Про затвердження Правил проходження у 2023 році незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації

Наказ УЦОЯО № 8 від 27.01.2023 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 8 від 27 січня 2022 року

Про затвердження Правил проходження
у 2023 році незалежного тестування фахових
знань та вмінь учасників сертифікації

Відповідно до абзацу третього пункту 22 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проходження у 2023 році незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі - Правила), що додаються.

2. Відділу інформації та комунікацій з громадськістю (Клименко І.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі - вебсайт) Правил, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Регіональним центрам оцінювання якості освіти ужити заходів щодо ознайомлення учасників сертифікації з Правилами, розміщеними на вебсайті.

4. Контроль за виконанням пункту 1 цього наказу залишаю за собою.

5. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Тетяну.

В. о. директора                                              Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
27.01.2023 № 8

ПРАВИЛА
проходження у 2023 році незалежного тестування
фахових знань та вмінь учасників сертифікації

1. У цих Правилах визначено основні засади проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі - незалежне тестування), вимоги до його проходження педагогічними працівниками, які беруть участь у сертифікації у 2023 році (далі - учасники сертифікації), наслідки недотримання учасниками сертифікації цих Правил.

2. Незалежне тестування організовує Український та регіональні центри оцінювання якості освіти з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких проходитиме незалежне тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації (далі – пункт тестування), створюють у населених пунктах відповідно до переліків населених пунктів, на території яких буде створено пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких здійснюватимуть незалежне тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації, затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України.

Пункти тестування створюють у закладах освіти, у яких облаштовано укриття цивільного захисту.

4. Завдання незалежного тестування (далі - тест) укладає Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр) відповідно до програм незалежного тестування фахових знань та вмінь певних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України (далі - програма незалежного тестування), загальних характеристик тесту незалежного тестування фахових знань та вмінь певних категорій педагогічних працівників, затверджених наказами Українського центру (далі - характеристика тесту).

Тести укладено українською мовою, завдання розподілено відповідно до розділів / підрозділів програм незалежного тестування і характеристик тестів.

Завдання тесту належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

5. На виконання тесту відведено 180 хвилин. Завдання вважають виконаним, якщо учасник сертифікації вибрав відповідь та позначив її у бланку відповідей.

Додаткового часу для перенесення відповіді у бланк відповідей не передбачено.

6. Учасник сертифікації виконує тест у визначеному регіональним центром оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) пункті тестування у визначеній Українським центром аудиторії на визначеному Українським центром робочому місці.

Розподіл учасників сертифікації між пунктами тестування здійснюють регіональні центри з урахуванням даних, зазначених учасниками сертифікації в реєстраційних картках-заявах.

Незалежне тестування відбувається в аудиторіях, облаштованих відповідно до вимог пункту 6 Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 липня 2019 року № 1029, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 927/33898.

7. Інформацію про:

1) місце (найменування та адреса пункту тестування), дату та час проведення незалежного тестування зазначають у листах-викликах для участі в незалежному тестуванні (далі - лист-виклик), які не пізніше ніж за тиждень до початку незалежного тестування Український центр розміщує в кабінетах учасників сертифікації (лист-виклик учасник сертифікації роздруковує самостійно);

2) номер аудиторії зазначають в алфавітному списку учасників сертифікації, розміщеному в день незалежного тестування в пункті тестування у зручному для вільного огляду місці;

3) номер робочого місця зазначають в аудиторному списку учасників сертифікації, розміщеному на (біля) вхідних дверях(-ей) до аудиторії.

8. Допуск учасників сертифікації до пункту тестування здійснюють з 10:15 до 10:50 у день незалежного тестування за умови пред'явлення ними:

1) паспорта громадянина України, а в разі його відсутності - іншого документа, що посвідчує особу. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, не дає права на допуск учасника сертифікації до пункту тестування;

2) листа-виклику.

Учасник сертифікації, документи якого містять розбіжності в персональних даних, має надати відповідний документ (свідоцтво про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтво про шлюб, та/або розірвання шлюбу).

9. Учасників сертифікації, які прибули після 10:50, до пункту тестування не допускають.

10. У разі оголошення повітряної тривоги під час допуску учасників сертифікації до пункту тестування час допуску змінюється залежно від тривалості повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги учасники сертифікації та персонал пункту тестування перебувають в укритті цивільного захисту.

11. Учасник сертифікації в пункті тестування має:

1) виконувати вказівки і вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проведення незалежного тестування;

2) виконувати тест на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) залишити особисті речі (сумки, книги, олівці, пенали, аркуші паперу, парасольки, вимкнені мобільні телефони, навушники, електронні годинники тощо) у спеціально відведеному в аудиторії місці;

4) дотримуватися інструкції щодо заповнення бланка відповідей, наведеної в зошиті із завданнями тесту;

5) заповнювати бланк відповідей ручкою з чорнилом насиченого чорного кольору;

6) після завершення часу, відведеного на виконання тесту, припинити роботу, повернути бланк відповідей старшому інструктору, засвідчивши цей факт підписом в Аудиторному протоколі проведення незалежного тестування.

Якщо учасник сертифікації завершив роботу раніше визначеного часу, він має здати старшому інструкторові бланк відповідей і залишити аудиторію.

Учасник сертифікації, який закінчив роботу одним із трьох останніх, має здати бланк відповідей старшому інструктору і залишитися в аудиторії до завершення часу, відведеного для виконання тесту.

