Загрузка...

Кризи вікових періодів в житті людини: психологічне обґрунтування. Реферат

З точки зору змісту і характеру психологічних проблем чи життєвих обставин, що спричинили кризову ситуацію, а також особистісних ролей, що виникають, розвиваються і зникають, можна виділити кілька типів життєвих криз

Найхарактернішими кризами становлення є вікові кризи, що вважаються нормативними, тобто необхідними для нормального процесу становлення особистості. Для вікових криз властиві чималі якісні зміни, що відбуваються у психології людини: формування психологічних новоутворень, зміна провідної діяльності і т. д. Але ці зміни завжди супроводжуються зміною ролей, оскільки певна діяльність (гра, спілкування, навчання і т. д.) передбачає і відповідну особистісну роль людини.

Кризи становлення особистості характерні не лише для дитинства, підлітковості та юності. На думку багатьох авторів, усе життя людини закономірно супроводжується чергуванням певних періодів. Так, ще давні мислителі ділили життя людини на віки чи цикли (у Гіппократа, наприклад, по 7 років, у інших по 9), що починаються і закінчуються переломними, критичними фазами (Толстых А. В., 1988, с. 32-34).

Дуже цікавою є точка зору на становлення особистості дорослої людини сучасного американського автора Гейл Шиіхі, що розглядає такі кризи дорослішання (і тут прослідковується 7-річна періодичність):

  • 16 років - "виривання коренів";
  • 23 роки - "план на все життя";
  • 30 років - "корекція";
  • 37 років - "усвідомлення середини життя" (Sheehy G. 1976; Максимов М., 1986, 1987).

Неважко помітити, що ці кризи пов'язані зі змінами життєвих ролей людини.

Кризи становлення у дорослому віці можуть супроводжуватися важливими життєвими подіями: зміною фаху, місця роботи, втечею з сім'ї, переїздом в інше місто і т. д. (а інколи і більш драматичними, аж до самогубства), що обов'язково передбачає зміну важливих соціальних ролей людини: професійних, сімейних, міжособистісних та інших.

Г. Шиіхі пов'язує спосіб переживання кризи людиною зі "стилем проживання життя", що становить своєрідні життєві ролі людини - "вічна дитина", "клозет", "транзит", "інтегратор", "квочка", "кар'єристка з відлагодженим сімейним життям" (G. Sheehy, 1976; Максимов М., 1986, 1987).

Сутність вікових криз підкоряється відомому закону переходу кількості в якість. Зміни поступово відбуваються в психічних і особистісних утвореннях, породжують нову якість, причому цей перехід може мати різкий, стрибкоподібний характер. Наприклад, дитина, яка важко вимовляє навіть окремі слова, "раптом" починає говорити.

Проблема перехідного періоду підлітка полягає в тому що він уже не хоче бути дитиною, але ще не може бути дорослим в очах дорослих та і у своїх власних. Саме це головне протиріччя підліткового періоду розвитку приводить до типових труднощів, що виникають. Насамперед, це проблеми стосунків з дорослими, неадекватні вчинки аж до девіантної поведінки, спрямованої на підтвердження своєї дорослості.

     

Якщо взяти періоди, що типово вирізняються, - дитинство, юність, то основні труднощі дитинства - несамостійність, залежність від дорослих; юності - протиріччя між потребою в дорослості, самовизначення і відсутністю можливості в її задоволенні.

Оскільки кожному періоду властиві свої протиріччя то залежно від результату їх розв'язання формуються якості особистості властивості, особливості характеру. Для дитячої стадії життя людини (від народження до року) важливе формування почуття довіри до цього світу, переконаності у його значущості й надійності, яке формується завдяки турботі матері У випадку негативного вирішення виникають первинна недовіра, страх, підозрілість, тривога за благополуччя.

На стадії від 1 до 3 років криза пов'язана з потребою в самостійності, почутті автономії, феномені "Я САМ".

Від 3 до 6 років - особливо актуальні ініціативність, активність.

У 8-12 років проявляються почуття працьовитості на противагу некомпетентності, несамостійності.

Підлітковий вік поділяється на періоди:

  • 12-14 років - молодший підлітковий вік;
  • 15-18 років - юнацький вік.

Для підліткового віку характерні самовизначення, формування цілісного і цінного "Я".

Стадія ранньої зрілості - 20-25 років. Проблема - пошук свого місця в між особистісних стосунках між полюсами інтимності - ізоляції. З появою у людини такої важливої якості, як любов, проявляються взаємна турбота, повага і відповідальність за інших.

