Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Виникнення буржуазної держави. Англія.
Загрузка...

Виникнення буржуазної держави. Англія.

На початку ХVІІ ст. Англія виглядала країною більш буржуазною, ніж феодально-кріпосною. Великих успіхів досягли промисловість і морська торгівля. Широкий розвиток одержує кораблебудування. Головним предметом експорту являється уже не шерсть, а готове сукно.

І. Передумови революції. Початок революції.

Але буржуазія залишається незадовільною. ЇЇ тяготить урядова опіка над виробництвом товарів і їх продажею. Постійне роздратування  називає відкрите вимагательство грошей то під виглядом податків, то під виглядом мита. Незадоволення охопило і англійське село. Ознаки революційної ситуації (низи не хочуть, а верхи не можуть управляти по-старому) виявлялись всюди в селянських виступах, робітничих безпорядках". Кризова ситуація виявилась і в парламенті. Опозиція, яка склалась тут, переходить в наступ. В 1614 році парламент був розпущений до строку. Але король чинить опір і розправляється з опозицією.

В 1628 році парламент приймає "Петицію про права, основою якої є ідея конституційної монархії,  ніяких податків без парламенту, ніяких арештів, відміна всіх надзвичайних судів. Король Карл і без особливого бажання затверджує Петицію показуючи, що він не збирається її притримуватись. І в 1629 році розпускає знову парламент. В Англії наступає пора безпарламентського правління. В 1640 році король скликує новий парламент, що вирішити питання про війну з Шотландією (він намагався нав'язати Шотландії богослужіння по англійському взірцю). Парламент нічим не допоміг королю, армія виявилась безсильною. Король знову зтикається з ворожістю парламенту. Нова сесія парламенту скликана восени 1640 року, стає "довгою", так як парламент в умовах кризисної ситуації стає керівником широкого антифеодального руху.

В своєму розвитку англійська буржуазна революція пройшла декілька етапів. Перший конституційний період - 1640 - 1642, коли затверджувались принципи "Петиції про права" принципи конституційної монархії. В 1647 році після 5 р. громадянської війни між королем і парламентом, тобто між феодальною реакцією і революційним народом починається переїзд до бурж. дем. етапу революції, який закінчується страченням короля. (1649). І утвердження буржуазної республіки 1649 - 1653 рр. Органічним продовженням цієї республіки став режим військової диктатури відомої під назвою протекторату Кромвеля. (1653-1658). Це державний устрій (від слова захищати) одержав своє відтворення в Конституції, яка відома під назвою Оруддя управління - 1653, по якій признавались законодавча влада парламенту, зосереджена в одній палаті парламенту. Установлювався для всіх виборчий ценз 200 фунтів і таким чином народні маси були усунені від виборів. Парламент протекторату не став парламентом народу. Комадування армією зосередилось в руках Кромвеля. По суті влада знову зосередилась в руках однієї особи не дивлячись на прийняту Конституцію і революційні перетворення так як і законодавча влада також належала йому.

В 1658 році Кромвель помер, а в 1660 році здійснилась реставрація династії Стюартів, при підтримці частини військових і буржуазії до влади син страченого - Карл, який урочисто підтвердив "Велику Хартію 1215 року", "Петицію про права", податкові права парламенту, обіцяв  правити в згоді з парламентом, не переслідувати діячів революції. Але він не виконав своїх обіцянок. Труп Кромвеля був викопаний і повішений, хто лишився живим з діячів революції був страчений або втік з країни. В 1677 році Карл прийняв закон, по якому вносились корективи в земельне право. Якщо у селянина не було відповідного титула на землю, земля його признавалась власністю лендлорда. В інтересах землеволодіння новий уряд встановлює вигідні мита при ввозі дешевого хліба. Таку ж політику проводив і брат Карла ІІ Яків. Отже, реставрація монархії повернула країну до старої виборчої системи, старої палати лордів, непомітно скасувала хоч якісь революційні завоювання.

Така політика, якою знову був незадоволений в першу чергу панівний клас, привела до утворення в цьому класі двох партій - торі і вігі. Торі об'єднала в своїх рядах конкрективні круги землевласників, вігі представляла інтереси промисловців і торговців.

Виникнення цих двох партій поклало початок буржуазної двухпартійної системи, яка є основою політичного устрою сьогоднішньої Англії - консерватори - (торі), ліберали - (вігі).

В 1679 році вігі перемагають на парламентських виборах і добиваються закону, за допомогою якого противники урядової політики були захищені від репресій. Згідно цього закону арештованим надавались права і можливості заявляти клопотання про хід слідства, особистого характеру, умови звільнення арештованого. Позитивне значення цього закону в тому, що в ньому закріплювались гарантії проти неправосудних арештів.

В 1688 році через три роки після того, як місце на престолі зайняв Яків ІІ торі і вігі об'єднавшись здійснили так звану славну революцію, в результаті якої Яків ІІ був зміщений з престолу і вік з країни. Його місце зайняв Вільгельм Оранський. Причини зміщення Кова в його пол. Тиц. Зайнявши престол, він розігнав парламент, вигнав суддів з партії вігів, залишив міста їх самоуправління.

