Л. Булава: о Концепции развития педобразования

О важнейших позициях в проекте Концепции развития педобразования для тех, кто не любит длинные тексты

Л. Булава: о Концепции развития педобразования

Автор: Леонид Булава, преподаватель Полтавского педуниверситета имени В. Г. Короленко.

Деяка частина освітян не любить читати тексти, у яких багато сторінок. Тому тезово - про найважливіші позиції в проекті Концепції розвитку педагогічної освіти:

1) Професії педагогічних працівників у закладах освіти мають бути визнані регульованими (що потребує в найближчий час законодавчого врегулювання). Зокрема, стандарти вищої освіти для кожного рівня підготовки майбутніх педагогів мають бути більш деталізованими (стосовно визначення програмних результатів навчання), ніж для нерегульованих професій. У свою чергу, стандарти вищої освіти планується узгодити з професійними стандартами для різних категорій педагогічних працівників (їхня розробка розпочата).

2) У відповідних стандартах вищої освіти встановлюються додаткові вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості підготовки педагогічних працівників (попереднє оцінювання освітніх програм перед їх упровадженням Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; залучення до процедур акредитації освітніх програм та інституційної акредитації закладів професійних асоціацій і досвідчених працівників тих закладів освіти, для яких здійснюється підготовки педагогічних працівників).

3) Основним завданням педагогічного бакалаврату є забезпечення потреб базової середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, а педагогічної магістратури - забезпечення закладів фахової передвищої та профільної середньої освіти. Ці завдання можуть реалізовуватись у педагогічних, класичних, технічних, інших профільних та багатопрофільних закладах вищої освіти усіх форм власності.

4) Заклади вищої освіти можуть самостійно визначати предметні спеціальності, спеціалізації та додаткові спеціалізації і реалізувати їх у межах освітніх програм відповідного рівня підготовки педагогічних працівників. Міністерство освіти і науки встановлює правила сполучення (поєднання) спеціальностей, предметних спеціальностей та спеціалізацій в освітніх програмах та визначає предметні спеціальності, за якими надається державна підтримка. Для спеціальності 014 «Середня освіта» на освітньому рівні бакалавр доцільно здійснити поступовий перехід від наборів вузьких предметних спеціальностей до широких галузевих або міжгалузевих спеціальностей, перелік яких повинен визначатися Міністерством освіти і науки України (наприклад: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Природознавство», «Технології»).

5) Обов’язковою складовою освітнього процесу підготовки здобувача до педагогічної професії є безперервна педагогічна практика. Обсяг практичної підготовки має складати не менше 30 кредитів ЄКТС у межах обов’язкової частини бакалаврських програм (починаючи з першого року навчання, у різних закладах освіти і різних класах (курсах)) і не менше 30 кредитів (включно з магістерським дослідженням) у межах обов’язкової частини магістерських освітньо-професійних програм.

6) Присвоєння освітньої та професійної кваліфікацій педагогічного працівника має проводитись за результатами єдиного державного кваліфікаційного іспиту на завершальній стадії навчання на відповідному освітньому рівні. Випускникам магістратури присвоєння кваліфікації вчителя профільної старшої школи має проводитись за методикою та за програмою сертифікації вчителів первинного рівня (після її упровадження).

7) Детальніше тут.

Оригинал

Освіта.ua
15.01.2018

Популярные блоги
И. Ликарчук: кому и для чего нужны измерения? Каждый учитель без дорогого общенационального измерения знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики
В. Онацкий: что делать с учителями-пенсионерами Если учитель достиг пенсионного возраста, то это вовсе не означает, что он не является современным
А. Истер: поиск оптимального формата НМТ-2023 Обязательным для выпускников должно быть тестирование и по истории Украины, и по математике
Александр Мирошниченко: обучение – это не пытки В Украине ребенок без таланта к математике полноценным человеком не считается
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев