О. Охредько: перемещенные вузы не смогут работать

Анализ проекта Закона о временно оккупированной территории Украины через призму образования

О. Охредько: перемещенные вузы не смогут работать

Автор: Олег Охредько, эксперт, аналитик Центра гражданского образования «Альменда».

У наші дні в комітетах Верховної Ради України розглядається проект Закону про тимчасово окуповану територію України. Цей законопроект, який повинен вдосконалити відносини з окупованими територіями, вже викликав багато зауважень. Що ж пропонують законотворці в сфері освіти?

Усі питання освітніх процесів для громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, викладені в Статті 7. Забезпечення права на освіту, тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи). Ця стаття має всього шість пунктів. Всього один з них присвячений отриманню освіти, інші п’ять регламентують діяльність вишів, які виїхали з окупованих територій (з анексованого Криму такий один ВНЗ – Таврійський національний університет).

Відповідно Ст.7 проекту Закону освіта для дітей з окупованих територій ВІДМІНЯЄТЬСЯ, адже в цьому пункті говориться тільки про складання екзаменів та отримання документа про освіту (і то тільки про отримання атестату): «Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки визначає порядок проходження державної підсумкової атестації та порядок отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту особами, які постійно проживають на тимчасово окупованій території».

Жодного слова в Ст.7 про право на освіту для дітей з окупованих територій, про реалізацію цього права, про спеціальні умови, про екстернат та дистанційну освіту, про вступ до вищих навчальних закладів та інше не має. Навіть отримання документів покладено на папірці державних органів. А можливості «створення умов» вже відомі на прикладі впровадження Закону №425 (див. статтю «Розвели як кошенят» по кабмінівськи: пільги для студентів-переселенців (аналіз документу)»).

Останні п’ять пунктів практично знищують переміщені вищі навчальні заклади, адже «ліцензії та акредитаційні сертифікати … анулюються» (п.3), не зберігається статус «національний» (п.6) і взагалі переміщені ВНЗ можуть бути реорганізовані «шляхом злиття чи приєднання однієї юридичної особи до іншої», (п.5), тобто просто знищені.

І на останнє. Відповідно п.2.1. Розділу ІІ «Прикінцеві положення …» втрачає чинність Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». А відповідно Ст.7 цього закону приймалися документи для організації освіти для дітей з тимчасово окупованого Криму. Наприклад Наказ №560 МОН «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України» виданий тільки на основі Ст.7 цього Закону. Отже …

За останні часи в українській державі створюється певна система отримання освіти для дітей з тимчасово окупованих територій. Вона має як досягнення, так і недоліки, але вона діє. А запропонований законопроект зупинить цей процес. Все ж таки плекаю надію, що під час обговорення в законопроект все ж таки внесуть необхідні зміни, які покращать отримання освіти для дітей з тимчасово окупованих територій.

Додаток Порівняння діючого Закону та запропонованого Проекту

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

проект Закону про тимчасово окуповану територію України

«12. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, мають право на здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за будь-якою формою навчання, визначеною законодавством.

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах на тимчасово окупованій території, з метою отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту мають право продовжити навчання та пройти державну підсумкову атестацію в загальноосвітніх навчальних закладах на території інших регіонів України.

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, здобувають вищу (на конкурсних засадах) та професійно-технічну освіту за кошти державного бюджету у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території після 20 лютого 2014 року, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»

Стаття 7. Забезпечення права на освіту, тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи)

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки визначає порядок проходження державної підсумкової атестації та порядок отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту особами, які постійно проживають на тимчасово окупованій території.

2. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) - державний чи комунальний вищий навчальний заклад (наукова установа), який у період тимчасової окупації за рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження (перемістився) з тимчасово окупованої території, до населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження.

3. Ліцензії та акредитаційні сертифікати тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що на день переміщення з тимчасово окупованої території, були чинними, анулюються.

4. Особливості видачі нових ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки має право ініціювати реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) шляхом злиття чи приєднання однієї юридичної особи до іншої в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади не зберігають за собою статусу національних та потребують підтвердження цього статусу в порядку,визначеному визнеченомувизначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

Освіта.ua
20.03.2017

Популярные блоги
Я. Абрамейцева: в чем цель обязательной математики? Выпускники 2023 важнейшие годы почти не имеют возможности овладевать предметами вообще
Игорь Ликарчук: хайп вокруг оценивания учеников Оценка давно утратила дидактическую значимость и превратилась в холодную формальность для отчета
Е. Козолуп: почему учитель должен работать на 150%? «Менеджеры» довели образование до такого состояния, что учитель должен делать свою работу на 150% при любых условиях
Иван Осадчий: об оценивании учеников 5 классов НУШ По предлагаемому в Методических рекомендациях подходу невозможно выставить оценки за семестр
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев