Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Стародавній Рим та його культура. Реферат

Стародавній Рим та його культура. Реферат

Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму. Релігійне життя Стародавнього Риму. Розвиток наукових знань римлян

Зображення життя імперії в ораторстві, літературі та театрі Риму

Гостра політична і соціальна боротьба, що розгорнулася в Римі з другої половини II ст. до н. е., сприяла появі прозаїчних жанрів: публіцистики, памфлетів, промов, мемуарів, історичних коментарів, трактатів державного діяча і письменника Марка Порція Катпона Старшого, у яких він закликав римлян до мужності, наслідування доблесті предків, а також давав корисні господарчі поради. Квінт Енній склав перший національний епос "Аннали", присвячений історії Риму до другої Пунічної війни, в якому він оспівував гуманність, культуру, освіченість, звитягу римлян.

Марк Туллій Цицерон увійшов в історію як видатний оратор, філософ і письменник. Він написав багато творів про ораторське мистецтво, а також філософські трактати і промови. Найбільше він уславився промовами на захист республіки. Цицерон вважається засновником європейського ораторського мистецтва.

Лірична поезія була представлена в Римі творами Гая Валерія Катулла, який складав невеликі поеми на міфологічні сюжети, писав ліричні вірші.

Мистецтво Риму періоду республіки формувалось під значним впливом етруського та грецького мистецтва доби еллінізму. Особливо яскраво цей вплив виявився у портретній скульптурі та живопису. Характерними особливостями римського мистецтва були натуралістична точність зображення у портретах, практичність і водночас ошатність архітектури, використання рельєфів, присвячених історичним подіям.

У період республіки римляни будували переважно споруди практичного призначення - міські мури, дороги, мости, акведуки, складські приміщення, цирки. І нині функціонує Аппієвий шлях, прокладений у IV ст. до н. е., водогін Аква-Ашгіа завдовжки понад 16 км. Значними громадськими спорудами в Римі були базиліки - великі прямокутні будови з великим залом, розподіленим рядами колон на кілька приміщень.

Центром торговельного і громадського життя Рима була площа Форум Романум, навколо якої розташовувались культові та громадські споруди: державний архів, храм Сатурна, храм богині Конкордії, базиліка Юлія. Для римської культової архітектури типовим був храм Вести, охоронниці домашнього вогнища, що мав округлу форму з колонами.

Релігійне життя Стародавнього Риму

     

Своєрідними були й поховальні споруди - мавзолеї, колумбарії різноманітної форми: у вигляді вежі, хлібного кошика, піраміди тощо.

Досить поширеною була портретна скульптура, зокрема зображення померлих. Для них характерні точність відтворення рис обличчя, непорушний спокій. На початку І ст. до н. е. під впливом грецького мистецтва портрети набули більшої виразності.

Живописом римляни прикрашали стіни храмів. Тріумфальні процесії римських полководців супроводжували картини із зображенням битв, що потім виставлялися в базиліках і храмах.

Після завоювання Греції поширився декоративний розпис будинків, що імітував кольоровий мармур. На мурах міст зображували пейзажі, сцени з міфів. Чудовою пам'яткою живопису І ст. до н. е. є розпис вілл, що були розташовані неподалік від Помпеї (пізніше засипані попелом під час виверження вулкана Везувій).

У релігійних віруваннях східні культи, що існували в Римі у II ст. до н. е., набули дедалі більшого поширення за часів імперії. Імператор Калігула спорудив храм єгипетської богині Ізіди в Римі на Марсовому полі. Імператор Клавдій скасував заборони стосовно культу Кібели, а імператор Коммод брав участь у містеріях на честь бога Мітрд.

Поряд зі східними культами поширювалася халдейська астрологія: майже при кожному імператорі був астролог, порадами якого він керувався не лише в особистому житті, айв державних справах.

Розвиток наукових знань римлян

Завоювання періоду імперії, а також пожвавлення торгівлі сприяли розвитку наук, зокрема географії.

У І ст. географ та історик Страбон описав ряд країн, звернувши особливу увагу на Європу, Азію та Північну Африку. Того ж сторіччя римляни вперше досягли Цейлону, Під час походів римлян в Африку були описані флора та фауна її північно-західної частини, вивчений Ніл до району Нільських боліт.

Досягнення античної медицини звів у єдину систему Клавдій Гален - лікар і природознавець, автор праць з анатомії та фізіології людини, терапії, фармакології, гігієни. Його дослідження мали великий вплив на розвиток європейської медицини доби Відродження і нового часу.

Для римської науки часів імперії характерним є прагнення до енциклопедичності, узагальнення та систематизації набутих знань. Прикладом цього є "Природнича історія" державного діяча і письменника Плінія Старшого, у якій ідеться про астрономію, фізику, географію, антропологію, зоологію, ботаніку, медицину, фармакологію, мінералогію, мистецтво тощо.

