Екологічна інформація в Інтернеті: місця знаходження та достовірність. Реферат

Українські журналісти все частіше користуються Інтернетом. Загальна кількість користувачів українського сегменту мережі Інтернет за останні два роки збільшилась у три рази

За останні роки значно зріс і обсяг інформаційних ресурсів, доступних мережі Інтернет. Якщо на початку 1999 р. такі ресурси розміщувались на 1,4 тисячах веб-серверів, то наприкінці 2000 р. – на майже 9 тисячах.

Більше ніж 320 газет і журналів розміщені в українському сегменті мережі Інтернет, до того ж деякі з них не мають друкованих аналогів. До цього ще варто додати 28 серверів, на яких розміщують інформацію політичні партії та 335 серверів із персональними сторінками політиків і бізнесменів. Потенційна аудиторія зазначених інформаційних ресурсів наприкінці 2000 р. в українському сегменті мережі Інтернет за різними оцінками становила від 320 до 370 тисяч постійних користувачів і близько 300 тисяч тих, які користуються послугами мережі Інтернет час від часу.

Звичайно, іноді знайти необхідне буває важко. Але Інтернет постійно вдосконалюється. Треба активніше використовувати пошукові системи, опанувати методику пошуку згідно із запропонованих принципів, своєрідних для деяких із них.

Будь-який перелік адрес чи навіть великий за обсягом довідник не буде повним, бо кожного дня з'являється щось нове. Добре, коли журналіст знає, де шукати та яку саме інформацію. Це потребує певного досвіду роботи. Для першої уяви про те, що саме можна знайти, завітайте на такі українські адреси.

http://www. menr. gov. ua/index. html

На офіційному веб-сайті Мінекоресурсів можна ознайомитись із станом довкілля та екологічними проблемами України. Тут також розміщено інформацію від територіальних органів Головдержекоінспекції та інспекцій Мінекоресурсів України про випадки аварійних забруднень навколишнього природного середовища. Проте під час кризових станів варто завітати насамперед на сайт Міністерства з надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення загрози здоров'ю людей – на сайт Міністерства охорони здоров'я.

http://www. mil. gov. ua/ecol/ekolog2. htm

Тут можна пересвідчитись, що думки про довкілля з'явилися вже й у військових. На сайті вміщено інформацію про основні принципи організації та діяльності органів екологічної безпеки Збройних Сил України. Цікаво з'ясувати в майбутніх матеріалах – а як проголошене виконується?

     

http://www. undpsust. kiev. ua/

Проект "Програма сприяння сталому розвиткові в Україні", фінансований Агентством міжнародного розвитку США та Програмою розвитку ООН, розглядає екологічні проблеми в комплексі з іншими.

Програма працює відповідно до конкретних напрямів:

 • Енергозбереження та зміна клімату.
 • Освіта та інформація в галузі охорони довкілля.
 • Міське управління в галузі охорони довкілля.
 • Фінансові механізми природоохоронної діяльності.
 • Екологічно сприятливий бізнес.

http://www. climate. org. ua/

У Києві функціонує інформаційний центр, діяльність якого спрямовано на допомогу уряду України у виконанні зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. У Центрі накопичується, аналізується та впорядковується інформація про програми та проекти міжнародної допомоги Україні, пов'язані з різними аспектами проблеми зміни клімату. Одним із напрямів діяльності Центру є підвищення інформованості громадськості та промислових кіл з цієї проблеми та визначення шляхів її вирішення в Україні.

http://nature. org. ua/kiev98/u_kiev/index. htm

Це довідковий сайт та інші цікаві сторінки про Київ і стан його довкілля. Ним Київська міська рада підтримує проект розміщення в Інтернеті Звітів міст про стан довкілля, започаткований Міжнародною Радою Місцевих Природоохоронних Ініціатив та Програмою Охорони Довкілля ООН. Наведено офіційні доповіді про стан навколишнього середовища у Києві.

http://www. greenparty. org. ua/news. html

"Зелені" вважають, що мета їх руху та інформаційного суспільства спільна – гармонійне та ефективне використання життєвого простору. Саме тому розроблено сайт Партії Зелених України. Він пропонує також прийом у партію через Інтернет. Дизайн сайта виконаний у модних "зелених" традиціях. Має інформацію трьома мовами – українською, англійською, російською. Найоперативнішою рубрикою сайта є новини. Діє і зворотній зв'язок. На сайті постійно проводиться інтерактивне голосування з актуальних питань.

Особливе ставлення до цієї веб-сторінки Олег Шевчук, заступник голови партії пояснив одразу ж тут: "Увага "зелених" в Україні сьогодні зосереджена на розвитку та впровадженні сучасних інформаційних технологій як запоруки економічного добробуту держави та її громадян. Наші ідеологеми наступні: інформаційні технології є безпечними з точки зору екології, бо забезпечують краще, безболісніше співіснування людини та довкілля; провідники Інтернет-культури змінюють образ мислення і способи взаємодії; інформатизація є водночас і гуманізацією суспільства".

http://www. isar. kiev. ua

Сайт центру ІСАР "ЄДНАННЯ" інформує про зусилля недержавних громадських організацій та окремих громадян в охороні довкілля. Сторінка українською та англійською мовами. Розміщено інтерактивний довідник громадських організацій України, Молдови і Бєларусі, що займаються екологічною діяльністю та багато іншої корисної інформації, зокрема про програми ІСАР "ЄДНАННЯ", у тому числі й фінансової підтримки.

http://www. ecopravo. lviv. ua

Сайт зроблено львівською організацією мережі "Екоправо", яка діє крім Львова ще в Києві та Харкові. Це міжнародна благодійна організація, створена з метою надання допомоги для захисту екологічних прав фізичним і юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи та розвитку екологічної освіти, науки, культури.

Цілі організації "Екоправо":

 • Правова освіта – підвищення рівня екологічної та правової культури громадян і НУО;
 • Підготовка нового покоління юристів-екологів шляхом забезпечення практичної освіти для підвищення рівня професіоналізму в захисті громадських екологічних інтересів;
 • Підвищення рівня еколого-правової свідомості та кваліфікації юристів;
 • Створення, координація та розвиток мережі спеціалістів-юристів у галузі екологічного права на території України;
 • Захист екологічних прав громадян, підвищення рівня відповідальності державних службовців та "прозорості" діяльності органів державної влади.

http://www. dossier. kiev. ua/about/about. htm

На цьому сайті саме журналістам пропонує актуальну й оперативну екологічну інформацію з України та світу благодійний інформаційно-видавничий центр "Зелене досьє":

 • щоденні новини (українською, російською та англійською);
 • архів щоденних новин у дайджесті "ЕкоТиждень" (українською, російською, англійською);
 • дайджест "GEновини" – новини генної інженерії (тільки російською;
 • докладні відомості про різноманітні екологічні проблеми, доповіді, публікації, контакти для всіх, хто цікавиться навколишнім середовищем.

http://www. рroeco. visti. net

Один із давніх, добре розроблених сайтів. Має надзвичайно багато корисної інформації, як практичної, так і теоретичної. Новини, дискусійний клуб, наукові статті, фотогалерея та інші цікаві речі привабливі як для академіків, так і для студентів.

http://www. nbuv. gov. ua

Література на всі випадки життя, у тому числі й екологічні. Великий електронний ресурс – автореферати дисертацій, посилання та ін.

Знайдіть в Інтернеті інформацію про забруднення води Дніпра та про міжнародні програми, які мають йому запобігти.


10.11.2011

Загрузка...