Загрузка...

Психологія спілкування з підлеглими та співробітниками. Реферат

Ділове спілкування і його особливості: загальна ціль спілкування; вертикальні та горизонтальні відносини. Форма спілкування: колективне спілкування; індивідуальне спілкування

Взаємовідносини людей у процесі спільної діяльності, якій кожна людина присвячує значну частину свого життя, завжди викликали особливий інтерес і увагу зі сторони філософів, психологів, соціологів, а також спеціалістів-практиків, які завжди прагнули узагальнити свій досвід ділового спілкування у тій чи іншій сфері, співвіднести його із людськими нормами моралі, які виробленні у суспільстві і сформулювати основні принципи і правила поведінки людини у діловій (службовій) обстановці.

Сумісна діяльність людей не може бути нейтральною по відношенню до моралі. Історично мораль, а не право, була першою формою регулювання відносин між людьми. Особливе значення ця форма регуляції ділових відносин набуває у демократичному суспільстві, у якому відсутній жорсткий контроль держави за господарською або іншою діяльністю людей.

1. Ділове спілкування і його особливості

а) Загальна ціль спілкування

Розвиток людини і її зв’язки з діловим світом неможливе без навичок спілкування. Саме по собі спілкування – це багатогранний процес життєдіяльності людини. Найбільш змістовний і виразний засіб спілкування – слово, мова. Вміння слухати і говорити – необхідна умова для індивідуального спілкування. Психологія досить детально вивчила механізм спілкування і стверджує, що людина свідомо і не свідомо використовує три механізми спілкування:

 • сприйняття
 • розуміння
 • оцінка людини людиною

Реалізує людина ці категорії через:

 • а) ідентифікацію ототожнення себе з нею;
 • б) стерео-типізацію і поширення характеристик на людину певної соціальної групи.

Всі дії в процесі спілкування націлені на регулювання або зміну своєї і чужої позиції ці взаємодії поділяються на:

 • а) доповнюючі – коли партнери адекватно сприймають одне одного, однаково розуміють ситуацію і скеровують свої дії в очікуваному напрямку;
 • б) конфліктні – коли партнери не бажають знати позицій один одного, кожний вперто реалізує свої цілі, наміри в супереч намірів партнера;
 • в) скриті – передбачають або глибоке знання партнерами один одного або розуміння з пів слова або легкого кивка.

б) Вертикальні та горизонтальні відносини

     

На робочому місці існують горизонтальні та вертикальні відносини. До вертикальних можна віднести відносини із керівниками та підлеглими, до горизонтальних – відносини зі всіма іншими колегами по роботі. Загальні правила поведінки із керівництвом:

Необхідно ставитись до свого начальника з повагою, бути пунктуальним і готовим до спілкування, а також мати охайний зовнішній вигляд.

Не годиться демонструвати повагу підлабузництвом, подарунками, занадто тихою розмовою, опусканням голови, стоянням далеко позаду або дуже офіційною розмовою.

Якщо начальник виправляє підлеглого або дає догану, то не треба йти з роботи або злитися. Потрібно спробувати зрозуміти в чому справа і виправитися.

Стосунки із співробітниками, загальні правила поведінки з колегами по роботі:

Необхідно бути приязним, ввічливим і привітним зі своїми співробітниками. Спробувати не виділятись і бути природною частиною групи.

Вітатись необхідно потиском руки при зустрічі (чоловіка чи жінки) вперше або коли не бачили когось довгий час.

Необхідно дивитися в обличчя співрозмовнику.

Треба показати, що уважно слухаєш інших, реагувати правильно очима, а коли це необхідно – кивати головою.

Робочий час потрібно використовувати для роботи, а не для розмов із сім’єю та друзями.

Розмовляти треба неголосно. Хоча в напружених ситуаціях допускається навіть крик. Звичайно від людей очікують, що вони забувають про дуже напружені моменти через кілька днів.

Стосунки із підлеглими:

 • До підлеглих необхідно ставитись з повагою.
 • Не можна просити їх робити для керівника особисті послуги.
 • Треба уважно прислухатись до їх пропозицій.