     

Кандидатура Вільгельма була приємлема по причині, що він був протестантом, політичним діячем, вихованим в дусі конституційного правління, був близький інтересам і землевласників, і промисловості, і тому, що він був з королівської родини (чоловік Марії дочки Якова).

В 1689 році пройшла коронація Вільгельма і в цьому ж році був підписаний акт, який став юридичною основою англійської конституційної монархії "Біль про права".

Основні положення:

  • всякий закон виходить від парламенту;
  • узаконюється свобода дебатів в парламенті, свобода петицій, гарантується часте скликання парламенту;
  • парламент визначає склад і чисельність армії і кожний рік виділяє для цього кошти.

Отже, переворот 1688 року здійснений без пролиття крові, був справою обох партій торі і вігі. Цей договір мав свої наслідки. Компроміс між феодальним дворянством і буржуазією не дивлячись на зберігся в ХVІІІ ХІХ ст. Зберігається він і до цього часу. Він полягав в тому, що земельному дворянству були залишені всі основні місця в державному апараті і дворяни землевласники в своїй політиці будуть керуватися не тільки власними інтересами, але і інтересами буржуазії. Але раз дворянство звергло панівне положення в державному апараті. І значну частину своїх земель значить англійська буржуазна революція не була доведена до кінця.

2. Посилення ролі парламенту.

ХVІІІ ст. було часом дальшого формування конституційної монархії. Цьому сприяли значні перетворення в промисловості, які висунули Англію в число перших промислових країн світу. Нечуваним способом розвинулась мануфактура, щоб потім уступити місце паровій машині і фабрикам.

В переході від мануфактурної стадії кап. Виробництва до машинної фабричної - основний зміст промислової революції.

На початку ХVІІ ст. виникають зміни і в політичному житті.

Цей період характерний обмеженням королівської влади.

В 1701 році видається "Акт управління" яким розмежовувалася влада короля. Згідно цього  акту всі рішення, які приймались, повинні підписуватись не тільки королем, але міністром, в віданні якого знаходилась справа, по якій виносилось рішення, право "вето" за королем з того часто зберігалось формально, практичного воно не знайшло з того часу відтворення, цим актом закріплювався принцип незмінності суддів - зміщення судді могло бути не інакше як по рішенню обидвох палат (До цього часу судді були на посаді, бо було угодно його величності королю).

За королем звичайно зберігались всі зовнішні знаки величі. При всякій новій коронації парламент встановлює розміри "цивільного листа". В ХІХ ст. Цивільний лист передбачав виплату 385 тис. фунтів.

У ХVІІ ст. В Англії складається парламентська система, суть якої в тому, що уряд - Кабінет міністрів править під контролем парламенту.

На протязі ХVІІ ст. Парламент зміцнює свої позиції, вирішує все більше коло державних питань. І це свідчить про дальшу демократизацію суспільства.

Право і закони Англії характеризувались консерватизмом, тобто сталістю. Кримінальний процес базувався на Великій Хартії вольностей 1215 року. Зміни в нього були внесені лише Законом 1679 року.

Консеравтизм англійського кримінального права зберігся в покараннях спалення, колесування, четвертування.

Найтяжчим з кримінальних злочинів є державна зрада, основним законом до нього залишився "Акт про зраду" 1352 року.

В Англії на той час було відсутнє цивільне право як галузь права, закони якої видавались королем, а потім парламентом, стосувались окремих галузей цивільного права. У ХVІІІ - ХІХ ст. Розвинулось договірне право, де вироблялись поняття і означення договорів і зобов'язання за них.

В сімейному праві тривалий час зберігались і феодальні пережитки. До кінця ХІХ ст. Право управління в сім'ї належало чоловікові, отже, і право розпорядження подружнім майном. Лише в кінці ХІХ ст. було встановлено право припинення шлюбу через розлучення.

Суттєвих змін потерпіло виборче право. Кромвелем було відмінено середньовікове виборче право, а при реставрації Стюартів воно було знову відновлено. Тому в кінці ХVІІ ст., коли перемогла буржуазно-демократична революція, зміцнилась роль парламенту, воно потребувало корінної зміни.

Реформа 1832 року встановила, що виборцями ставали всі особи, які досягли повноліття 21 року. Реформа 1867 року була спрямована на те, щоб у парламент пройшло якомога більше депутатів з робітничого класу, який на той час уже оформився як клас пролетаріату. Таким чином прибавився і мільйон голосуючих. В 1872 році вводиться таємне голосування.

Реформа 1867 року була спрямована на те, щоб уступаючи вимогам пролетаріату в число виборців ввійшли працівники с/г і дрібні орендатори. Завдяки цьому кількість виборців в графствах виросло втричі.

Кримінальний процес також потерпів зміни. Судочинство почалось веститсь на англійській мові (на суміші французького і норманського наріч). Обвинувачений з 1646 року почав одержувати копії обвинувачувального акту і список присяжних. В 1696 році йому було надано право користуватись послугами захисника. Тортури були відмінені лише в 1772 році.


11.06.2009

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!