Osvita.ua Высшее образование Рефераты Риторика Комунікативна доцільність мови. Мовний етикет. Реферат
Загрузка...

Комунікативна доцільність мови. Мовний етикет. Реферат

Основою культури мови є комунікативна доцільність мови та мовний етикет

Комунікативна доцільність мови

До якостей "гарної" мови відносяться ті, що визначають її комунікативну доцільність. Це точність, виразність і багатство (іноді до комунікативних якостей відносять також чистоту, ясність і зрозумілість).

Точність мови зв'язується з точністю слововживання, правильним використанням багатозначних слів, синонімів, антонімів, омонімів. Найважливіша умова точності - дотримання лексичних норм.

Мова є точною, якщо мовець відбирає слова і конструкції, що точніше інших передають відтінки змісту, істотні саме для даного висловлення. Наприклад, якщо про дуже голосний лемент ми скажемо "оглушливий", то точніше поінформуємо слухача. Чи якщо виберемо доречне слово із синонімічного ряду (будувати - зводити) для тексту ділового стилю: "Будівельники обіцяли побудувати будинок у вересні, а до жовтня - завершити всі опоряджувальні роботи".

Якщо мовець піклується про те, щоб забезпечити зворотний зв'язок, викликати в слухача потрібну реакцію на повідомлення - інтелектуальну (зробити зрозумілим), емоційну (розбудити почуття), вольову (змусити діяти), то це є свідченням виразності цого мови.

Виразність може створюватися на рівні всіх мовних одиниць. У публічній промові і діловому спілкуванні часто використовують специфічні образотворчі засоби, що роблять висловлення яскравим, образним, емоційним.

Це так звані риторичні фігури - зафіксовані звороти мови, слова і вислови в переносних значеннях, що є прикрасою тексту. Вони збагачують і різноманітять повідомлення. У риториці традиційно розрізнялися фігури думки (засоби виділити саме дану думку, що не мінялася від передачі іншими словами) і фігури слова (спосіб привернути увагу у певному місці промови). Фігури слова, у свою чергу, поділялися на фігури додатка, зменшення, переміщення, переосмислення слів. Останні називають тропами.

Риторичні фігури думки

1. Антитеза

Протиставлення

Гірка робота, та солодкий хліб

2. Оксюморон

злиття парадоксальних протилежностей

Щасливий невдаха

3. Вигук

заклик, вплив на емоції

За людину!

За удачі!

4. Звертання

звертання до слухачів

Слухайте, громадяни...

 

5. Питання

передає міркування автора

Невже ви передумаєте?

6. Ампліфікація

поширення

Не буду говорити про те, що ти брехун, злодій, бюрократ, скажу лише...

 

Риторичні фігури слова

Фігури додатка (повтори)

1. Анафора

Единопочаток

Чекай, коли снігу метуть, чекай, коли жара...

2. Епіфора

Однакове закінчення

Без натхнення помирає талант, без роботи над собою помирає талант

 

Фігури зменшення

1. Еліпсис

пропуск слів

Ми піднімаємось, і негайно на коня...

 

Фігури переміщення

1. Інверсія

зворотний порядок слів

Тамара в театр пішла

2. Паралелізм

однотипна побудова речень чи їх частин

Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.

 

Фігури переосмислення (тропи)

1. Метафора

перенесення значення за подібністю

Усе нові хвилі молоді приходять в університет...

2. Метонімія

Переннесення за суміжністю

З міністерства прийшов папір... (офіційний документ)

3. Синекдоха

Переннсення значення за кількістю

І чутно було до світанку, як раділо місто

4. Іронія

Перенесення за протилежністю

Відкіля, розумна, бредеш ти, голова...

5. Гіпербола

посилення значення

Ми з вами сто років не бачилися!

6. Літота

зменшення

Море по коліно.

 

Експресію створюють також порівняння, епітети (художні означення), цитати, фразеологізми, прислів'я, крилаті вилови.

Домогтися точності і виразності можна лише за умови, що мовець володіє різноманітними засобами мови, різними способами передачі того самого змісту, якщо мова його досить багата. Показники багатої мови - великий обсяг активного словника (сучасна людина, у середньому, знає і використовує 7 - 9 тисяч слів), розмаїтість морфологічних форм, синтаксичних конструкцій.

