Osvita.ua Высшее образование Рефераты Психология А. Маслоу. Гуманістична теорія особистості

А. Маслоу. Гуманістична теорія особистості

А. Маслоу вважав головною характеристикою особистості потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро

А. Маслоу – американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії особистості. Він стверджував, що людині, як і тварині, не властиві природжені інстинкти жорстокості і агресії, як уважав З. Фрейд. Навпаки,в них закладений інстинкт збереження своєї популяції, що змушує їх допомагати одне одному. Потреба в самоактуалізації своїх можливостей і здібностей властива здоровій людині, а найбільшою мірою – видатним людям. Суспільство може процвітати, якщо воно знаходить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних особистостей. Поступ суспільства відбувається не революційним шляхом, не соціальним перетворенням, а задоволенням гуманістичних потреб.

За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується людина і які вона може реалізувати в певних умовах. Однак ці потреби в самоактуалізації задовольняються лише за умов задоволення інших потреб і передусім фізіологічних. Більшості ж людей не вдається досягти задоволення навіть нижчих потреб. Ієрархію потреб, згідно з Маслоу, складають:

 • фізіологічні потреби;
 • потреби в безпеці;
 • потреби в любові й прихильності;
 • потреби в визнанні та оцінці;
 • потреби в самоактуалізації – реалізації здібностей і талантів.

Самоактуалізацію досягає лише невелика кількість людей, котрі являють собою особистості. Маслоу називає такі їхні особистості,як невимушеність у поведінці, ділову спрямованість, вибірковість, глибину та демократичність у стосунках, незалежність, творчі прояви та ін.

А. Маслоу психологію розглядає як один із засобів, що сприяє соціальному і психічному благополуччю. Вчений вважав,що поняття самоактуалізації особистості – це повне використання людиною своїх талантів, здібностей, можливостей тощо.

Особистісне зростання, за Маслоу, є задоволення чимраз вищих потреб, якими в його ієрархії є потреби в самоактуалізації. Рух до самоактуалізації не може початися, поки індивід не звільниться від домінування нижчих потреб, як від потреби у безпеці та визнанні. Прагнення до високої мети саме по собі є показником психічного здоров’я. Процес особистісного зростання здійснюється шляхом самоактуалізації, що передбачає тривалість, безперервність процесу зростання і максимальний розвиток здібностей.

Позитивні результати самоактуалізації матиме особистість із наступними характеристиками:

 • ефективне сприймання реальності та комфортні відносини з нею;
 • прийняття  (себе, інших, природи);
 • спонтанність, простота. природність;
 • сконцентрованість на завданні  (на відміну від сконцентрованості на собі);
 • деяка відстороненість і потреба бути насамоті;
 • автономія, незалежність від культури та середовища;
 • постійна свіжість оцінки;
 • містичність та досвід переживання вищих станів;
 • почуття єдності з іншими;
 • глибокі міжособистісні стосунки;
 • демократична структура характеру;
 • розрізнення засобів і мети, добра і зла;
 • почуття гумору;
 • самоактуалізована творчість.
 • протистояння акультурації, насадженню будь-якої часткової культури.

А. Маслоу зазначав,що самоактуалізовані люди не є досконалими, вільними від помилок, їм можуть бути властиві й проблеми пересічних людей: почуття провини, тривожність, сум, внутрішні конфлікти тощо. Але разом з тим вони обирають складні творчі завдання, які потребують великих зусиль.

Самоактуалізовані особистості постійно захоплені якоюсь справою, і захоплені на стільки, що відмінності між роботою і задоволенням для них зникають. Вони присвячують своє життя тому, що Маслоу називає найвищими цінностями  (істина, краса, добро, досконалість, цілісність тощо), або метапотребами.

     

Він описує вісім шляхів самоактуалізації:

 • повна віддача переживанням, коли людина цілком розкриває свою сутність;
 • відмова від загальноприйнятої поведінки, вміння прислухатися до внутрішнього голосу, голосу „ самотності”;
 • щомиттєві прогресивні вибори, які сприяють особистісному зростанню;
 • чесність, взяття відповідальності на себе;
 • готовність не подобатись іншим;
 • прагнення робити свою справу настільки добре, настільки це можливо;
 • граничні, вищі переживання, моменти екстазу;
 • виявлення індивідом того, що йому подобається, а що ні, що для нього добре, а що погано, куди він рухається й у чому полягає його місія.

Самоактуалізація вимагає відмови від захисного механізму десакралізації (зневіри в існування справжніх цінностей та чеснот) та навчання ресакралізації як бачення кожної людини, за висловом Б. Спінози, «в аспекті вічності», тобто бачення святого, вічного. Вона досягається шляхом маленьких, послідовно накопичуваних досягнень.

А. Маслоу певною мірою ідентифікує поняття самоактуалізації з поняттям креативності (творчих здібностей).

Література

1. Ю.Л. Трофімов, П.А. Гончарук „Психологі”.

2. О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська „ Загальна психологія”.


25.09.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!