Osvita.ua Высшее образование Рефераты Право Лізинг, як специфічний різновид оренди. Лізингова форма угод
Загрузка...

Лізинг, як специфічний різновид оренди. Лізингова форма угод

Лізинг є специфічним різновидом оренди, що в певних випадках може набувати ознак купівлі-продажу

Використання лізингу в господарській практиці часто зумовлюється відсутністю або недостатністю коштів для придбання майна у власність. З огляду на це фахівці вважають лізинг одним з найбільш перспективних шляхів розвитку відносин власності та залучення інвестиційних коштів.Лізинг - порівняно нова форма підприємницької діяльності. Це важлива складова частина економіки.

Лізинг - форма оренди, пов'язана з передачею в користування майна, обладнання, транспортних і інших матеріальних засобів. Його застосування зазноване на розподілі функцій власності, відділення володіння майна від його використання. Право власності на майно зберігається за орендодавцем, а орендар користується технічними засобами певний час, сплачуючи за це відповідну плату.

На відміну від короткотермінового прокату (до 1 року) технічних засобів лізингові угоди заключаються на більш довший час (від 1 до 10-15 років), їх можуть здійснювати будь-які юридичні і фізичні особи, які здають кошти для інвестування. Звичайно, промислові компанії здають техніку в оренду не самостійно, а з допомогою посередника - лізингових фірм.

Останні, використовуючи власні і залучені кошти, купують механізми, обладнання у промислових, будівельних, транспортних і інших компаніях і здають їх в оренду. На відміну від звичайної оренди суб'єктами лізингової угоди є як правило три сторони: виробник обладнання, лізингова компанія (орендодавець), підприємство орендар. Останні укладають контракт з лізинговою компанією, організацією, у якій встановлюється термін і умови оренди, розмір, порядок сплати платежів, взаємна відповідальність і інше. Платежі включають в себе амортизацію 1% за кредит.

Об'єктами лізингу є різноманітні види техніки. Головним чином, це механізми, які підлягають швидкому моральному старінню, а також обладнання призначене для задоволення масових потреб. В наш час існує багато різновидів лізингу: фінансовий, оперативний, акціонерний, дійсний, чистий і інші. Найбільшого розповсюдження дістали фінансовий і оперативний. Перший характеризується середньо і довготерміновим характером контрактів, які передбачають виплату на протязі цього строку сум, достатніх для повної амортизації обладнання І забезпечує орендодавцю певний прибуток. Оперативний лізинг має більш короткі строкові рамки, коли орендоване майно повністю не амортизується. Залежно від виду лізингу по закінченню строку оренди матеріальних цінностей сторона, яка орендує або повністю повертає їх лізинговій компанії, або продовжує контракт на пільгових умовах на новий строк (з врахуванням зносу техніки), або викуповує майно по залишковій вартості. В якості лізингових компаній можуть виступати різні організації.

Причини широкого застосування лізингу полягають у тих перевагах, які дає право володіння майном. Підприємству орендатору немає потреби затрачати великі капіталовкладення на викуп сучасного обладнання коли вона може одержати його у тимчасове користування. Ця сторона лізингу особливо приваблює середні і малі фірми.

Серед умов, які впливають на розвиток лізингових компаній, особливе місце займає науково-технічний прогрес. Він скорочує період морального старіння техніки і сприяє в цілях її оновлення застосуванню різних форм інвестування. Частина обладнання придбавається у власність, друга - береться в оренду.Це з однієї сторони.

З другої сторони - лізинг дозволяє підприємству - орендарю зменшити неминучу в умовах НТП шкоду від морального зносу. Коли збігає строк договору, можна заключити з лізинговою компанією новий контракт, але - вже на більш прогресивне обладнання.

     

І нарешті, з допомогою лізингових операцій встановлєються тісний зв"язок між виробниками і споживачами техніки. Процвітання компанії значно залежить від конкурентноздатності зданого в оренду обладнання. І, в звмязку з цим, вся інформація про недоліки в його використанні, яка надходить від орендарів, швидко доводиться до відома підприємства-виробника для прийняття необхідних заходів.

