Osvita.ua Высшее образование Рефераты Педагогика Методичне об’єднання класних керівників

Методичне об’єднання класних керівників

Робота методичної комісії класних керівників. План роботи методичної комісії

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі освіти, складовою якої є виховання.

Головною метою роботи ліцею є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованця, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва в навчально-виховному процесі.

Робота методичної комісії класних керівників протягом навчального року здійснюється згідно розглянутого і затвердженого плану роботи МК на даний навчальний рік.

Методична проблема, над якою працює методична комісія класних керівників: розвивати мовну культуру учнів, сприяти формуванню особистості, її духовно - ціннісних орієнтацій, культурно - пізнавальних інтересів, естетичного смаку на основі впровадження інтерактивних методів навчання і застосуванні інноваційних виробничих технологій.

Результати вирішення такої методичної проблеми спрямовуються на розв'язання методичної проблеми, над якою працює весь колектив педагогічних працівників: удосконалення уроку, як засобу розвитку педагога та учня на основі впровадження інтерактивних методів навчання і застосування інноваційних виробничих технологій.

Для розв'язання методичної проблеми МК кожний член МК - класний керівник в своїй навчальній групі працює у певному напрямку:

На І курсі:

 • Адаптація учнів в новому колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі, сім ї.
 • Робота класного керівника по згуртуванню колективу, формування позитивних якостей учнів.
 • Робота по вихованню в учнів відповідного ставлення до навчання. Попередження правопорушень.
 • Вивчення особистості учнів в учнівському колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі.

На ІІ і ІІІ курсах:

 • Виховання інтересу до навчання, попередження правопорушень, культура поведінки.
 • Виховання відповідного ставлення до навчання, розширення пізнавального і культурного світогляду. Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її інтересів і потреб.
 • Виховання культури поведінки учнів, попередження правопорушень. Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її інтересів і потреб.

Слід підкреслити, що класний керівник є головним організатором виховної роботи у групі, першим вихователем, консультантом, безпосереднім наставником, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює з учнями, їх батьками, вчителями-предметниками, керівниками гуртків, дитячими та молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно-масову роботу.

Основними розділами виховної роботи класного керівника є:

 • Вивчення учнів, учнівського колективу.
 • Створення і розвиток класного учнівського колективу.
 • Організація і проведення позаурочної виховної роботи.
 • Співпраця з культосвітніми й позаліцейними  установами.
 • Робота з батьками.

За останні роки МК класних керівників проводилися заплановані засідання МК, на яких розглядалися і узгоджувалися план роботи МК на рік, методичні проблеми і теми доповідей, над якими працюють класні керівники; відбувалося ознайомлення з нормативними документами МОН України, управління освіти і науки в Чернігівській області та з рекомендаціями НМЦ ПТО. На засіданнях МК класних керівників заслуховувались та аналізувались розроблені класними керівниками методрозробки та доповіді. Результати проведення засідань МК класних керівників оформлялись протоколом. Засідання проводились у формі диспутів, круглих столів.

Відбувається постійне поновлення куточка класного керівника. Зібрано понад 80 розробок класних годин на допомогу класним керівникам.

На засіданнях класних керівників відбувається обмін  досвідом класних керівників з питання про співпрацю їх батьками щодо правового, естетичного виховання, з питання про роботу з сиротами ,аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

Класний керівник планує і координує всю виховну роботу з класом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє розвитку самоврядування в класі, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить відповідні заходи щодо профілактики правопорушень, бездоглядності.

Об'єднання класних керівників ЧПБЛ в ході планування і проведення виховних годин співпрацювало такими позаліцейними структурними підрозділами:

 • Обласний центр соціальної служби для молоді ( класні керівники запрошували читати лекції на соціальну та правову тематику).
 • Міні театр «Апельсин» ( проводились бесіди для груп по пропоганді здорового способу життя).
 • Міський центр соціальної служби для молоді (прочитаний  цикл лекцій для груп та викладачів на тему психологічного комфорту у житті - «Сенс життя», «Як завоювати друзів»).
 • Практичні психологи ТМЦ ПТО.

Напрями виховної роботи

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

 • громадянське виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • моральне виховання;
 • екологічне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • превентивне виховання;
 • сприяння творчому розвитку особистості.

За останні два роки складний процес виховання здійснювався за допомогою різноманітних форм роботи класного керівника, вибір яких залежав від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності учнів.

Основними формами виховної роботи в ліцеї є:

 • Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, "філософський стіл", "відкрита кафедра", інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, "жива газета", створення книг, альманахів).
 • Діяльнісно-практичні (творчі групи,  екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).
 • Інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки).
 • Діалогічні  (бесіда, міжрольове спілкування).
 • Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо).
 • Наочні ( музеї ліцею, кімнати і зали, галереї,виставки учнівської творчості, книжкової виставки, тематичні стенди тощо).

План засідань методичної комісії.

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Засідання №1(вересень)

Аналіз роботи методичної комісії за минулий навчальний рік.

 

2.

Основні завдання методичної комісії в наступному 2008-2009 навчальному році.

 

3.

Ознайомлення з нормативними документами МОН України, облуправління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, рекомендації НМЦ ПТО.

 

4.

Розгляд та затвердження роботи методичної комісії на 2008-2009 навчальний рік.

 

1.

Робота між Засіданнями

Робота над створенням згуртованого і працездатного колективу учнів.

 

2.

Організація проведення конкурсу художньої самодіяльності учнів І-го курсу.

 

3.

Проведення відкритих виховних заходів

(відповідно до плану роботи МК)

 

4.

Постійне поновлення методичного куточка класного керівника.

 

1.

Засідання №2 (листопад)

Про стан, систему та заходи роботи ліцею щодо профілактики злочинності та правопорушень (звіт класних керівників груп про порушення правил поведінки учнями та їх профілактику).

 

2.

Зустріч з бібліотекарем « Сучасний учень і культура читання».

 

3.

Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Традиції та інновації у виховній роботі ліцею».

 

4.

Аналіз результатів проведення конкурсу художньої самодіяльності учнів І-го курсу.

 

5.

Аналіз проведенної наукової конференції на тему: «Освіта в твоєму житті».

 

1.

Робота між Засіданнями

Вивчення актуальних питань роботи класних керівників.

 

2.

Вдосконалення організаторських вмінь і навичок учнів ІІ-го курсу.

 

 

3.

Аналіз  стану відвідування учнями навчальних  занять.

 

Класні керівники

 

4.

Учень в позаурочному виховному просторі.

 

Класні керівники

 

1.

Засідання №3 (лютий)

Родинно - сімейне виховання як гарант становлення гармонійно розвиненої особистості (обмін досвідом класних керівників з питання про співпрацю з батьками).

 

2.

Контроль класними керівниками умов проживання учнів у гуртожитку. Аналіз роботи, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

 

3.

Заслухати і проаналізувати методичну доповідь Ланько Оксани Миколаївни на тему: «Національно-патріотичне виховання учнів у системі роботи класного керівника, вихователя».

 

4.

Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді».

 

5.

Аналіз проведеної виховної години на тему: «Твори добро, бо ти людина».

 

1.

Робота між Засіданнями

Зустріч з психологом. Лекція практичного психолога для класних керівників «Вивчення агресивної поведінки учнів з метою профілактики правопорушень».

 

2.

Особливості роботи з «важкими» дітьми. Конфлікти та шляхи їх розв'язання.

 

3.

Анкетування класних керівників.

 

4.

Аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

 

1.

Засідання №4(квітень)

Метод проекту у вихованні учнів.

 

2.

Зустріч з бібліотекарем «Роль бібліотеки ліцею у впровадженні інноваційних процесів».

 

3.

Аналіз проведеної «Молодіжний квартал: права неповнолітних».

 

4.

Заслухати і проаналізувати методичну доповідь на тему: «Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів».

 

5.

Інформація про дотримання дисципліни й порядку в ліцеї.

 

1.

Засідання №5(травень)

Інформація про стан відвідування учнями навчальних занять, дотримання дисципліни й порядку в ліцеї.

 

2.

Зустріч з психологом. Лекція практичного психолога для класних керівників «Педагогічна взаємодія вчителя і учня».

 

3.

Аналіз виховної години «Подвиг часу не підвласний»

 

4.

Проведення підсумків виховної роботи за 2008-2009 навчальний рік, обмін досвідом, пропозиції по поліпшенню виховної роботи в групах.

 

5.

Розгляд і узгодження методичних проблем і тем доповідей та методичних розробок на 2009-2010 навчальний рік.

 

6.

Розробка проекту плану роботи методичної комісії на 2009-2010 навчальний рік.

 

1.

Робота між Засіданнями

Контроль успішності учнів груп класними керівниками по закінченню 2-го семестру та навчального року.

 

2.

Організація проведення профорієнтаційної роботи в школах міста.

 


Підготувала: Ланько О.М.


01.05.2009

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!