Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Періодичний та постійний облік запасів. Реферат
Загрузка...

Періодичний та постійний облік запасів. Реферат

Облік векселів до одержання та процентів по них. Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів. Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах. Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах

Облік векселів до одержання та процентів по них

В розрахунках підприємства зі своїми дебіторами застосовуються векселі. Вексель - це безумовне зобов'язання клієнта сплатити певну суму грошей в зазначений час.

Дата сплати вказується на векселі у вигляді напису конкретної дати, кількості місяців або днів з дня підписання векселю.

Вексель це спосіб платежу і кредитування. По векселю клієнт сплачує номінальну суму векселя та відсотки. Відсоткова ставка встановлюється з розрахунку на рік. Сума відсотків по векселю визначається за формулою:

Сума% = Номінал векселя * річна% ставка * строк векселя (частка року).

Одержаний вексель від клієнта:

 • Д-т "Векселі одержані" – 10000.
 • К-т "Дебітори або рахунки до одержання" – 10000.
 • % за вексель за весь період (3міс., під 12%).
 • Сума = 10000 * 12 * ¼ =300.

Клієнт погашає вексель (номінальна вартість і%):

 • Д-т "Грошові кошти" – 10300;
 • К-т "Векселі одержані" - 10000;
 • К-т "Доходи фінансові" – 300.

Якщо вексель не сплачений в установлений термін, вважається, що векселедавець відмовляється від його сплати.

     

В цьому випадку роблять наступні бух. записи:

 • Д-т "Рахунки до одержання" – 10300;
 • К-т "Векселі одержані" – 10000;
 • К-т "Фінансові доходи" -300.

Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів

Можливі випадки, коли підприємство може одержати від клієнта раніше списану дебіторську заборгованість.

Наприклад: клієнт перерахував на наш рахунок раніше списаний борг. ($ 3000).

Поновлення раніше списаної дебіторської заборгованості:

 • Д-т "Рахунки до одержання" ("Дебітори") 3000;
 • К-т "Резерв для сумнівних боргів" 3000.

Надходження грошей від дебітора:

 • Д-т "Грошові кошти" 3000;
 • К-т "Рахунки до одержання" 3000.

Анулювання резерву та направлення на доходи:

 • Д-т "Резерв для сумнівних боргів" 3000;
 • К-т "Доходи від анульованих резервів" (інші оперативні доходи) 3000.

Дебіторська заборгованість може реалізовуватися фінансовими установами (наприклад: реалізована, на суму $5000. Комісійні 4%):

 • Д-т "Гр. Кошти" 4800;
 • Д-т "Фін. витрати" 200;
 • К-т "Рах. до одержання" 5000.

Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах

Питання змісту, оцінки, подання в балансі та розкриття облікової політики щодо запасів регулюються Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку №2 "Запаси". Товарно-матеріальними запасами вважаються товари, які були куплені підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації.

У фінансовому обліку зарубіжних країн застосовують дві системи (методи) обліку складських запасів:

 • система постійного обліку запасів;
 • система періодичного обліку запасів.

Відображення операцій за системою постійного обліку:

 • Початок звітного періоду - рахунок "Складські запаси" показує залишок запасів (за їх видами) на початок звітного періоду.;
 • Купівля (придбання) товарів за звітний період: Дт "Складські запаси"; Кт "Рахунки до сплати ("Постачальники");
 • Реалізація товарів за звітний період: Дт "Рахунки до одержання" ("Клієнти"); Кт "Доходи від реалізації"; Одночасно: Дт "Собівартість реалізованих товарів"; Кт "Складські запаси" ("Товари");
 • Кінець звітного періоду – рахунок "Складські запаси" відображає залишок запасів (за видами) на кінець звітного періоду.

Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах

У фінансовому обліку зарубіжних країн застосовують дві системи обліку складських запасів:

 • система постійного обліку запасів;
 • система періодичного обліку запасів.

При системі періодичного обліку детальний облік матеріальних запасів впродовж звітного періоду на рахунку "Складські запаси" не ведеться. На ньому відображається тільки початковий залишок (на початок звітного періоду), який був визначений наприкінці минулого звітного періоду шляхом інвентаризації.

Надходження складських запасів відображається на рахунку "Витрати на закупівлю", який є рахунком елементів витрат:

 • Дт "Витрати на закупівлю (товарів)";
 • Кт "Рахунок до сплати (або постачальники)".

Завдання полягає в тому, щоб визначити на кінець звітного періоду залишок невикористаних матеріалів (чи товарів) на складі і вартість використаних (списаних) запасів.

Для цього наприкінці звітного періоду (місяця. кварталу чи року) проводять інвентаризацію запасів на складі і оцінюють залишок прийнятим методом.

Сума витрачених запасів (товарів) визначається за формулою: Витрачені запаси (товари) = Залишок на початок періоду + Закупівлі (витрати на закупівлі) – Залишок запасів на кінець періоду.


05.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!