Загрузка...

Психологія: властивості темпераменту. Реферат

У рефераті подано відомості про властивості темпераменту та особливості виховання і навчання дітей

Особливості різних темпераментів у дітей проявляються, починаючи з раннього віку. В ході індивідуального розвитку прояви ці ускладнюються залежно від того, як відбувається в процесі виховання утворення тимчасових нервових зв'язків, їх систем, вироблення гальмівних механізмів. Процес їх утворення залежить від природжених особливостей нервової системи кожної дитини.

Індивідуальні особливості динаміки вищої нервової діяльності виявляються і в школярів кожного віку. Завдання вчителя полягає в тому, що враховувати ці особливості, допомагати переборювати негативні сторони темпераменту, виробляти риси, які б компенсували їх. Розглянемо, які властивості нервової системи в значній мірі впливають на процес навчання та виховання дітей.

1. Утворення тимчасових зв'язків. Умовні рефлекси у холериків і сангвініків утворюються легко, швидко і залишаються стійкими; у флегматиків і меланхоліків - повільно внаслідок недостатньої рухливості коркових процесів. Це потребує індивідуального підходу у визначенні часу на засвоєння того чи іншого навчального матеріалу.

2. Швидкість утворення та переробки динамічних стереотипів (відносно стійка система тимчасових нервових зв'язків). У холериків навички та звички утворюються легко, але зміна їх відбувається складно. Неврівноважені діти потребують більше часу, щоб встановилась нова рівновага між збудливими і гальмівними процесами, новий динамічний стереотип. Груба, категорична заборона займатися будь-якою улюбленою справою, може призвести до зриву нервової діяльності.

Меланхоліки характеризуються слабкістю нервових процесів. Такі учні тяжко переносять зустрічі збудливих і гальмівних процесів, тобто пристосовуються до нових умов; потребують спокійного, вільного від сильних подразників оточення, поступового переходу до інших видів діяльності та іноді спеціальних методів впливу. У флегматиків динамічні стереотипи утворюються дещо повільніше, ніж у сангвініка, але залишаються стійкими (не руйнуються) протягом тривалого періоду.

Кожний тип темпераменту може виявляти себе як в позитивних, так і в негативних психологічних рисах.

Позитивними є:

  • активність, енергійність, пристрасність холерика;
  • рухливість, жвавість, емоційність сангвініка;
  • спокій, стриманість, неквапливість флегматика;
  • глибина і стійкість почуттів меланхоліка.

Негативними є:

  • нестриманість, різкість, афективність холерика;
  • нестійкість, легковажність, поверховість сангвініка;
  • повільність, байдужість, млявість флегматика;
  • замкненість, сором'язливість меланхоліка.
     

Отже, одні й ті ж самі вихідні дані темпераменту не визначають того, у що вони розвинуться - в переваги чи недоліки. Тому завдання вчителя - не переробити один тип темпераменту в інший (це й неможливо), а шляхом систематичної роботи сприяти розвитку позитивних сторін кожного темпераменту і одночасно допомагати звільнятися від тих негативних моментів, які можуть бути пов'язані з даним темпераментом.

Темперамент кожної дитини формується під постійним впливом зовнішніх умов її життя і виховання. Залежно від характеру зовнішніх впливів тимчасові нервові зв'язки, що утворюються при цьому, в одних випадках можуть маскувати природні риси типу, в інших змінювати їх або закріплювати. Це говорить про те, що при кожному типі темпераменту можна розвинути, сформувати суспільно - корисні властивості особистості.

Але конкретні способи їх формування істотно залежать від основних рис типу їх темпераменту. Тому на них треба зважати в індивідуальному підході до учнів в процесі їх навчання і виховання, в керівництві формуванням їх характеру!

Література

1. Белоус В. В. Темперамент и деятельность: Учебное пособие. - Пятигорск, 1990.

2. Гилева О. Б., Бочарова Т. В. Влияние социальных условий на структуру темперамента // Вопросы психологии. - 2000 -- № 4 - с. 73 - 75.

3. Гільбух Ю. З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: Діагностика, педагогіка. К., 1992.

4. Небылицын В. Д. Проблемы психологии индивидуальности. М., 2000.

5. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. - М., 1982.

6. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. Избранные психологические труды. М., 1998.


14.03.2012

Загрузка...