Судові промови та їх види. Реферат

В судовому засіданні при розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ існує декілька видів судових промов

В судовому засіданні при розгляді кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ можна виділити такі види судових промов:

 • 1. Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах в суді першої інстанції.
 • 2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від обвинувачення в суді першої інстанції.
 • 3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції.
 • 4. Промова адвоката - представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.
 • 5. Само-захисна промова підсудного.
 • 6. Промова потерпілого і його представника,
 • 7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх представників (у межах цивільного позову в кримінальних справах).
 • 8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у суді першої інстанції.
 • 9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах.
 • 10. Промови прокурора й адвоката в кримінальних і цивільних справах у суді другої інстанції.
 • 11. Промови громадського обвинувача і громадського захисника в кримінальних справах.
 • 12 Промови позивача та відповідача або їхніх представників у цивільних справах.
 • 13. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільних справах.
 • 14. Промови уповноважених органів державного управління, профспілок, підприємств, установ, кооперативних організацій та їх об'єднань у цивільних справах.
 • 15. Промови представників громадських і трудових колективів у цивільних справах.
 • 16. Промови осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, та їхніх представників.
 • 17. Промова потерпілого в адміністративній справі.
 • 18. Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклувальників підсудного в кримінальній справі.
 • 19. Промова адвоката (представника сторони) при веденні господарських справ в арбітражному суді.
 • 20. Промова прокурора при підтриманні позову в арбітражному суді.

У попередньому параграфі цієї глави частково розкрився зміст судових промов державного, громадського обвинувача, цивільного позивача і цивільного відповідача, громадського захисника і захисника. Детальніше вони будуть висвітлені в наступних главах роботи.

Виходячи з предмета судової промови, пропонується структура та зміст промови прокурора при відмові від обвинувачення:

 • викладення фактичних обставин справи, як вони були встановлені попереднім слідством;
 • заява про непідтвердження обвинувачення в суді - про відмову від обвинувачення;
 • аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під час попереднього і судового слідства;
 • "фактичні обставини та юридичні підстави відмови від державного обвинувачення;
 • причини необґрунтованого притягнення особи як обвинуваченого до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо їх усунення;
 • пропозиції про поновлення порушених прав підсудного;
 • пропозиції про подальшу долю справи.

Література

 1. Аристотель. Риторика // Античные риторики. — М., 1978.
 2. Аристотель. Поетика / Пер. Б. Ієна. — К., 1967.
 3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990.
 4. Безменова Н. А. Неориторика: проблемы и перспективы // Семантика. Коммуникация. Стиль. — М., 1983.
 5. Введенском Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. — М., 1984.
 6. Вернидубов І. В. Проблеми підтримання державного обвинувачення за законодавством України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 1992.
 7. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія, укладена Я. Ф. Головацьким. — К. 1991.


01.07.2012

Загрузка...