Мовний етикет

Для вільного і коректного ділового спілкування людина повинна мати тонке знання мовного етикету. Етикетні ситуації мають свій словник, що налічує велику кількість варіантів.

Наведемо список деяких мовних зворотів з їх стилістичною характеристикою які є традиційними формами для більшості носіїв української мови:

Нейтрально

Офіційно

 

Вітання

Здрастуйте, Лідіє Іванівно!

Здрастуйте, колеги

Добрий день

Радий Вас вітати

Здрастуй, Ігор

Дозвольте вітати вас

Добрий вечір!

 

Добрий ранок!

 

З добрим ранком

 

 

Прощання

До побачення

Дозвольте відкланятися

На все добре

 (у мові осіб старшого покоління)

Усього найкращого

Дозвольте (дозволите) попрощатися

Будьте здорові

 

До зустрічі

Дозвольте проститися

До швидкої зустрічі

Дозвольте вас покинути

Прощавайте

 

 

Звертання

Дорогі друзі!

Шановні колеги!

Друзі мої!

Високошановний голово!

Дорогі гості!

Добродії! Пані Іванова!

Леоніде Володимировичу!

Пані та добродії!

 

Вельмишановний

 

Леоніде Володимировичу!

 

Вибачення

Прости (-іть)

Простіть, будь ласка, я...

Вибачите мені

Приношу вам свої вибачення

Прошу прощення

Мені треба принести вам свої вибачення

Заради бога, простіть

Дозвольте перепросити

Прости, я не хотів

 

 

Прохання

Будь ласка

Будьте люб'язні

 

Будьте ласкаві

Не відмовте в люб'язності

Дозволите...

Зробіть послугу

Можна...

 Чи не будете ви люб'язні

Прошу вас

Не вважайте за працю

У мене до вас прохання

Не заперечуєте, якщо я...

Дозвольте, будь ласка

Не погодилися б ви...

 

У мене до вас велике прохання: ви не могли б...

 

Подяка

Спасибі. Спасибі вам!

Дуже (украй, надзвичайно) вдячний

Велике спасибі

Дуже зворушений вашою увагою

Велике вам спасибі

Дозвольте подякувати вам

Я вам нескінченно вдячний

Я вам дуже зобов'язаний

 

Відповіді на подяку

Будь ласка. На здоров'я. За що мене дякувати.

Не варто подяки.

 

Ви дуже люб'язні.

 

Ви такі уважні

 

Поздоровлення

Поздоровляю вас...

Дозвольте вас поздоровити

Зі святом

Прийміть мої поздоровлення

Зі святом вас

Дозволите вас поздоровити

 

Ситуації мовного етикету незамкнені, відкриті, серед них виділяють також: залучення уваги, побажання, схвалення, відмову, співчуття, запрошення, пораду, комплімент та інші.

У зону мовного етикету входять правила вибору ти - чи Ви - форм спілкування. Звичайно ти - родинне, дружнє, інтимне, довірче, фамільярне; Ви - увічливе, поважне, офіційне.

Антиетикетне мовне поводження полягає у тому, щоб висловити зневагу до співрозмовника, принизити його соціальний статус, часто за допомогою грубих, лайливих слів. Але це не розв’язує конфлікту, а тільки негативно характеризує мовця.

Література

 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Наука, 1991. — 299 с.
 2. Атватер Й. Я Вас слушаю... Советы руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1984. — 112 с.
 3. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. — М.: Политиздат, 1986. — 334 с.
 4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. — Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. — 464 с.
 5. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методи управлення / Пер. с англ. — К., 1996. — 247 с.
 6. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М.: Мысль, 1978. — 216 с.
 7. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С. 90—93.
 8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. — М.: Дело, 1991. — 312 с.
 9. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. — К., 2000. — 19 с.
 10. Грейсон Дж. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. Пер. с англ. — М., 1991. — 319 с.
 11. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 302 с.
 12. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. — М.: Вече, 1995. — 384 с.
 13. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. — М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. — 200 с.


02.07.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!