Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України

Наказ МОН № 1158 від 21.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1158 від 21 грудня 2009 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за № 1258/17274

Про затвердження Змін
до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту" наказую:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 № 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 930/16946, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів України:

2.1. Внести зміни до правил прийому до вищих навчальних закладів у 2010 році з урахуванням Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених цим наказом.

2.2. Інформацію про зміни в раніше затверджених правилах прийому до вищих навчальних закладів довести до відома вступників.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.12.2009 № 1158

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за № 1258/17274

ЗМІНИ
до Умов прийому до вищих навчальних закладів України

1. Пункт 6.10 розділу VI викласти в такій редакції:

"6.10. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання".

2. Розділ VII  доповнити новими пунктами 7.13, 7.14 такого змісту:

"7.13. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з:

  • української мови;
  • ще не менше одного предмета на кожну спеціальність.

Один або два конкурсні предмети визначаються як профільні.

7.14. Для осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями галузей знань "фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", "культура" (спеціальність - народна художня творчість), "мистецтво", "видавничо-поліграфічна справа" (спеціальність - дизайн друкованої продукції), "будівництво та архітектура" (спеціальність - архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр) зараховуються результати вступних випробувань з:

  • української мови;
  • ще не менше одного предмета або результати творчого конкурсу".

3. У розділі VIII:

абзац другий пункту 8.2 викласти в такій редакції:

"військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;";

доповнити пункт 8.2 новим абзацом третім такого змісту:

"громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

4. Пункт 12.1 розділу XII викласти у такій редакції:

"12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • основи інформатики - при вступі на напрями "прикладна математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія";
  • трудове навчання - при вступі на напрями "технологічна освіта" "професійна освіта";
  • основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "економіка та підприємництво";
  • основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "право";
  • історія - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет "історія України";
  • біологія з екологією - при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети "біологія", "хімія".

5. Розділ XIII доповнити пунктом 13.3 такого змісту:

"13.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути менше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить вищий навчальний заклад) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту".

6. Пункт 14.1 розділу XIV доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти)".

7. Пункт 19.2 розділу XIX викласти в такій редакції:

"19.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України".

Заступник директора
департаменту вищої освіти       Ю.М. Коровайченко


21.12.2009

Популярні новини
6 университетов определены рейтингом Impact Rankings Times Higher Education» представила результаты ежегодного рейтинга Impact Rankings
Лесовой и Бабак синхронно признали себя неучеными Министр образования и науки и глава образовательного комитета ВР ожидаемо отказались от «ученых степеней»
В Украине теперь можно отказаться от ученой степени В Украине создан юридический механизм отказа от ученой степени его владельцами
Вузы работают в смешанной и дистанционной форме В Украине наблюдается тенденция отказа от дистанционного обучения в пользу очного
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев