В. Фурманюк: законность родительских комитетов

Почему родительские комитеты защищают администрацию школы вместо защиты законных интересов своих детей?

В. Фурманюк: законность родительских комитетов

Автор: Виталий Фурманюк, глава общественной организации "Основи свідомості", г. Кривой Рог.

Я дуже розраховую на активну позицію батьків.

Міністр освіти Лілія Гриневич

Для того аби освітня реформа запрацювала, потрібне бажання батьків школярів.

Заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей

Я вважаю, що найкращий стимул для чиновників, - це небайдужість батьків. Але небайдужих батьків-активістів, часто через батьківські комітети імені «Директора школи», визнають «ненормальними» і роблять все, щоб позбутися їх.

Чому батьківські комітети захищають адміністрацію школи, замість того, щоб захищати законні інтереси своїх дітей?

В Примірному положенні про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів читаємо:

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти. А потім: «Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів…»

Школи диктують батькам, якими повинні бути комітети! А потім класний керівник зробить протокол засідання батьківського комітету класу, а завуч протокол засідання батьківського комітету школи, а директор вирішить, скільки повинні здавати ми, коло замкнулось.

Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів - читаємо: «Керівництво і класні керівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів - так нащо ж вони так старанно пишуть ці протоколи?

Якщо не буде батьківських комітетів, то гроші збирають працівники школи (ми, батьки, ширма для збору грошей! Хто писав заяви на вступ у батьківський комітет? Хто давав усну згоду? Когось запитували? І що це таке взагалі – батьківські комітети?

І головне: наказ 02.06.2004 N 440 не зареєстрований в міністерстві юстиції ( тобто він не пройшов перевірку на відповідність Законам України.)

Для підписання листа залиште свої особисті дані в коментарях. Ще прошу відправляти лист на електрону адресу МОН : mon@mon.gov.ua та press@mon.gov.ua від кожного, хто підписав особисто..

Відкритий лист до міністра освіти і науки Гриневич Л.М.

Наказ МОН від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу» (далі - Примірне положення) вважаємо таким, що суперечить чинному законодавству.

Відповідно «Батьківські комітети» шкіл, які діють на підставі положень про батьківські комітети, складених відповідно Примірному положенню, слід вважати незаконними формуваннями.

Роз`яснення:

1. У констатуючій частині наказу МОН від 02.06.2004 №440 зазначено: «на виконання статті 65 Закону України «Про загальну середню освіту» (651-14) . Звертаємо Вашу увагу, що Закон України «Про загальну середню освіту» (651-14) закінчується статтею 48 (можливо, мали на увазі «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (964-2000-П), яке втратило чинність 06.09.2010.

2. У п.1.3 Примірного положення маємо посилання на Закон України «Про об'єднання громадян» (2460-12), який втратив чинність від 01.01.2013, і на «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (964-2000-П), яке втратило чинність від 06.09.2010.

3. У п.1.5 Примірного положення зазначено: «Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу».

У ст.14 ЗУ «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013) зазначено: «Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. ...Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. ...Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації».

У ст.9 ЗУ «Про громадські об`єднання» (4572-17, чинний) зазначено: «Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. Дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються».

Згідно з якими Законами України МОН надало повноваження директорам шкіл легалізувати батьківські комітети і за якою організаційно-правовою формою утворюються «батьківські комітети»?

4. У п.1.7 Примірного положення зазначено: «Заклад на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів розробляє власне положення про батьківські комітети з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів , визначених у статті 13 Закону України «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013).

У п.3.4 Примірного положення зазначено: «Кількісний та якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою цього закладу».

Це суперечить ст.8 ЗУ «Про об'єднання громадян» (2460-12, втрата чинності від 01.01.2013) та ст.22 ЗУ «Про громадські об`єднання» (4572-17, чинний): «Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом».

Згідно яких Законів України закладу, раді навчального закладу надаються повноваження, зазначені у пп.1.7, 3.4?

Не зрозуміло також:

  • який порядок внесення змін до «Положення про батьківський комітет закладу»;
  • яка кількість голосів необхідна для заснування комітету класу (п.1.4 Примірного положення);
  • які умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього (за нашими даними, заяви на вступ до «Батьківського комітету» батьками не оформлюються);
  • чи можна вважати, що «Положення про батьківський комітет закладу» замінює «Статут громадського об`єднання» (ст.11 ЗУ «Про громадські об`єднання»).

5. У п.2.2. Примірного положення серед основних завдань діяльності комітетів зазначено: «вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою».

Втім, відповідно до:

  • ст.32 Закону «Про місцеве самоврядування» - управління закладами освіти та організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;
  • ст.43 Закону «Про загальну середню освіту» - утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансується за рахунок засновників (власників).

Тобто, відповідальність місцевих органів самоврядування за матеріально-технічне забезпечення перекладено (не зрозуміло, частково або повністю) на добровільні громадські формування із сумнівним статусом.

Яким чином, за допомогою яких механізмів та на підставі яких нормативно-правових актів батьківські комітети мають виконувати завдання з матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів?

6. У п.4.1 Примірного положення зазначено: «Комітети мають право … створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів», у той час як батьківські комітети не є фізичною чи юридичною особою, а ст.12 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає, що «засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права».

За якою організаційно-правовою формою утворюються батьківські комітети і згідно яким Законам України МОН надало такі повноваження батьківським комітетам?

Беручи до уваги, що діяльність «Батьківських комітетів» не нормується жодним Законом України, а «Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів» не зареєстроване в Міністерстві Юстиції; не відповідало законодавству, діючому на 2004 рік, і не відповідає діючому зараз, просимо Вас :

  • скасувати НАКАЗ МОН від 02.06.2004р. №440;
  • провести консультації з громадськістю і впорядкувати питання діяльності громадських об’єднань в закладах освіти згідно чинного законодавства.

Освіта.ua
08.12.2016

Популярные блоги
И. Ликарчук: кому и для чего нужны измерения? Каждый учитель без дорогого общенационального измерения знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики
В. Онацкий: что делать с учителями-пенсионерами Если учитель достиг пенсионного возраста, то это вовсе не означает, что он не является современным
А. Истер: поиск оптимального формата НМТ-2023 Обязательным для выпускников должно быть тестирование и по истории Украины, и по математике
Александр Мирошниченко: обучение – это не пытки В Украине ребенок без таланта к математике полноценным человеком не считается
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев