Загрузка...

Соціальне управління: об'єкт і суб'єкт. Реферат

Кожен клас і вид управління припускає глибоке знання як об'єкта, так і суб'єкта управління

У соціальному керуванні об'єкт одночасно виступає і його суб'єктом, тому що й у тім і в іншому випадку мова йде про людей і складених ними соціальних спільнот. Кожна людина має визначену підлогу, вік, здібності, темперамент і характер, що знаходить висвітлення й у характеристиках відповідних соціальних систем. Наприклад, дослідження, проведені голландським ученим Г. Хофстеде, показали, що європейські країни відрізняються друг від друга по етнопсихологічних параметрах.

Так, дистанція влади (рівень нерівності між людьми, що сприймається населенням країни як нормальний) виявилася занадто великою у Бельгії, Франції і Португалії. Колективізм превалює над індивідуалізмом у Португалії і  Греції. Австрія, Німеччина, Італія, Англія й Ірландія - переважно "чоловічі" країни, тоді як Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди - "жіночі". Бельгія, Іспанія, Франція, Греція, Португалія не люблять ризику, у той час як Данія, Ірландія, Англія і Швеція вважають ризик шляхетною справою.

Усі ці особливості впливають на менеджмент в окремих країнах. Велика дистанція влади сприяє централізації, а незначні розриви між рівнями соціального управління висувають на перший план децентралізацію. Колективізм сприяє спільним зусиллям і сімейним підприємствам, індивідуалізм стимулює пошук особистої винагороди і професійну мобільність. "Чоловічий" показник сприяє змагальності і елітаризму, "жіночність" стимулює розвиток солідарності і співчуття до ближнього. Відмовлення від ризику йде поруч зі схильністю до регламентації і владності, тоді як протилежне поняття заохочує опортунізм і толерантність до незвичайного поводження і т. д.

Тому проблеми формування і реалізації моделі соціального управління потрібно вирішувати диференційовано як на макрорівні у відношенні окремих країн і регіонів, так і на мікрорівні щодо конкретних організацій з обліком сформованих у них типів організаційної культури і відповідних тенденцій історичного розвитку. Іншими словами, модель господарювання і управління, прийнятна для однієї країни (регіону), може виявитися неспроможної і недійовий для іншої через розходження в прояві фактора культури і етнопсихологічних особливостей.

Зміст науки соціального управління - виявлення законів і закономірностей, розробка принципів, функцій, форм і методів цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління суспільством, його головними сферами і ланками. Тому основа наукового менеджменту - соціальні закони і їхня дія в процесі соціального управління.

Звідси теорія соціального управління - це комплексна система знань, що використовує дані різних соціальних наук для розробки принципів і методів впливу на людей у соціальних процесах на основі встановлення законів і закономірностей управління суспільством.

Соціальне управління як особливий вид людської діяльності виникає з необхідності організації спільної діяльності людей і породжується, з одного боку, поділом праці (в основі якого лежить нерівність здібностей), а з іншого боку - соціально-історичними умовами конкретного суспільства. При цьому соціальне управління є діяльністю, що охоплює весь процес громадського життя,  - політичну, економічну і духовну сфери.

Література

  1. Особливості соціального управління.
  2. Керування суспільством: проблеми і перспективи.
  3. Соціологія. Підручник / Під ред. Печі. – К., 2000.


30.05.2012

Загрузка...