О мониторинге оценивания и качества образования

Сотрудники управлений образования «слышали», что существует какой-то мониторинг, и «мониторят» все подряд

О мониторинге оценивания и качества образования

Ситуація із забезпеченням якості вищої освіти не зазнала суттєвих змін за останні два-три роки, або за час, що минув після ухвалення нового Закону «Про вищу освіту». Викладач вищої школи, який наважиться об’єктивно оцінювати академічні успіхи студентів, неодмінно рано чи пізно буде звинувачений у всіх гріхах та вступить у прямий конфлікт з керівниками структурних підрозділів (кафедри, факультетів) та керівництвом вищого навчального закладу. Про те, як подолати проблеми в системі оцінювання, розмірковує незалежний освітній аналітик-консультант Юрій Федорченко.

Необ’єктивність оцінювання у вищій школі залишається сьогодні неодмінною умовою «комфортного» життя викладача вищої школи. Реформа вищої освіти мала б змінити ситуацію або принаймні відкрити перспективи для відповідних змін, однак цього не сталося. Від викладача вищої школи продовжують вимагати не професіоналізму, а лише «слухняності » та прислуговування.

Ситуація із забезпеченням якості освіти в середній школі є не менш проблематичною та складною, ніж вона склалася у вищій школі. При цьому саму проблему з оцінюванням та забезпеченням якості шкільної освіти належним чином навіть ще не сформулювали та не поставили у всій її багатогранності та складності.

Такий стан справ актуалізує питання про моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. На жаль, сам феномен освітнього моніторингу, його предмет та завдання у вітчизняній «системі» освіти розуміється доволі специфічно та дивно. Подекуди складається враження, що в «системі» вітчизняної освіти відбувається свідома спроба дискредитації самого феномену освітнього моніторингу. Хоча, мабуть, існує інше більш просте та адекватне пояснення, а саме справа полягає в нерозумінні феномену моніторингу в освіті та в небажанні щось змінювати в цьому питанні. Співробітники управлінь освіти «чули», що існує якийсь там освітній моніторинг, та й «моніторять» собі все підряд, не усвідомлюючи повною мірою, що вони роблять та для чого вони це роблять. Як наслідок, від такого моніторингу лише примножується клопіт у керівників шкіл, які мають надавати відповідну інформацію.

Що таке моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти?

  • По-перше, потрібно чітко визначитися з термінами моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. Так, об’єктом даного моніторингу виступають навчальні заклади. Предметом даного моніторингу виступають процедури оцінювання та забезпечення якості освіти. Суб’єктом даного моніторингу виступають агенції оцінювання та забезпечення якості освіти.
  • По-друге, не потрібно плутати моніторинг процедур оцінювання з моніторингом оцінювання (оцінок). Часто останній просто не має сенсу. Про це буде йти мова нижче.
  • По-третє, потрібно усвідомлювати, що самі процедури оцінювання є важливими елементами системи забезпечення якості освіти та мають розглядатися саме як процедури забезпечення якості освіти.

Про моніторинг оцінок (результатів) та моніторинг процедур

Позбавлено сенсу проводити моніторинг оцінок чи порівнювати оцінки учнів різних навчальних закладів та навіть різних класів однієї школи, якщо такі оцінки виставляються в умовах відсутності належної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі. За теперішньої практики в українських школах оцінки учнів виражають лише різні бачення та підходи до процесу оцінювання вчителем академічних успіхів учнів. Без врахування відмінності в таких підходах говорити про порівняння академічних успіхів учнів проблематично.

Навіть моніторинг результатів ЗНО учнів (випускників) конкретної школи та їх порівняння з результатами ЗНО учнів (випускників) інших шкіл не дозволяє говорити повною мірою про ефективність забезпечення якості освіти в конкретній школі.

Слід враховувати, що різні школи мають різні стартові умови та різний контингент учнів. Так, у невеликих містах до ста тисяч мешканців, дві-три школи привертають особливу увагу батьків, саме до таких шкіл марнославні батьки намагаються віддати на навчання своїх дітей, саме такі батьки виявляють особливу щедрість в оплаті послуг репетиторів, котрі готують, «натаскують» учнів шкіл до складання ЗНО. У підсумку буває доволі складно визначити, яку роль в успішному складанні ЗНО відіграла «популярна» школа і яку роль відіграла наполегливість батьків. Разом з тим потрібно здійснювати моніторинг не лише того, завдяки чому були досягнуті відповідні академічні успіхи, а й того, що приносилося в жертву для досягнення відповідних успіхів.

