Новое в стипендиальном обеспечении

Разъяснение Профсоюза работников образования и науки о порядке назначения стипендий и их размеров

Новое в стипендиальном обеспечении

Роз’яснення Профспілки працівників освіти і науки щодо порядку призначення стипендій та їх розмірів у зв’язку зі зміною законодавства про стипендіальне забезпечення.

Згідно з пунктом 4 статті 62 закону «Про вищу освіту» соціальні стипендії призначаються студентам вищого навчального закладу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок призначення і виплати стипендій (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 (далі Порядок).

Соціальна стипендія

Відповідно до зазначеної вище статті закону «Про вищу освіту» студенти вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

Норма щодо гарантованого права студентів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії передбачена пунктом 22 зазначеного Порядку із змінами.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» установлено, що вищі навчальні заклади призначають стипендії відповідно до встановленого порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року.

Відповідно до пункту 20 Порядку соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам вищих навчальних закладів, зокрема з числа дітей-сиріт, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку.

Відповідно до пункту 6 Порядку стипендії студентам вищих навчальних закладів виплачуються один раз на місяць і призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Згідно з пунктом 13 Порядку для осіб, які протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання, за рішенням керівника навчального закладу може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі, коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

Отже, оскільки стипендія, зокрема соціальна, відповідно до Порядку призначається на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, то студент, який отримував соціальну стипендію, не позбавляється такого права у період ліквідації академічної заборгованості, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру.

Відповідно до пункту 5 Порядку для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних) студентам наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії, до складу яких входять представники первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються.

За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.

Якщо в листі йдеться про студентів, яким соціальна стипендія була призначена у 2016 році, то до першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року, продовжує діяти порядок призначення стипендій, що діяв станом на 2016 рік.

Пунктом 18 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882, було передбачено, що студенти вищих навчальних закладів, які вперше претендували або поновлювали право на призначення соціальної стипендії, подавали стипендіальній комісії документи, що підтверджували їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймала рішення щодо призначення соціальної стипендії.

Тобто Порядком у попередній редакції не було обумовлено питання щодо виплати соціальної стипендії та термінів її призначення, зокрема за наявності у студентів академічної заборгованості.

Тому студентам з числа дітей-сиріт, які мали право на соціальні стипендії, до застосування нового Порядку має виплачуватися соціальна стипендія, зокрема й впродовж терміну ліквідації академічної заборгованості.

Розміри соціальної стипендії затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 1045 встановлено, що для студентів вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року на умовах, визначених у Порядку.

Відповідно до пункту 7 Порядку соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, соціальна стипендія виплачується щомісяця в розмірі 2000 гривень.

Академічна стипендія

Стосовно розміру академічної стипендії студентів 6 курсу, які закінчують навчання у лютому 2017 року та мали останній семестровий контролю у червні 2016 року, повідомляємо наступне.

Розміри стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047.

Пунктом 11 зазначеної постанови (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 №32) установлено, що ця постанова застосовується під час призначення стипендій відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Оскільки вищі навчальні заклади призначають стипендії відповідно до нового порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року, то студентам 6 курсу до закінчення навчання у лютому 2017 року стипендія має виплачуватися в розмірах, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8.10.2015 № 797 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165».

Відповідно до цієї постанови студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр», стипендія виплачується в розмірі 825 гривень на місяць, та, крім того, виплачується належна сума індексації.

По материалам Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Освіта.ua
23.02.2017

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Студент за справедливость
Хорошо написано! Только.... НЕ ПЛАТЯТ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ!!!!!! Нет финансирования ( в бухгалтерии говорят так) В хваленом НУК им.Макарова (Николаев) и профком отлично работает, и ВУЗ -ого-ого -го!!!! А студенты- сироты пешочком ходят через весь город в универ и Мивину заваривают на обед - не платят стипуху!!!!!!!!!!
Юлия
Какие документы нужны для подачи на соц. стипендию как с малоимущей семьи?
Студент за справедливость
Для Юлия: Зайдите в профком своего учебного заведения и Вам все расскажут. Только сироты - студенты не получили стипендии социальной даже за январь и неизвестно когда это будет
Комментировать