Загрузка...

Диспозиційний конфлікт у студента вузу. Реферат

У рефераті подано відомості про диспозиційний конфлікт у студента ВУЗу, що виникає через різницю між установками учня і установками професіонала

Роки навчання у вузі - важливий етап у професійному становленні особистості. В цей період починається засвоєння професійної ролі. Первинна професійна адаптація. Майбутній фахівець у своєму розвитку проходить шлях від початкового інтересу і загального позитивного ставлення до професії, до оволодіння професійними знаннями, усвідомлення змісту і цілей професійної діяльності, засвоєння професійної етики, формування системи професійних ставлень - позиції професіонала, знаходження своєї "професійної ніші", індивідуальної професійної ролі.

Всі ці процеси продовжать розвиток у реальній професійній діяльності, але починаються і формуються вони саме в ході навчання в системі професійної освіти. Разом з тим, студент, як і школяр, за характером своєї основної діяльності перш за все - учень: його знання оцінюють викладачі, він мусить освоїти певну навчальну програму, він виконує домашні завдання і витримує іспити.

Роль учня - школяра переважною більшістю студентів добре опанована. Майбутня професійна роль для більшості студентів, особливо денної форми навчання, є новою і незнайомою. У спрямуванні на отримання професійних знань ці ролі збігаються, але між ними є суттєва відмінність у критеріях оцінки знань і умінь. Школяр, засвоюючи знання, виконуючи навчальні завдання, в значній мірі перебуває в полоні установки на знаходження "правильного рішення", "правильної відповіді".

Вважається, що існує тільки одна правильна відповідь І тільки одне джерело оцінки цієї відповіді, "остання інстанція" - вчитель. Це часто стосується не тільки точних і природничих дисциплін, але й гуманітарних, і суспільних. При такій навчальній установці завжди виникає спокуса "вгадати і догодити" думці вчителя або узвичаєній точці зору. У всякому разі, така установка пов'язана із психологічною залежністю від зовнішньої оцінки, побоюванням "не відповідати" очікуванням того, хто оцінює. Успіх при такій навчальній стратегії дорівнює позитивній оцінці у заліковій книжці. Це - стратегія "професійного учня".

Але в реальному житті, в багатьох видах людської діяльності не буває однозначно "правильної1" відповіді. Професіоналізм полягає в тому, щоб проаналізувати всі можливі варіанти рішень, зважити всі "рrо" і "соntra", тобто, "ціну" рішення, і вибрати оптимальний варіант, виходячи з наявних умов і цілей діяльності. В дослідницькій діяльності, на передніх рубежах науки і практики, взагалі не можна орієнтуватися на відомі, очікувані рішення. Для майбутнього професіонала важливо осягнути різні точки зору на досліджувану проблему, різні варіанти аргументації, і якщо потрібно дати власну відповідь, - спиратися не на зовнішню оцінку, а на внутрішні критерії оцінки, на самооцінку.

Умова високого професіоналізму: внутрішні критерії оцінки результатів діяльності повинні бути суворішими, ніж критерії зовнішньої оцінки. Успіх при такій стратегії буде означати максимальне наближення реальних результатів діяльності до внутрішніх ідеальних взірців. Тому успішною адаптацію студента як майбутнього професіонала можна вважати тоді, коли його навчальні установки змістилися від однозначного вирішення проблеми до багатоаспектного її розглядання та багатозначного розв'язання. Критерій перевірки знань і рішень - практична діяльність, ефективність цієї діяльності. Але і цей критерій не є абсолютним, бо існують близькі і далекі перспективи, цілі діяча і середовища, в якому він діє, ситуаційні вимоги до результату діяльності тощо.

Отже, установка професіонала - творчість і авторська відповідальність. Критерії оцінки результатів роботи - наукова, практична і суспільна цінність. Якщо студент так ставиться до своєї навчальної діяльності, то це - стратегія "професіонала, що навчається". Ще одна відмінність школярської і професійної диспозиції у навчанні - ставлення до навчальної програми. Пасивне виконання заданої програми суто в межах, необхідних для вдалого складання іспитів, - не найкраща стратегія з точки зору професіоналізації.

Для професійного становлення більш корисне виявлення сфери поглибленого інтересу в діапазоні професійних знань і самостійне планування пізнавальної поведінки у відповідальності до потреб, що диктуються таким інтересом. В цьому контексті здається, що надання свободи вибору навчальних предметів має позитивно вплинути на професійне навчання. Але насправді виявляється, що вибір того чи іншого предмета визначається не свідомим планом отримання професійних знань, а випадковими причинами: наприклад, модою, популярністю теми або лектора та ін. Можна сказати, що це зворотній бік зразкової учнівської поведінки, негативістський бунт проти нормативної програми.

     

Проте, самостійно скласти програму навчання, без шкоди для загальної та професійної освіченості, можна тільки на основі певної суми професійних знань і досвіду. Тому самостійне планування пізнавальної поведінки означає не зневажання окремих масивів знань, а нерівномірність розподілу зусиль в оволодінні цими знаннями і вихід за межі обов'язкової програми, якщо цього вимагає професійний інтерес. Важлива ознака позитивного руху у професійному розвитку студента - націленість його на придбання не тільки теоретичних знань, але й практичних умінь у своїй професії.

Перелік цих умінь визначається напрямком спеціалізації, а також наміченим індивідуальним" професійним амплуа" (практик, дослідник, викладач тощо). Отже, у подвійній позиції студента (як учня і як майбутнього професіонала) закладена суперечність, і від того, в якому напрямку особистість долає цю суперечність (в напрямку "професійний учень" чи в напрямку "професіонал, що навчається"), буде залежати якість її професіоналізму і характер подальшої адаптації в професійній діяльності.


05.04.2012

Загрузка...