Спроба здійснювати моніторинг лише шкільних оцінок та результати ЗНО по школах не буде дозволяти повною мірою повноцінно оцінити конкретні зусилля колективів та керівництва школи в забезпеченні якості освіти. Повноцінна зміна процедур оцінювання та процедур забезпечення якості освіти потребує тривалого часу. Нові процедури лише з часом знаходять своє відображення в академічних успіхах учнів, тривалий час вплив нових процедур може залишатися непомітним або малопомітним.

Концентрація уваги лише на результатах оцінювання не буде дозволяти оцінювати зусилля в спробі покращення процедур забезпечення якості освіти в так званих проблемних школах і буде заважати побачити недоліки в розбудові відповідних процедур в так званих провідних школах.

Виключна увага лише до результатів оцінювання буде мати своїм наслідком відсутність належної підтримки нових ініціатив у питанні покращення процедур забезпечення якості освіти та сприяти стагнації процесів розвитку навчальних закладів. Саме моніторинг процедур дозволяє бачити перспективи навчального закладу та уникати при цьому спрощених підходів до питання оцінки діяльності навчального закладу в цілому.

Можливі маніпулювання з оцінюваннями в навчальному закладі більш ефективно можна виявити саме на рівні моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. Наявність проблем з забезпеченням процедур оцінювання та іншими процедурами забезпечення якості освіти є вагомою підставою для того, щоб піддати сумніву практику та результати оцінювання в навчальному закладі в цілому.

Відкритість навчальних закладів та моніторинг процедур

Публічність інформації є важливим стандартом для успішного та ефективного моніторингу процедур забезпечення якості освіти в навчальному закладі. Рекомендації європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, як правило, ґрунтуються на стандартах та нормах, що вже значною мірою сформувалися в європейському просторі вищої освіти. Так, в п. 1.7 «Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти», у якому йдеться про публічність інформації, як стандарт визначається норма, згідно з якою навчальні заклади повинні регулярно публікувати найсвіжішу, неупереджену, й об’єктивну інформацію про навчальні програми та кваліфікації, які вони пропонують. При цьому навчальні заклади несуть відповідальність за надання інформації про програми, очікувані результати, використані процедури викладання, навчання та оцінювання знань.

Власне, наявність відповідної інформації в публічному відкритому просторі дозволяє полегшувати постійний та системний моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти. Однак як бути у тому випадку, якщо суб’єкт, який здійснює моніторинг відповідних процедур, наштовхується на закритість навчальних закладів та вперте небажання надавати відповідну інформацію? Власне, здійснювати постійний та системний моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти проблематично при закритості навчальних закладів.

Чи має суб’єкт моніторингу (агенція оцінювання та забезпечення якості освіти) відмовлятися від моніторингу таких навчальних закладів та їх діяльності взагалі? Ні, за жодних обставин при системному моніторингу не можна відмовлятися від здійснення моніторингу діяльності таких закладів та забезпечення в них відповідних процедур.

Агенція оцінювання та забезпечення якості освіти має використати всі доступні та передбачені законодавством заходи для отримання відповідної інформації. Врешті-решт отримання та аналіз такої інформації йде лише на користь суспільству. А спроби приховування інформації чи маніпулювання нею є діями, які прямо направлені проти інтересів суспільства та мають знайти належну оцінку. Однак, як бути з рекомендаціями європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, які передбачають неодмінну співучасть навчального закладу в проведенні моніторингу? На жаль, ряд рекомендацій європейської асоціації не можуть бути повноцінно використані у вітчизняних умовах.

Про особливості умов при здійсненні системного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері вищої та середньої освіти

Потрібно виходити з різниці кількості вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів. Можна говорити про можливість проведення системного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері вищої освіти в межах всієї країни, який здійснить одна потужна агенція оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, однак подібний моніторинг є проблематичним у сфері середньої освіти. Жоден суб’єкт (агенція) самостійно не є спроможним здійснити системний моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері середньої освіти в межах всієї країни.

Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах має дати абітурієнтам чіткі орієнтири, якими останні могли б послуговуватися при обранні вищого навчального закладу. Саме результати моніторингу оцінювання та забезпечення якості вищої освіти мають становити підґрунтя для формування так званих університетських рейтингів.

Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах має дати орієнтири батькам при обранні ними школи для їх дітей. Моніторинг має давати зрозумілу відповідь на просте та навіть дещо наївне питання батьків: яка школа є кращою в місті? Разом з тим моніторинг має прояснити батькам наївність самого питання про кращу школу.

Моніторинг забезпечення якості викладацького складу як моніторинг головної передумови забезпечення якості освіти

У п. 1.4 «Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти» поміж іншого зазначається, що для викладачів у вищих навчальних закладах має створюватися атмосфера, в якій вони цінують свої професійні вміння. Як видається, створення такої атмосфери має стати головним завданням у справі забезпечення якості викладацького складу. Викладач, який з тих чи інших причин погоджується працювати в атмосфері, у якій він не може цінувати свої професійні вміння, не зможе ані забезпечувати якість освіти, ані професійно розвиватися. Моніторинг процедур забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі має дати насамперед чітку відповідь на питання щодо створення такої атмосфери. Якщо відповідь на дане питання є негативною, то відповіді на інші питання щодо забезпечення якості освіти у вищому навчальному закладі навряд чи можуть бути позитивними.