"Золотим віком" римської літератури називають І ст. до н. е. - початок І ст. н. е. Він представлений іменами таких титанів, як Вергілій, Горацій, Овідій. Найвизначнішим твором видатного поета Марона Публія Вергілія вважається поема "Енеїда" - класичний зразок римської епопеї. Вона присвячена мандрам і діянням троянського героя Енея - засновника нового царства, що поклало початок Риму. "Енеїда" створена під впливом поем Гомера, але є оригінальним, суто римським твором. Вона насичена драматизмом, особливо вражають сцени загибелі Трої, самогубства цариці Дідони, війни в Італії. Вергілій вперше в античній літературі розкрив трагізм долі людини, яка змушена коритися обов'язку, нехтуючи власними почуттями.

Поема мала великий вплив на перші європейські епічні поеми, поезію Відродження та Нового часу.

Твори Вергілія були надзвичайно популярні в Україні XVI-XVIII ст., вивчалися в братських школах, Києво-Могилянській академії, вплинули на розвиток української поезії. У бурлескному, гумористичному стилі, надавши обстановці та героям суто українського характеру, сюжет використав І. Котляревський у безсмертному творі, що започаткував новий етап у розвитку української літератури.

Найславетнішим представником своєрідного жанру любовної елегії був поет Публій Овідій Назон. Його твори дотепні та досконалі. І нині відомі його дві великі поеми "Метаморфози" (поетичний переказ греко-римських міфів про перетворення людей на квіти, дерева, тварин) та "Фасти" (про римські релігійні свята).

Із прозаїчних жанрів цієї доби найпоширенішими були історичні праці та романи. Найвидатнішим римським істориком був Тіт Лівій - автор монументальної праці "Римська історія" із 142 книг. Він захоплююче викладав історію Римської держави, змалював величні постаті героїв минулого, славетних полководців республіки, створив образи ідеальних римлян - працелюбних, суворих, мужніх.

Історик і політичний діяч Публій Корнелій Таціт відомий насамперед працями "Історія" і "Аннали" про події періоду ранньої імперії. Основним об'єктом його зображення були відносини Сенату з імператорською владою, характери та вчинки імператорів.

Перу Тая Петронія належить перший в європейській літературі роман "Сатирикон" з 20 книг. Головний герой роману мандрує Італією. Розповідаючи про його пригоди, автор подав сатиричну картину побуту римських рабовласників, висміяв грубість, невігластво "нових багатіїв".

Розважальний характер має роман письменника Луція Апулея "Золотий віслюк", у якому з гумором, у казковому стилі доповідається про пригоди юнака, якого кохана помилково перетворила на віслюка.

В архітектурному мистецтві на зміну суворій простоті часів республіки прийшли пишність і розкіш імператорського Риму. Споруджувалися величезні храми, урочисті архітектурні ансамблі форумів, зокрема форум Августа - площа, обнесена муром, з храмом Марса, форум Веспасіана та форум Нерви. Але найграндіознішою спорудою імператорського Риму вважається Колізей - амфітеатр на 50 тис. глядачів.

Новим словом в архітектурі став Пантеон - храм усіх богів, перекритий високим куполом діаметром 43,2 м. Цей храм і досі вражає ідеальними пропорціями.

Скульптура часів імперії була представлена здебільшого портретними ідеалізованими зображеннями імператорів та членів їхніх сімей, часто у вигляді богів і богинь.

Для настінних розписів цього часу властиві врівноважені композиції. Часто використовувалися єгипетські, східні мотиви, зображувалися гірлянди з плодів, квітів.

Досягнення техніки, науки, мистецтва Стародавнього Риму стали цеглинкою фундаменту, на якому формувалася сучасна європейська цивілізація.

Література

  1. Всесвітня історія: пробне оцінювання:[навчальний посібник]. - Х.: Факт (редакція журналу "Вісник ТІМО"), 2008. - 22с.
  2. Андріяненко Віра Іванівна. Історія і теорія української і зарубіжної культури: навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 176c.
  3. Феденко Панас. Історія Італії: від упадку Римського цісарства до останніх часів. - Львів: Народний ун-т, 1936. - 46с.
  4. Алексєєв Юрій Миколайович, Вертегел Андрій Григорович, Казаков Олександр Олексійович. Всесвітня історія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. - К.: Каравела, 2006. - 240с.
  5. Голованов Сергій Олександрович, Дрібниця Віталій Олександрович. Всесвітня історія. Історія стародавнього світу: Навч. посіб. для 6 кл.. - К.: Фаренгейт, 2000. - 272с.


11.10.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!