Крім цього у підлітковому віці на біологічному рівні йде глобальна перебудова організму. Це період бурхливого і нерівномірного росту: процес розвитку й окостеніння кісткового апарату відбувається швидше, ніж м'язовий розвиток організму.

Невідповідність, нерівномірність у розвитку серцевого м'яза і судин. Посилена діяльність залоз внутрішньої секреції призводить до тимчасових розладів кровообігу, підвищення артеріального тиску, напруження серцевої діяльності, підвищеного збудження. Усі ці фактори позначаються на підвищенні дратівливості, швидкій стомлюваності, запамороченні, серцебитті. Центральним фактором є статеве дозрівання, що також впливає на роботу внутрішніх органів. З'являються статевий потяг (часто неусвідомлюваний) і пов'язані з ним нові переживання, фантазії, думки. У соціальному плані підліток залишається школярем, але з 4-го по 8-9 класи спостерігається мотиваційний вакуум, тобто старі мотиви молодшого школяра зруйновані, а нових, заснованих на професійному інтересі, ще немає. Навчальна діяльність забирає велику частину доби, продовжує носити індивідуальний характер.

Вона не узгоджується з потребою, що підсилилася, у спілкуванні з однолітками. Із цього випливає багато проблем соціального плану, з утворення неформальних колективів, девіантної і деліквентної поведінки.

Якісні і кількісні зміни відбуваються в інтелектуальній сфері, тобто з'являється здатність виконувати недоступні раніше розумові операції. Розвиток інтелектуальної сфери впливає на розвиток інших сторін психіки дитини. Відбувається переплетіння схильності до міркування та особливої емоційності, вразливості. Поєднання рис "розумового" і "художнього" типу дитини характеризує неповторну своєрідність віку і є запорукою різностороннього подальшого розвитку.

Якщо в молодшому підлітковому віці найбільш інтенсивні зміни відбуваються у фізичному розвитку, то в старшому підлітковому і юнацькому віці найбільш високими темпами розвивається особистість дитини. Підліток знаходиться під впливом двох суперечливих тенденцій. Одна з них - це встановлення тісніших міжособистісних контактів, підсилення орієнтації на групу, а інша - зростає самостійність, ускладнюється внутрішній світ, формуються особистісні властивості.

Протягом всієї історії людства певна група людей негативно ставилася до підростаючого покоління. Що приходить на думку, коли ви думаєте про підлітків? Що вони невиховані галасливі, безвідповідальні, невдячні, ледачі. А може вони творчі, ініціативні, розуміючі, чуйні, здатні підтримати? Один з цих двох варіантів, звичайно, хтось вважає точним описом підлітка. Чим же зумовлюється сприйняття підлітків? Насправді суспільна думка формується визначеними стереотипами.

Очевидно, що на ставлення до підростаючого покоління впливають соціокультурні, політичні, економічні та ідеологічні фактори, а також, стереотипи, що нав'язуються засобами масової інформації. Однак, як і дорослі, підлітки вирізняються характером і поведінкою. Вони, з одного боку, надзвичайно зосереджені на собі, а з іншого - здатні і на вражаючий прояв альтруїзму; їхня увага так само легко перестрибує з предмета на предмет, як метелик перелітає з квітки на квітку, однак вони можуть сидіти тривалий час, зосередившись на тому, що для них справді цікаво. Підлітки іноді здаються байдужими і неуважними до інших, але, коли ви найменше цього очікуєте, вони можуть показати свою любов і готовність допомоги. У цій непередбачуваності, у цьому киданні з однієї крайності до другої виражається підлітковий період.

Вікових криз не може не бути – і це така ж обов'язкова річ, як схід сонця. Відкіля ж вони беруться? За своє життя людина проходить через дві групи періодів розвитку, що послідовно чергуються.

Перша група – і періоди, зв'язані з відкриттям життєвих змістів і формулюванням життєвих цілей, друга - і з реалізацією цих змістів і цілей. Головний зміст першого року життя - відкриття змісту людяності. Коли це відкрито, починається другий період (до трьох років), коли маленький чоловічок у цю людяність "улазить". Для цього потрібні засоби - мова, предмети, і раннє дитинство спрямоване на освоєння цього інструментарію. Коли вичерпує себе період змістів і цілей, починається період реалізації. Дитина вилазить з манежу, ламає предмети, експериментує зі словами... А коли вичерпується другий період і людина виявляє: усі що можна, я вже зробив, а життя все рівно не така, як хотілося б, те починається криза.

