Про затвердження Загальних характеристик тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2023 році

Наказ УЦОЯО № 32 від 21.03.2023 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 32 від 21 березня 2023 року

Про затвердження Загальних характеристик
тестів незалежного тестування фахових
знань і вмінь учителів української мови та
літератури й учителів математики, які
виявили бажання взяти участь у сертифікації
педагогічних працівників у 2023 році

Відповідно до підпункту б пункту 28 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094), з метою створення передумов для належної організації процесу розроблення та конструювання тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2023 році, своєчасного інформування учасників сертифікації про структуру, час виконання тестів, кількість і форми завдань, уключених до тестів, схеми нарахування балів за їх виконання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додано:

1) Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань і умінь учителів української мови та літератури;

2) Загальну характеристику тесту незалежного тестування фахових знань і умінь учителів математики.

2. Відділу сертифікації педагогічних працівників (Романенко Ю.) під час розроблення та конструювання тестів незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури й учителів математики використовувати Загальні характеристики, затверджені пунктом 1 цього наказу.

3.Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти Загальних характеристик, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою.

5. Контроль за виконанням пункту 3 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Тетяну.

В. о. директора                                   Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
21.03.2023 року № 32

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
ФАХОВИХ ЗНАНЬ І УМІШЬ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року № 208.

Загальна Кількість завдань тесту - 90.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділ / підрозділ програми

Частка від загальної кількості завдань

Управління освітнім процесом

10 %

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу

4 %

Організація освітнього середовища

11 %

Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.:

75 %

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови

9 %

 • створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

6 %

 • методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

16 %

 • система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти

44 %


Тест незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури містить завдання двох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-82).

 • Завдання має основу та чотири або п'ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (83-90).

 • Завдання мас основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
 • Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів - за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів української мови та літератури, - 114.

Заступник директора                                   Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
21.03.2023 року № 32

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
ФАХОВИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики закладів загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2023 року № 208.

Загальна кількість завдань тесту - 90.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів Програми незалежного тестування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділ / підрозділ програми

Частка від загальної кількості завдань

Управління освітнім процесом

10 %

Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу

4 %

Організація освітнього середовища

11 %

Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), у т. ч.:

75 %

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови

9 %

 • створення й підтримка цифрового середовища для ефективного навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

6 %

 • методики й технології навчання предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі

16 %

 • система теоретичних знань з предметів та інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, необхідна для реалізації вимог державних стандартів середньої освіти

44 %


Тест незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики містить завдання трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-75).

 • Завдання мас основу та чотири або п'ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування вибрав / вибрала й позначив / позначила відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (76-80).

 • Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
 • Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування зробив / зробила позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (81-90):

 • структуроване завдання (81-84) має основу та дві частини й передбачає розв'язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
 • неструктуроване завдання (85-90) має основу та передбачає розв'язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник / учасниця незалежного тестування, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав / записала, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

Схеми нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів - за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів - за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

 • структуроване завдання оцінюють у 0, 1 або 2 бали: 1 бал - за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано;
 • неструктуроване завдання оцінюють у 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування фахових знань і вмінь учителів математики, - 110.

Заступник директора                        Валерій Бойко

Освіта.ua
21.03.2023

США помогут выплатить зарплаты педагогам В госбюджет Украины поступили грантовые средства от США в размере 1,25 млрд долларов
Школы могут заявить о своей субъектности, – глава ДСЯО Школы получили больше возможностей, чтобы в рамках автономии заявить о своей субъектности
МОН опубликовало перечень необходимых учебников В перечень включены более 100 наименований учебников и пособий для учеников разных классов
Школы включат в систему охраны полиции Школы всех форм собственности планируется включить в систему охраны полиции
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев