровадження нової техніки, модернізації виробництва.

За МСБО кожне підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації основних засобів. Проте, обравши той чи інший метод, підприємство не повинно змінювати його на інший упродовж звітних періодів.

В зарубіжній практиці "Амортизація основних засобів" ведеться до кожної класифікаційної групи основних засобів: "Амортизація устаткування", Амортизація транспортних засобів", "Амортизація будинків" тощо.

Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ

Для обліку руху основних засобів ведеться рахунок основних засобів, який має субрахунки за їх класифікаційними групами (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

В зарубіжних країнах з високорозвиненою економікою не створюються спеціальні джерела фінансування капітальних вкладень. Тому основні засоби, які надійшли в результаті купівлі, відображають в обліку так, як і надходження матеріалів.

Приклад. Рахунок постачальника. Куплено устаткування на суму 30000 дол. Рахунок буде сплачено пізніше. Проводка:

 • Дт "Устаткування" - 30000;
 • Кт "Розрахунки з постачальником" (або "Рахунки до сплати") – 30000.

Якщо практикується ПДВ, то наведена вище операція буде відображена в обліку таким записом (ПДВ – 18,6%):

 • Дт "Устаткування" – 30000;
 • Дт "Розрахунки з бюджетом (ПДВ)" – 5580;
 • Кт "Розрахунки з постачальником" (або "Рахунки до сплати") – 35580.

Витрати на власне будівництво об’єктів попередньо обліковуються на рахунку витрат "Незавершене будівництво".

Наприклад, компанія збудувала цех, фактична собівартість якого 157000 дол. Прийняття на експлуатацію готового об’єкта відображено таким записом (США):

 • Дт "Основні засоби (будівлі)" – 157000;
 • Кт "Незавершене будівництво" – 157000.

Проте в деяких країнах є особливості відображення в обліку об’єктів, що надійшли в результаті будівництва (Франція, Бельгія та інші).

Вартість таких об’єктів зараховується на доходи підприємства, для обліку яких відведено рахунок доходів "Іммобілізована продукція". Доходи, що відображаються на цьому рахунку, компенсують витрати на будівництво об’єкта.

В остаточному підсумку таке відображення не має впливу на формулювання фінансових результатів. В нашому прикладі оприбуткування готового об’єкта знайде таке відображення в обліку:

 • Дт "Основні засоби (Будівлі)" – 157000;
 • Кт "Іммобілізована продукція" – 157000.

Наприкінці звітного року на рахунок "Фінансові результати звітного періоду" буде перенесено витрати (з рахунку витрат "Незавершене будівництво") та доходи (з рахунку Іммобілізована продукція"). Результат дорівнює нулю.


06.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!