Osvita.ua Высшее образование Рефераты Право Право як інститут соціального регулювання, основні форми соціального регулювання
Загрузка...

Право як інститут соціального регулювання, основні форми соціального регулювання

Існування і розвиток соціального регулювання, його місце і функції у суспільстві характеризуються певним рядом закономірностей

По-перше, кожне історично конкретне суспільство об’єктивно вимагає певної міри соціального регулювання, інакше неможливо запобігти виникненню негативних наслідків для соціальної системи її неорганізованість, або надмірна регламентація. Ця міра залежить від вимог конкретного суспільства, етапу його розвитку, рівня організації.

По-друге, в процесі розвитку у суспільстві все більш зростає питома вага соціального (високосоціального). Не втрачаючи зв’язку з загальнобіологічними факторами людської поведінки, регулювання все більше звільнюється від стихійно-природних елементів і сторін, і все більше пов’язується з потребою вираження і забезпечення об'єктивних соціальних інтересів в поведінці людей.

По-третє, закономірною тенденцією розвитку соціально-правового регулювання є формування відносно незалежних, автономних регулятивних механізмів та засобів. Визначальна роль економіки, форми власності на всіх етапах розвитку суспільства залишається вирішальним фактором правового регулювання і завжди присутня у всіх проявах і різновидах. Ці процеси розвиваються навіть більш інтенсивніше у зв’язку з тим, що на певному етапі значення самостійної і вагомої сили отримують влада і ідеологія, а також у зв'язку з необхідністю забезпечення глобального процесу розвитку свободи у суспільстві.

В-четвертих, по мірі розвитку соціального життя відбуваються процеси зміни якості регулювання - ускладнення, удосконалення регулятивних засобів і механізмів, їх диференціація і інтеграція. Створюється у поєднанні з усією системою регулятивних факторів своєрідна інфраструктура регулятивних механізмів. Інфраструктура-це відповідь соціального регулювання на потреби суспільної системи, її економіки, політичної влади, ідеології, суспільного розвитку. Інфраструктура - це не просто розподіл на . види, типи, а об'єктивно обумовлена будова цієї структури, що знаходить вираз у стійкій моделі нормативно-організаційних форм, від яких залежить безпосередньо і розвиток, і саме функціонування цього регулювання.

Треба розрізняти ідеальну і фактичну інфраструктуру соціального регулювання. Перша - це така модель основних організаційно-нормативних форм суспільних регуляторів, яка об’єктивно зумовлена даним соціальним устроєм. Фактична інфраструктура - це реальне положення організаційно-нормативних форм соціальних регуляторів, яка існує у даному суспільстві і в даний час, тобто це існуюча реальність, даність нормативно-організаційних форм.

Основні форми соціального регулювання

Регулювання у суспільному житті виступає у двох основних формах: індивідуальне і нормативне.

Індивідуальне - це упорядкування поведінки людей за допомогою разових, персональних регулюючих акцій, що відносяться тільки до даного конкретного випадку.

Нормативне - упорядкування поведінки людей за допомогою загальних правил, тобто відомих моделей, зразків, що відносяться.

     

до всіх випадків даного типа, і котрим повинні підпорядковуватися дії

 всіх осіб, що попали у нормативне регламентовану ситуацію.

Індивідуальне - це найпростіше соціальне регулювання, що дозволяє вирішити загальні життєві проблеми, враховуючи особливості конкретної ситуації. Для це не економічне, не завжди чітко організоване, не завжди однакове і систематичне регулювання.

Виникнення нормативного регулювання - перший і найбільш суттєвий пункт у становленні соціального регулювання. Воно дозволяє запровадити єдиний, безперервно діючий і разом з тим економічний порядок у суспільних відносинах, підпорядкувати поведінку людей загальним і однаковим умовам, що диктуються вимогами економіки, влади, ідеології , усього соціального життя.

Важливо, що нормативне регулювання впливає на сферу соціальної свідомості, зв'язується з ним, з існуючою системою цінностей, бо кожна норма у суспільстві - це масштаб, - критерій оцінки майбутніх форм поведінки.

Нормативність права

Право, як особливий інститут суспільства, має сукупність певних рис, що виділяють його з інших суспільних явищ і дозволяють реалізувати його призначення у суспільстві.

До основних рис права відносяться:

  • нормативність;
  • формальна певність;
  • державна забезпеченість;
  • правозобов'язуюча дія;
  • системність (структурованість).

У кожної з цих рис є свої відмінні ознаки, які роблять дану рису правовою, бо вони відносяться тільки до права як особливого соціального феномена.

Вказані риси потрібно розглядати комплексно, враховуючи їх глибинні взаємозв'язки і взаємообумовленість. Найбільш суттєвим атрибутом права виступає нормативність. Право під певним кутом зору може бути охарактеризоване як «система норм», тобто загальних правил, зразків, моделей поведінки, які мають відношення до всіх випадків такого роду і згідно з якими повинна будуватися поведінка всіх осіб, що попали в нормативно-регламентовану ситуацію.

Праву, якщо розглядати його з глибоких інституційних позицій, притаманна нормативність особливої якості. Це-нормативність, що має загальний характер. Значення загальної, загальнообов'язкової нормативності полягає у наступному.

Нормативність такого роду має значний регулятивний і демократичний потенціал. Феномен норми полягає у тому, що з її допомогою у суспільне життя вносяться суттєві елементи рівності, принципової однаковості: порядок, введений і підтримуваний певними нормами, в рівній мірі стосується всіх учасників суспільних відносин. Звідси і бере початок не тільки значний регулятивний, але й демократичний потенціал закону, реальне втілення діючих юридичних норм.

Нормативність - це юридичне більш глибоке поняття, тому що вона за допомогою загальних правил реалізує потребу суспільства у затвердженні нормативної бази. У зв'язку з необхідністю забезпечення такої нормативної бази, суспільство і право постають у вигляді цілісної нормативної регулюючої системи, що має глибокий правовий зміст. Тобто ключовим моментом правового регулювання є загальнодозвільна його спрямованість. З цієї точки зору правове регулювання виступає як найбільш адекватна вимога цивілізації, вираз нормативної бази суспільства, що має забезпечувати чинний рівень організованості і впорядкованості суспільних відносин.


09.09.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!