Osvita.ua Высшее образование Рефераты Социология Розвиток української науки про державне управління. Реферат

Розвиток української науки про державне управління. Реферат

Державно-управлінська наука в незалежній Україні почалася зі створення Інституту державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, який очолив професор Б. О. Кравченко

Ближче до середини 90-х рр. на базі Інституту була створена Українська Академія державного управління при Президентові України (нині – Національна академія державного управління при Президентові України); її ректором став відомий фахівець у галузі управління освітою професор В. І. Луговий.

Академія являє собою загальнонаціональну систему навчання (головним чином на рівні магістрів державного управління) й підвищення кваліфікації державних службовців, проведення наукових досліджень і підготовки наукових кадрів у сфері державного управління; крім центрального закладу в Києві, вона включає ще чотири регіональні інститути державного управління (спочатку вони працювали як філіали Академії): у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

У другій половині 90-х рр. державне управління в нашій країні остаточно інституціалізовалося як галузь науки: його було включено до відповідного переліку ВАК України. У цьому процесі визначну роль відіграв перший голова експертної ради ВАК України з державного управління, відомий фахівець із питань соціальної філософії та соціальних технологій професор В. М. Князєв.

В установчих документах ВАК державне управління визначалось як галузь науки, що охоплює філософські, теоретико-методологічні, фундаментальні та прикладні дослідження проблем організації, становлення й розвитку управління в державі, системі центральних, галузевих, територіальних, місцевих органів влади, а також у державних установах. Підкреслювалося, що в її межах дослідження спрямовані на виявлення на міждисциплінарному рівні принципів, законів, закономірностей, загальних тенденцій та специфічних особливостей становлення, функціонування й розвитку державних органів, організацій та державного управління соціальними процесами.

У експертну раду ВАК України з державного управління входили такі визначні фахівці, як доктор політичних наук, ректор МАУП (найбільшого приватного ВНЗ України) В. М. Бебик, доктор філософських наук Ф. М. Канак, доктор економічних наук Ю. П. Лебединський, доктор педагогічних наук В. К. Майборода, доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України, академік АМН України Л. А. Пиріг та ін. Авторові пощастило працювати з ними в експертній раді з самого початку її функціонування.

З середини 90-х рр. набирали силу згадані регіональні інститути Академії. Першим було створено Дніпропетровський філіал, який очолив управлінець із великим досвідом

С. М. Серьогін. З кінця 1995 р. функціонує Харківський філіал (нині – Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України); з моменту його заснування посаду директора обіймає професор Г. І. Мостовий.

З самого початку свого існування серед інших регіональних Харківський інститут вирізняється потужним науковим потенціалом. У ньому з магістрантами працювали видатний діяч освіти й науки України, який близько двадцяти років очолював Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), професор І. Є. Тарапов, засновниця Харківської наукової й освітньої школи в соціології, дослідниця, яка була одним із основоположників сучасної соціологічної науки в Україні та СРСР, професор О. О. Якуба. До викладання були залучені провідні науковці Харкова й України – соціологи О. Д. Куценко і Л. М. Хижняк, економісти Є. М. Воробйов, М. М. Кім, В. М. Лісовицький, Г. С. Одінцова, А. І. Яковлєв та ін.

     

З 2002 р. у Харківському регіональному інституті НАДУ працює спеціалізована вчена рада з державного управління; її очолив доктор філософських наук В. В. Корженко, заступником голови став доктор економічних наук О. Ю. Амосов, серед членів ради – голова Харківської обласної державної адміністрації Є. П. Кушнарьов. Уже захищені успішно кілька дисертацій, з-поміж яких за теоретичним рівнем і практичною значущістю слід виділити дослідження заступника начальника Головного управління економіки та ринкових відносин Харківської облдержадміністрації І. Л. Райніна. Підготовлено й створюється ще багато цікавих робіт, у яких аналізуються актуальні проблеми державного управління, науково опрацьовуються механізми їх розв’язання.

На завершення хотів би звернутися до вищого керівництва держави й до ректорів найповажаніших класичних університетів України – Київського, Харківського, Львівського, Одеського, Дніпропетровського, Таврійського: провідні класичні університети світу (а перелічені заклади, безсумнівно, входять до їх числа і, сподіваємося, надалі залишатимуться серед світових лідерів) повинні мати в своєму складі потужний факультет державного управління. Адже успішність розвитку будь-якої країни в ХХІ столітті залежить від масового засвоєння знань і вмінь у галузі керування суспільними справами. А вирішальний внесок в інтелектуальний розвиток країни роблять її провідні університети.

Для того, щоб належним чином виконувати цю вельми важливу соціальну функцію, університетам необхідно створити факультети державного управління, а ректорам – приділяти підвищену увагу їх кадровому забезпеченню, набору здібного й працьовитого студентського контингенту, інтенсивній участі в проведенні наукових досліджень у відповідній галузі.

Державному ж керівництву є сенс ліквідувати фактичну монополію НАДУ в галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери державного управління. Інтенсивне залучення провідних університетів до академічної діяльності з державного управління – одна з необхідних передумов ліпшого майбутнього України, її повернення в близькій (за історичними вимірами) перспективі до числа передових країн світу.

Література

  1. Студентство на шляху до іншого суспільства: ціннісний дискурс переходу (Л. Г. Сокурянська) // Український соціум. - 2004. - № 1 (3). - C. 56-63.
  2. www.politik.org.ua


28.05.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!