Osvita.ua Высшее образование Рефераты Право Визначення та характеристика системи цивільного права
Загрузка...

Визначення та характеристика системи цивільного права

Право - це не просто сукупність правових норм, а й певна їх система. Правова система складається з галузей права, кожна з яких, в свою чергу також системно організована, має свій предмет і метод регулювання, свою структуру розподілу правових елементів

Елементами правової структури є юридичні норми та інститути.

Цивільне право, як і інші галузі права, має свою систему. Структуризація цивільно-правових елементів проводиться не стихійно, а на підставі вироблених наукою і практикою загальних підходів. Існують такі підходи до побудови системи цивільного права.

Інституційний підхід. Він передбачає розподіл правових норм за окремими інститутами. Під цивільно-правовим інститутом розуміють групу цивільно-правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини (відносини найму, купівлі-продажу, спадкування тощо).

Пандектний підхід. Його суть полягає в тому, що він передбачає виділення загальної частини цивільного права і відокремлення речового права від зобов'язального. Пандектна система відображає статику речового і динаміку зобов'язального права - основних майнових прав, що виникають у суспільстві.

Цивільне право України будується за Пандектною системою. Можливість виділення загальної частини цивільного права свідчить про те, що окремі інститути галузі мають спільні характеристики, які фактично можуть бути відокремлені в самостійний блок.

Цивільно-правові норми загального характеру складають загальну частину цивільного права. Вона називається загальною тому, що стосується всіх суспільних відносин, які регулюються цивільним правом.

До таких норм відносяться норми про суб'єктів, про угоди, представництво і довіреність, позовну давність.

Чинний ЦК України не містить у собі такого інституту, як об'єкти цивільного права, але це не означає, що об'єкти не відносяться до елементів суспільних відносин і не підлягають правовому регулюванню. Слід зазначити, що новий ЦК Росії, частина перша якого введена в дію з 1 січня 1995 р., виділив в окремий розділ норми, що відносяться до об'єктів цивільного права.

     

Спеціальна, або особлива, частина цивільного права регулює спеціальні (особливі) суспільні відносини і складається з таких інститутів:

  • право власності;
  • зобов'язальне право;
  • авторське право;
  • право на відкриття; право на винахід та інші результати творчості, що використовуються у виробництві;
  • спадкове право; правоздатність іноземних громадян та юридичних осіб;
  • застосування цивільних законів іноземних держав і міжнародних договорів.

Зафіксована в чинному ЦК України система інститутів цивільного права не є незмінною. Під впливом розвитку економічних та інших суспільних відносин система цивільного права змінюється. Так, в проекті ЦК України передбачено главу "Об'єкти цивільного права", яка в чинному ЦК відсутня.

Систему цивільного права слід відрізняти від систематизації цивільно-правових норм. Формами систематизації є кодифікація та інкорпорація.


04.09.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!