Психологія: конфлікт між особистістю та групою. Реферат

Будь-яка соціальна група представляє собою достатньо складне соціально-психологічне явище

В соціальній групі одночасно можуть функціонувати формальні і неформальні системи відношень. У свою чергу неформальне відношення включає у себе цінносно-нормативну систему групи, статусно-рольову структуру і систему міжособистісних зв'язків. Крім того, група знаходиться у складній системі взаємовідношень з іншими групами. Тому в ній можуть мати місце різноманітні види конфліктів.

Найбільш характерним з них є конфлікт між групою та членом групи. В основі подібних конфліктів, як правило, лежать виявлені зміни (спроби змін) у групі та поза нею. Зміни групових норм - це процес для групи складний та пов'язаний з внутрішньо-груповими протиріччями і конфліктами. Навіть якщо більшість членів групи розуміють необхідність цих змін та погоджуються з ними, окремі члени групи з тих чи інших причин можуть опинитися в опозиції і навіть вийти зі складу групи.

Якщо норми намагається змінити один член групи, без погодження його діяльності іншими членами, то до нього будуть залучені відповідні санкції, навіть до виключення з групи. Членство індивідуума у групі є конфліктним. З одного боку, людина потребує інших для реалізації своїх особистісних цілей та інтересів, а з іншого - вона повинна підкорятися груповим нормам та вимогам, які не завжди відповідають її особистим планам та бажанням. Тому порушення групових норм є найбільш характерною причиною внутрішньо групових конфліктів.

Основні причини, за яких член групи порушує групові норми та вимоги:

  • індивідуум спеціально порушує групові норми (захищаючи свої особисті цілі, інтереси, цінності);
  • індивідуум порушує групові норми випадково або в зв'язку з тим, що ще не засвоїв ці норми (наприклад, новий член групи);
  • індивідуум не в змозі з тих чи інших причин виконувати вимоги групи;
  • очікування особистості суперечать очікуванням групи, наприклад, якісні характеристики особистості, її поведінка не відповідають груповим очікуванням. Або сама група не відповідає очікуванням особистості;протиріччя між особистістю та групою у цілях, цінностях, інтересах, позиціях та ін.;
  • боротьба за підвищення свого статусу у групі, у тому числі і за місце лідера;
  • конфлікт між особистістю та групою;конфлікт між керівними органами та неформальною групою;
  • пошук та знаходження реального та міфічного винуватця ("козла відпущення") будь-яких невдач в діяльності групи.

Кожний член групи ніби - то" закріплюється" на відповідному місці у груповій структурі зі своєю роллю, статусом і ресурсами.

Спроба змінити своє місце у групі породжує структурні або статусно-рольові зміни. Структурні і статусно-рольові зміни також можуть бути пов'язані із змінами групових цілей та видів діяльності, які зумовлюють перерозподіл ролей, функцій, засобів, прав, обов'язків, відповідальності і влади.

Між-групові конфлікти являють собою зіткнення окремих груп з приводу виникнення між ними конфліктних протиріч. Ці протиріччя можуть бути зумовлені різними причинами (боротьба за обмежені ресурси, прагнення домінувати, протилежні (взаємовиключаючі) цілі, інтереси, цінності та ін.).

В ринкових умовах стратегія і тактика індивідуального і групового виживання об'єктивно передбачає між-групову конкуренцію і боротьбу за різні види ресурсів. Особливо ця боротьба загострюється в періоди соціально-політичних, економічних і соціокультурних змін, коли змінюються норми, цінності, відношення до влади, привітності та моральним принципам. У такі періоди між-групова боротьба за розподіл та перерозподіл ресурсів переходить у відкриту "війну всіх проти всіх" без правил і моралі.


05.04.2012

Загрузка...