На що потрібно звертати увагу при здійсненні моніторингу процедур оцінювання?

Часто вчителі шкіл та викладачі вищих навчальних закладів не дуже добре розуміють, як потрібно виставляти оцінки та бали, зокрема підсумкові оцінки та бали, не можуть пояснити, якими саме процедурами вони керуються при виставленні оцінок та балів. Подекуди відверто занижені та завищені оцінки та бали вчителями шкіл та викладачами вищих навчальних закладів розглядаються як елементи виховної роботи, що, звісно, є вкрай сумнівною практикою. При моніторингу процедур оцінювання потрібно звертати увагу на розуміння вчителями шкіл (викладачами вищих навчальних закладів) значення оцінки в навчальному процесі, розуміння критеріїв оцінювання та порядку формування підсумкової оцінки (бала).

Окрему проблему при дотриманні процедур оцінювання академічних успіхів студентів ВНЗ складає ситуація, за якої неможливо повноцінно оцінювати роботу студентів за кредитно-модульної системи. Моніторинг оцінювання академічних успіхів студентів в умовах кредитно-модульної системи має дати відповідь на питання, чи наявні у вищому навчальному закладі умови для так званої індивідуальної роботи викладача зі студентами, чи мають викладачі умови для такої роботи? На жаль, ця проблема є спільною для переважної більшості вітчизняних вищих навчальних закладів. По суті, моніторинг даного питання є моніторингом подолання даної проблеми вищими навчальними закладами.

Рекомендації

  • Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти мають здійснювати виключно незалежні агенції.
  • Незалежні агенції оцінювання та забезпечення якості (шкільної) освіти мають прийти на зміну міським та районним управлінням освіти, така заміна має дати відповідь на питання про бажану кількість таких агенції. Незалежні агенції мають стати ключовим суб’єктом системи зовнішнього забезпечення (шкільної) освіти.
  • Важливо узгодити завдання незалежних агенцій оцінювання та забезпечення якості (шкільної) освіти з діяльністю Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Важливо чітко розрізняти предмет діяльності УЦОЯО та незалежних агенцій. УЦОЯО через проведення зовнішнього незалежного оцінювання поміж іншого має здійснювати діагностику стану шкільної освіти в цілому по країні. Незалежні агенції мають виявляти проблеми на рівні конкретного навчального закладу (школи) та на рівні відповідної адміністративної території (міста, району). Мова йде про різну глибину аналізу та конкретизації завдань, що має визначати характер відповідних рекомендацій, що й передбачає повноцінний моніторинг.
  • Результати щорічного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості (шкільної) освіти мають оприлюднюватися до закінчення навчального року. Підготовлені за результатами моніторингу пропозиції та рекомендації мають адресуватися керівникам навчальних закладів (шкіл), відповідним органам місцевої влади та батькам учнів.
  • Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, що мають здійснювати виключно незалежні агенції, має бути системним, постійним та здійснюватися в межах всієї країни. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти можуть мати статус прибуткових або неприбуткових організацій.
  • Рейтинги вищих навчальних закладів мають формуватися виключно за результатами моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.
  • Одним з головних завдань моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти в сфері вищої та середньої освіти має бути сприяння формуванню в навчальних закладах атмосфери, в якій вчитель (викладач ВНЗ) міг би цінувати свої професійні вміння та прагнув би їх розвивати. Іншими словами, такий моніторинг має сприяти припиненню практики, за якої викладач вимушений постійно робити вибір між професійним виконанням своїх обов’язків, що неодмінно передбачає об’єктивність оцінювання знань учнів (студентів), та комфортним існуванням у навчальному закладі. Перше має імплікувати друге, а не його протилежність. Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти покликаний захищати гідність та професійність вчителя школи та викладача вищого навчального закладу.

Замість висновків

Моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти є визначальною складовою всієї системи зовнішнього забезпечення якості освіти. Без забезпечення ефективності здійснення такого моніторингу на інституційному рівні неможливо говорити про забезпечення якості в сфері середньої та вищої освіти. Хоча проблеми моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості в сфері середньої та вищої освіти мають багато спільного, все ж важливо враховувати ту відмінність, яка існує. Такі відмінності мають бути враховані при здійсненні відповідного моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості освіти.

Юрий Федорченко, кандидат философских наук, независимый образовательный аналитик-консультант, Освітня політика.

Освіта.ua
27.02.2017

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев