Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Реформування Російської держави у 60-70-х роках XIX ст. Реферат
Загрузка...

Реформування Російської держави у 60-70-х роках XIX ст. Реферат

Крім селянської у 60-70-х рр. XIX ст. було здійснено ряд інших реформ: земську, міську, фінансову, судову, шкільну, військову, поліцейську та ін.

Згідно з Положенням про губернські та повітові земські установи 1864 р. в Росії було створено органи земського самоврядування. У виборах до земств брало участь все населення, що мало земельну власність, але при цьому виборці (поміщики, міщани та селяни) мали різні права. Тому у земствах переважали дворяни-поміщики.

Земства повинні були дбати про спорудження і підтримання в належному стані шляхів, медичне обслуговування населення, народну освіту, поштовий зв'язок тощо.

Офіційно земства мали обмежені функції, однак вони були осередками самоврядування, тому царський уряд намагався обмежити їхні фінансові можливості та вніс зміни у виборчу систему земств: обирати і бути обраними до земств могли тільки поміщики-дворяни, селяни ж обирали лише кандидатів у повітові земські збори. Надалі губернатор з обраних кандидатів призначав гласних, затверджував призначення голів повітових та земських управ.

Згідно з міською реформою створювалися виборне міські думи як розпорядчі та міські управи як виконавчій Члени думи обиралися всіма платниками податків міста}! (власниками торговельно-промислових підприємств прибуткових домів) за безстановим принципом. Порядок виборів забезпечував переважання в думах і управах найзаможніших мешканців міста. Органи міського управління займалися питаннями благоустрою, торгівлі, промисловості, охорони здоров'я та ін.

Однією з найпослідовніших із реформ була судова. Уперше було запроваджено інститут присяжних засідателів, виборність, незалежність та незмінність суддів, рівність усіх перед законом, гласність.

У 60-70-х рр. відбулася реформа освітянської справи: запроваджено єдину систему початкової освіти (як державної, так і приватної); засновано класичні та реальні чоловічі й жіночі гімназії; відновлено академічну автономію університетів (рада професорів керувала життям навчального закладу).

Гостра фінансова криза зумовила необхідність перетворень у галузі фінансово-кредитної системи. Почали діяти Державний банк, приватні комерційні акціонерні банки, запроваджено акциз на продаж спиртних напоїв, збільшено податки на товари широкого споживання.

Зміни торкнулися також організації та побудови збройних сил. Створено військові округи, прийнято новий військовий статут, згідно з яким запроваджувалася загальна військова повинність для осіб чоловічої статі, яким виповнилося 20 років, скорочено термін військової служби, скасовано тілесні покарання.

     

Реформи 60-70-х рр. мали за мету пристосувати існуючий суспільно-політичний устрій Росії (самодержавство) до потреб капіталістичного господарства. Проте вони були непослідовними (зберігалися основні дореформені центральні та місцеві установи).

Література

  1. Всемирная история: Учебник для студ. вузов / Георгий Борисович Поляк (ред.), Анна Николаевна Маркова (ред.). - М.: Культура и спорт, 1997. - 496с.
  2. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович. Федерализм в истории России: [В 3 кн. ] / Р. Г. Абдулатипов, Л. Ф. Болтенкова, Ю. Ф. Яров. - М.: Республика, 1992.
  3. Аграрная эволюция России и США в XIX - начале XX века: Материалы сов. -амер. симпозиумов / Отв. ред. И. Д. Ковальченко, В. А. Тишков. - М.: Наука, 1991. - 358, [1] с.
  4. Бобович Ирина Михайловна. Экономическая история России, 1861-1914 годы: Учеб. пособие / И. М. Бобович; Санкт-Петербург. ун-т экономики и финансов, Каф. экон. истории. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1995. - 135, [1] с.
  5. Вернадский Георгий Владимирович. Московское царство / Е. П. Беренштейн (пер.). - Тверь: ЛЕАН, 1997. - 512с. - (История России).


12.10.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!