У разі оголошення повітряної тривоги під час виконання тестових завдань роботу над тестом призупиняють. Учасники сертифікації мають, дотримуючись вказівок персоналу пункту тестування, пройти до укриття цивільного захисту і перебувати в ньому до повідомлення про завершення повітряної тривоги. Після отримання сповіщення про закінчення повітряної тривоги учасники сертифікації повертаються до пункту тестування Час тривалості повітряної тривоги буде додано до часу, відведеного на проходження тесту.

12. Учаснику сертифікації заборонено:

1) поширювати інформацію про назви інституцій та їх адреси, на базі яких створено пункти тестування, зазначену в листах-викликах;

2) використовувати в пункті тестування / в укритті цивільного захисту засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

3) протягом часу, відведеного на виконання тесту:

  • спілкуватися (у тому числі за межами аудиторії / під час перебування в укритті цивільного захисту під час повітряної тривоги) з іншими учасниками сертифікації щодо завдань тесту, зокрема - отримувати від | них чи передавати їм будь-яку інформацію;
  • виносити матеріали незалежного тестування з аудиторії;
  • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою незалежного тестування;

4) копіювати / фотографувати завдання тесту;

5) персоналізувати бланк відповідей.

13. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 1-4 пункту 11, підпунктами 2-4 пункту 12 цих Правил, учасник сертифікації на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення незалежного тестування, має здати їм матеріали незалежного тестування та залишити пункт тестування.

14. Учасник сертифікації може, попередивши старшого інструктора, вийти з аудиторії протягом часу, відведеного на виконання тесту.

Перед виходом з аудиторії учасник сертифікації має залишити на робочому столі бланк відповідей, поклавши його заповненою стороною донизу, і згорнутий зошит із завданнями тесту (якщо один із учасників уже вийшов з аудиторії, то інший переважно може вийти лише після його повернення).

Час, який учасник сертифікації провів за межами аудиторії, не додають до часу, відведеного на виконання тесту.

15. Учасник сертифікації до виходу з пункту тестування має надати відповідальному за пункт проведення зовнішнього оцінювання Картку учасника сертифікації для проставлення відмітки про участь у незалежному тестуванні. Картку учасника сертифікації видає старший інструктор до початку виконання тесту.

16. Роботу в пункті тестування може призупинити або дочасно припинити відповідальний за пункт проведення зовнішнього оцінювання у разі виникнення обставин, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я учасників сертифікації, або через неможливість створення належних умов для проходження тесту.

17. Результати незалежного тестування та інформація про допущення / недопущення учасників сертифікації до участі в наступному етапі сертифікації розміщують у кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 18 календарних днів після його проведення.

Інформацію про дату та час оголошення результатів незалежного тестування розміщують на офіційному вебсайті Українського центру.

18. Результати незалежного тестування може бути анульовано на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія) за наслідками розгляду подання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного на виконання тестових завдань, в учасника сертифікації або на його робочому місці будь-яких джерел інформації на паперових або електронних носіях, засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, що не передбачені регламентом роботи пункту тестування;

2) виконання тестових завдань не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування з іншими учасниками сертифікації щодо завдань тесту протягом часу, відведеного для проходження тесту / під час оголошеної повітряної тривоги;

4) виконання тестових завдань іншою особою - у разі встановлення цього апеляційною комісією;

5) неповернення бланка відповідей особам, які проводять незалежне тестування, після часу, відведеного на виконання тесту;

6) неправильного оформлення бланка відповідей, що унеможливило оцінювання наданої(-их) відповіді(-ей) або встановлення варіанта тесту, завдання якого виконував учасник сертифікації;

7) пошкодження учасником сертифікації бланка відповідей, що унеможливило його автоматичну обробку;

3) персоналізації учасником сертифікації бланка відповідей;

9) порушення учасником сертифікації інших вимог, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 11, підпунктах 2-5 пункту 12 Правил (невиконання вказівок і вимог працівників пункту тестування щодо процедури проходження незалежного тестування; винесення матеріалів незалежного тестування за межі аудиторії; відмова учасника сертифікації зробити запис на зворотному боці бланка відповідей про ознайомлення із правилами проходження незалежного тестування, інструкцією щодо заповнення бланка відповідей тощо).

19. У разі виникнення в учасника сертифікації сумнівів щодо правильності встановлення результату незалежного тестування він може не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після оголошення результатів незалежного тестування (з урахуванням дня офіційного оголошення) подати до апеляційної комісії апеляційну заяву щодо результатів незалежного тестування.

Розгляд такої заяви апеляційна комісія здійснює протягом семи календарних днів із дня її отримання.

20. Під час проведення незалежного тестування на території, на якій з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, допуск осіб до пунктів тестування та перебування в них рекомендовано здійснювати з дотриманням маскового режиму.

21. Учасників сертифікації. у яких під час допуску до пункту тестування виявлять ознаки респіраторних хвороб, не буде допущено до пункту тестування.

Заступник директора                                          Наталія Юр

Освіта.ua
27.01.2023

Большинство украинцев сообщили о снижении качества образования Украинцы отмечают снижение качества образования или невозможность получить образовательные услуги
Мы должны создать условия для свободной работы учителей, – министр МОН при министре Оксене Лесовом будет акцентировать свое внимание на изменении культуры в школе
Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев