Загрузка...

Теорія можливих світів та можливість. Реферат

Для класичної логіки річ існує або не існує, і немає ніяких інших варіантів. Але як у звичайному житті, так і в науці постійно приходиться говорити не тільки про те, що є в дійсності і чого немає, але і про те, що повинно бути чи не повинне бути і т. д.

Дійсний хід подій можна розглядати як реалізацію однієї з багатьох мислимих можливостей, а дійсний світ, у якому ми знаходимося, - як один з незліченної безлічі можливих світів.

Мова класичної логіки занадто бідна, щоб на ній вдалося передати міркування не тільки про реальні події (маючих місце в дійсному світі), але і про можливі події (що відбуваються в якихось можливих світах) чи про необхідні події (що настають у всіх таких світах).

Прагнення збагатити мову логіки і розширити її виразні можливості привело до виникнення модальної логіки. Її задача - аналіз міркувань, у яких зустрічаються модальні поняття, що служать для конкретизації встановлюваних нами зв'язків, їх оцінки з тієї чи іншої точки зору.

Ще Аристотель почав вивчення таких, найбільш часто модальних понять, що зустрічаються, як "необхідно", "можливо", "випадково". У середні століття коло модальностей було істотно розширене, і в нього ввійшли також "знає", "думає", "було", "буде", "обов'язково", "дозволене" і т. д.

У принципі число груп модальних понять, що виражаються ними, не обмежено. Сучасна логіка виділяє найбільш важливі з цих груп і робить їх предметом спеціального дослідження. Вона вивчає також загальні принципи модальної оцінки, справедливі для всіх груп модальних понять.

Цікаву групу складають, зокрема, поняття "думає", "сумнівається" і т. п. Розділ модальної логіки, що досліджує ці і подібні їм поняття, одержав назву епистемической логіки. У числі найпростіших законів цієї логіки такі положення: "Неможливо думати щось і разом з тим сумніватися в цьому", "Якщо суб'єкт переконаний у чомусь, невірно, що він переконаний також у протилежному" і т. п.

Тимчасові модальні поняття "було", "буде", "раніш", "пізніше", "одночасно" і т. п. вивчаються логікою часу. Серед елементарних її законів містяться твердження: "Невірно, що відбудеться логічно неможлива подія", "Якщо було, що завжди буде щось, то воно завжди буде", "Жодне подія не відбувається раніш самого себе" і т. п.

В останні десятиліття модальна логіка бурхливо розвивається, утягуючи у свою орбіту всі нові групи модальних понять. Істотно удосконалені способи її обґрунтування. Це додало модальній логіці новий подих і поставило її в центр сучасних логічних досліджень.

     

Наука непримиренна до протиріч і успішно бореться з ними. Але в житті багатьох наукових теорій, особливо на початку їх розвитку, є періоди, коли вони не вільні від внутрішніх протиріч.

Логіка, яка вимагає виключення протиріч, повинна вважатися з цією обставиною. До того ж їй самій характерні внутрішні протиріччя (логічні парадокси), що періодично доставляють чимале занепокоєння.

Класична логіка підходить до протиріч трохи прямолінійно. Відповідно до одному з її законів, із протиріччя випливає усе, що завгодно. Це означає, що протиріччя забороняється, притім забороняється під погрозою, що у випадку його появи в теорії виявиться доказовим будь-яке твердження. Очевидно, що тим самим теорія буде зруйнована.

Однак реально ніхто не користається цим дозволом виводити з протиріч усе, що потрапило. Практика наукових міркувань різко розходиться в даному пункті з логічною теорією.

Як реакцію на цю неузгодженість в останні десятиліття почали розроблятися різні варіанти пар несуперечливої логіки. Трохи незвичайна її назва покликана підкреслити, що вона інакше трактує протиріччя, ніж класична логіка.

Виключається, зокрема, можливість виводити з протиріч будь-які твердження. Довідність у теорії протиріччя перестає бути смертельно небезпечною погрозою, що нависла над нею. Цим не усувається, звичайно, принципова необхідність рятуватися від протиріч у процесі подальшого розвитку теорії. Цікаво відзначити, що одним з перших (ще в 1910 р.) сумніви в необмеженій застосованості закону непротиріччя висловив російський логік Н. А. Васильєв. "Припустіть, - говорив він, - світ здійсненого протиріччя, де протиріччя виводилися б, хіба таке пізнання не було б логічним?" Васильєв писав не тільки наукові статті, але і вірші.

У них іноді своєрідно переломлювалися його логічні ідеї, зокрема ідея уявлюваних (можливих) світів - мені мариться безвісна планета, де усе йде інакше, ніж у нас.

Як логіку ймовірного світу він і запропонував свою теорію без закону протиріччя, довгий час вважався центральним принципом логіки. Васильєв думав необхідним обмежити також чинність закону виключеного третіх і в цьому змісті з'явився одним з ідейних попередників інтуїціоністської логіки.

Новаторські ідеї Васильєва не були зрозумілі сучасниками. Вони витлумачувалися невірно, трактувалися безграмотними. Васильєв важко переживав подібну "критику" і незабаром залишив заняття логікою. Треба було піввіку, перш ніж його "уявлювана логіка" без законів протиріччя і виключеного третіх була оцінена гідно.

Література

  1. Гетьманова А. Д. Логика: - М.: "Новая школа", 1995.
  2. Жеребкін В. С. Логіка. – Харків: Основа, 1995.
  3. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика: Учебник. –М.: Высшая школа, 1982.
  4. Конверський А. Є. Логіка: Підручник. - К.: Четверта хвиля, 1998.
  5. Кондаков А. И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975.
  6. Поперечна Г. А. Логіка. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, ТДІТУ ім. В. Гнатюка, 2000.
  7. Хоменко І. В. Логіка – юристам: Підручник. - К.: Четверта хвиля, 1997.


23.10.2011

Загрузка...