2. Форма спілкування

а) Колективне спілкування

Ділове спілкування може проводитись як між двома людьми – індивідуальне, так і між групами людей – колективне.

Очевидно, що найкращим чином інформаційна, емоційна та практична складові узгоджуються у групах партнерів, котрі вирішують ті проблеми, що становлять взаємний інтерес.

Під час колективних переговорів необхідно дотримуватись перевірених практикою норм ділової етики. До цих норм належать:

Взаємні прагнення партнерів слухати і чути сказане, без перекручень сприймати зустрічну інформацію.

Шанобливе ставлення до думки кожного з учасників переговорів.

Збереження за діловими партнерами права опонувати пропозиції іншої сторони та викладання в конкретній формі свого судження з приводу розглядуваного питання.

Формулювання підсумків кожного етапу переговорів, для чого по-перше, окреслюється коло з’ясованих питань; по-друге, визначається перелік проблем, що потребують подальшого обговорення; по-третє, плануються перспективи продовження переговорів.

б) Індивідуальне спілкування

Перше враження про людину при індивідуальному спілкуванні формується протягом чотирьох хвилин. За цей час важливо:

Показати зацікавленість в очікуваній бесіді зайнявши позицію відкритості до співрозмовника.

Запам’ятати форму звернення до людини і зайняти місце справа – найвища ступінь, зліва – достатня ступінь взаєморозуміння, назустріч – конфронтація.

Посмішка свідчить про радість новому знайомству.

Погляд – контакт очей довіра відкритість до співбесідника, затримка погляду – бажання домінувати, відвернення очей в сторону бажання скрити нещирість.

Рукопотискання – коротке і в’яле – байдужість, сухість в руках – егоїзм, вологі руки – сильне хвилювання, трішки продовжене – дружелюбне

Техніка проведення бесіди виділяє три частини:

 • Підготовка до розмови.
 • Ведення розмови.
 • Підведення підсумку.

Перша частина підготовки до розмови включає:

 • визначення цілі спілкування,
 • ознайомлення з інформацією по даній проблемі,
 • складення переліку питань,
 • ознайомлення з інформацією про співбесідника,
 • визначення часу зустрічі,
 • створення умов для її проведення.

Техніка ведення бесіди включає:

 • вміння побудувати і витримати свою лінію поведінки,
 • розробити варіанти можливого конфлікту,
 • проаналізувати особисті і професійні якості,
 • забезпечити емоційну стриманість,
 • проявити увагу до співрозмовника,
 • передбачити візуальний контакт,
 • виділити головне в розмові,
 • уникнути суперечок,
 • вміння слухати співрозмовника,
 • забезпечити конфіденційність розмови,
 • забезпечити спільну відповідальність за результати спілкування,
 • забезпечити позитивну реакцію на позицію партнера.
 • не робити поспішних виводів,
 • не задавати питань які переводять тему в інше русло,
 • не давати поради, якщо не просять,
 • підвести підсумок розмови.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що характерною особливістю ділового спілкування є те, що його зміст і цілі, як правило, направлені на вирішення поточних і перспективних задач комерційної діяльності фірм і компаній.

Однак ділове спілкування, як і спілкування взагалі, це складний і багатогранний процес, який може виступати одночасно і як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відносин партнерів друг із другом, і як процес взаємовпливу один на одного, і як процес взаємного розуміння один одного.

Якщо у діловому спілкуванні не виникає розуміння, то комунікацію не можна вважати успішною. Визначальним початком ділового спілкування є соціально значима сумісна діяльність.

Література

 1. В. С. Лозниця. Психологія менеджменту. – К., 1997.
 2. М. С. Дороніна Культура спілкування ділових людей. – К. 1997.
 3. Вечір І. С. Секрети ділового спілкування. – К., 2000.
 4. Психологія спілкування. – Харків, 1999.
 5. Правила ділового спілкування. – К., 1998.


12.02.2012

Загрузка...