У нашій країні лізинг застосовується у порівняно невеликих маштабах і, в основному, у міжнародній торгівлі. Що стосується внутрішньої економіки, то тут він знаходиться в ембріональному стані. Оренда техніки, обладнання, транспортних засобів у нас практикується але в основному у формі короткотермінового виробництва. Але чи взагалі існує потреба у довготерміновій оренді засобів виробництва? Звернемося до нинішньої економічної ситуації. Самим гострим питанням для більшості підприємств є поставки. Криза з фондозабезпеченням зачіпає трудові колективи, позбавляє їх впевненності у завтрашньому дні. У цих умовах на ще формуючому ринку засобів виробництва "розхватують" все, що попадає під руки, І ге обладнання, яке необхідне, і те, яке не необхідне. Що з ним робити вирішують пізніше. Лишки призначаються часто для натурального обміну. У результаті, одні підприємства відчувають крайню недостачу техніки, а другі, навпаки, мають її у достатку.

Чому ж до цього часу лізинг не був введений? Головна причина пов"язана з існуючою системою господарювання. В умовах обмеженого застосування товаро-грошових відносин, заборони підприємництва, фондового постачання, ізоляції від зовнішнього світу важко собі уявити можливість розвитку лізингу.

Перехід до лізингу можна здійснити в декілька етапів. Перший - організаційний. Основна його мета - створення на локальному рівні (районі, місті і т.д.) організацій (фірм) які могли б займатися лізинговими операціями, їх засновниками можуть бути різні господарюючі органи і суб"єкти, підприємства, підрозділи Держпостачу, банки а також ініціативні групи підприємців. Окремим організаціям у силу фінансових і інших проблем, тяжко буде справитись самостійно з новими проблемами. Тому можна організувати лізингові фірми на акціонерній основі. У числі акціонерів бажано мати банк. Після того, як визначиться коло творців лізингової організації, вирішується питання про джерела її фінансування. Ними можуть бути (на початковому етапі) внески засновників, кредити.

Перший етап закінчується розробкою необхідних нормативно-методичних документів і юридичне оформлення лізингової фірми.

Другий етап - функціональний. На цьому відрізку часу лізингова організація починає здійснювати свої функції. На початку не всі компанії у стані закупити відповідне, призначене для оренди обладнання. У звмязку з цим, доцільно в якості першого кроку займатися песередницькими операціями . В першу чергу вивчається попит і пропозиція. Для цього певним підприємствам і організація пропонується в спеціальній анкеті вказати види техніки, які можуть бути передані в довготермінову оренду, і її умови, а також обладнання і технічні звсоби, в яких відчувається особливо гостра потреба. Поступово, в силу розширення маштабу операцій і зміцнення фінансового стану (в деяких випадках зразу), фірми зможуть за замовленнями споживачів самостійно закуповувати необхідну техніку і обладнання у підприємства виробника і здавати її в оренду. У цьому випадку виникають звичайні відносини між орендодавцем і орендарем.

У ході першого і другого етапу вирішуються ще дві важливі задачі: розробляються законодавчі основи розвитку лізингу, починається підготовка кадрів для цієї сфери.

Третій етап - координуючий. Лізингові організації створюються спочатку на локальному рівні. По мірі розвитку виникає необхідність встановити зв"язок між ними і синхронізувати першопочаткові дії в обмежених, а пізніше у більш широких маштабах. Координуючі функції можуть виконати органи Держпостачу чи банку. У перспективі з'явиться можливість сформувати особливу лізингову галузь і визначити її місце у механізмі ринкової економіки.

На відміну від майнового найму і оренди , які оформлюються двосторонніми договорами між наймодавцем і наймачем, оформлення відносин лізингу може здійснюватися у формі багатосторонньої угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об’єкта лізингу або двосторонньої угоди між лізингодавцем і лізингоодержувачем.

Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі. Проте недодержання такої форми не зумовлює визнання договору лізингу недійсним. Договір лізингу вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, тобто є консенсуальним.

На відміну від інститутів майнового найму і оренди, інститут лізингу передбачає обов’язкову реєстрацію певних лізингових договорів. Згідно зі ст. 21 Закону України “Про лізинг” у разі, якщо об’єктом лізингу є державне майно або договір пайового лізингу передбачає залучення державних коштів чи для забезпечення виконання лізингового договору надаються державні гарантії, договір лізингу підлягає обов’язковій реєстрації договорів лізингу, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998р. N 913. Договори, не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.


31.08.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!