Загрузка...

Типи вищої нервової діяльності. Реферат

Тип вищої нервової діяльності людини - це сплав уроджених і індивідуально набутих властивостей процесів збудження і гальмування

Тип вищої нервової діяльності людини визначає розходження в поводженні і відношенні організму до тих самих впливів зовнішнього середовища. Тип вищої нервової діяльності формується в результаті взаємодії організму з навколишнім середовищем.

Заслуга у створенні наукових уявлень про типи вищої нервової діяльності і визначенні правильних шляхів їхнього подальшого вивчення належить І. П. Павлову. В основу систематизації типів він поклав головні особливості процесів збудження і гальмування, що характеризують функціональні властивості нервових кліток. Таких особливостей три: сили нервових процесів, їхня урівноваженість і рухливість.

Сила нервового процесу - це властивість нервових кліток зберігати нормальну працездатність при значній напрузі збуджувального і гальмового процесів. Вона характеризує працездатність нервових клітин кори. Урівноваженість процесів збудження і гальмування — це співвідношення їхньої сили; вони можуть бути в рівноважному стані (сила збудження відповідає силі гальмування) чи один з них може переважати над іншим. Рухливість нервових процесів характеризується швидкістю їхнього виникнення і швидкістю переходу процесу збудження в процес гальмування, і навпаки.

Дослідження особливостей умовно-рефлекторної діяльності у тварин дозволило виділити чотири типи вищої нервової діяльності. По силі процесів збудження і гальмування можна виділити два типи - сильний і слабкий. Слабкий тип не здатний розвивати сильні збуджувальний і гальмовий процеси (оцінюється сила процесу внутрішнього гальмування). Нервові клітини швидко стомлюються і дуже легко гальмуються. Тому в організму зі слабким типом особливо легко виникає позамежне гальмування, охоплюючи великі області кори великих півкуль. Формування позитивних умовних рефлексів відбувається повільно, і вони хитливі, а гальмові рефлекси стійкі.

Сильний тип може бути урівноваженим і неврівноваженим.

Сильний неврівноважений (невтримний) тип характеризується здатністю коркових клітин до сильних процесів збудження і гальмування. Збудження сильніше гальмування. Формування позитивних умовних рефлексів відбувається швидко, а гальмових - повільно.

Подальше вивчення вищої нервової діяльності людини дозволило І. П. Павлову установити, що перша і друга сигнальні системи беруть участь у ній неоднаково. Ступінь участі тієї чи іншої сигнальної системи додає специфічні особливості вищої нервової діяльності. За цією ознакою І. П. Павлов виділив три типи вищої нервової діяльності людини.

Середній тип характеризується однаковою участю першої і другий сигнальних систем.

     

Художньому типу властива перевага першої сигнальної системи; такі люди відрізняються конкретно-образним, предметним мисленням.

Розумовий тип відрізняється перевагою другої сигнальної системи і вираженою здатністю до абстрактного мислення.

Література

  1. Сопин М. Анатомия человека. – М., 1989.
  2. Хрипкова А. Возрастная физиология. – М., 1976.
  3. Чусов Ю. Физиология человека. – М., 1991.


14.04.2012

Загрузка...