Найперший - криза трьох років, коли дитина виявляє, що він така ж людина, як і дорослі, а його тримають... як не знаю за кого. Ця криза називається "я сам".

Другий - криза пубертата: підліток усе зрозумів, він уже дорослий, гормони грають, а "у дорослі" його не беруть.

Третій - криза середини життя. Деякі психологи ще називають його кризою першої життєвої ретроспективи. Людина вперше обертається назад і всерйоз задається питанням: а чи не так я жив? Настає він звичайно в 35 -і 45 років. Зараз він приходить пізніше, ніж пари десятиліть назад, -і народ довше ходить "у коротких штанцях".

Ядро будь-якої кризи - емоційний дискомфорт. Причина проста: людина не одержує того, що йому потрібно. А потрібна йому одна річ -і реалізована само-тотожність, тобто розуміння того, хто ти, прийняття себе таким і реалізація цього. Усі! Розвиток само-тотожності йде по чотирьох лініях:

  • статева ідентичність (дівчинка я чи хлопчик);
  • професійна ідентичність;
  • ідеологічна ідентичність (де і з ким я живу, географія, історія, етнічна приналежність);
  • любовно-сімейна ідентичність.

Спочатку людина виробляє свою ідентичність по цих напрямках, потім апробує її.

Юність - це вік апробації, єдиний, до речі, вік, коли суспільство прощає людині помилки. Потім буває набагато складніше: спробував, уніс корективи -і і вийшов на дорогу повноцінної реалізації. І буває, що ця дорога кінчається тупиком.

От ситуація: людині близько 40, йому здається - і чи так воно насправді, - що в нього все благополучно. І як би раптом починаються конфлікти в родині, ускладнюються відносини з дітьми, до того ж криза середини життя в батьків, як правило, збігається з пубертатною кризою в дітей. На роботі теж усі "не те" і "не так". І людина починає задумуватися.

Переживання внутрішнього неблагополуччя тим гостріше, ніж більша кількість ліній егоідентичностей порушено. Досить двох ліній, щоб людині стало зовсім погано. Це виявляється в дратівливості, нервозності. У людини виникають медичні проблеми, яких до цього не були, - психогенні захворювання, серцево-судинні, онкологічні... Ті системи організму, органи, що мають найбільше тісні відносини з корою головного мозку і підкіркових центрів, що контролюють емоційне життя, страждають у першу чергу.

Чому ця криза проходить так важко, сутужніше, ніж криза літнього віку? Тому що саме в 40 ми попадаємо в складну психоемоційну ситуацію "майже можливого успіху". У 1930-і роки завдяки зусиллям німецьких психологів стало зрозуміло, що джерелом найтяжких переживань, зокрема, феномена емоційного згоряння, є довгострокове перебування в ситуації майже можливого успіху: коли майже "от-от", але всі ніяк... і ніколи вже успіху не буде. Тобто людина розуміє: якщо до 40 у мене не вийшло, те вже і не вийде.

Криза середини життя дуже зв'язана із кризою пубертату. Візьмемо сьогоднішніх 35-літніх. Їм особливо "повезло", у них розвиток само-ідентичності проходило в несприятливих умовах, і криза в них особливо тяжкий. У підлітковому віці їхня ідентичність часто не була сформована, а час - середина 1980-х - породжувало неймовірних труднощів для її апробації і корекції.

Правила гри увесь час мінялися. А за це потрібно платити. І перший рахунок життя виставить під час кризи середнього віку. Зрозумійте мене правильно: іноді, із психологічної точки зору, корисніше мати неправильні цінності, чим зовсім ніяких. Тому що неправильні можна скорегувати. А якщо вони відсутні, те їх уже не створити.

Звичайно, є ті, хто виявився досить сильним, не маруди. Вони вносять корективи у свої юнацькі цінності і мети, формулюють нові і приступають до їх реалізації. Але переважна більшість наших людей, на жаль, не такі, і вони вибирають шлях утечі. Звідси захоплення містикою -і спроба знайти рішення проблем там, де від тебе нічого не потрібно.

Третя криза - криза середини життя. Деякі психологи ще називають його кризою першої життєвої ретроспективи. Людина вперше обертається назад і всерйоз задається питанням: а чи не так я жив?


08.04.2012

Загрузка...