Osvita.ua Высшее образование Рефераты Право Господарський суд, система і компетенція органів

Господарський суд, система і компетенція органів

У процесі господарювання між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами можуть виникати суперечності стосовно їх прав та обов'язків у господарських відносинах

Суперечності, які виникають між суб'єктами господарювання, називають господарськими спорами.

Саме дані спори є предметом розгляду та вирішення господарського або третейського судів.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до закону "Про судоустрій України" в Україні діють:

 • Вищий господарський суд України;
 • сім апеляційних спеціалізованих судів;
 • місцеві господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Вищий господарський суд:

 • розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;
 • веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;
 • надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.

Апеляційні суди:

 • розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;
 • ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;
 • надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені законом, Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності, в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.

Місцеві господарські суди. Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

     

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з і: підстав, зазначених у законодавстві, крім:

 • спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
 • спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
 • інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Анти монопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб.

Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіальне у складі трьох суддів.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегією судців у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.


07.09.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!